25 gratissnurr till folket!
25 gratissnurr till folket!

Registrera dig hos CherryCasino redan idag så bjuder vi på hela 25 gratissnurr i storslagna Vikings Go Berzerk! Och kom ihåg att varje snurr ger dig en ny chans att hämta hem storvinsten.


CherryCasinos välkomstpaket!
CherryCasinos välkomstpaket!

För oss på CherryCasino är det viktigt att alla våra spelare får göra egna val efter personliga behov och förutsättningar. Därför har vi snickrat ihop marknadens två bästa bonusar som du som ny kund får välja mellan.


Sommar-straffspark!
Sommar-straffspark!

10000 kr i delade kontantpriser finns att hämta i vår sommar-straffspark, förbered dig på avspark för ditt namn står skrivet på vår vinnarcup!

E-post

Detta behöver fyllas i

Detta behöver fyllas i

Du måste fylla i en e-postadress

Detta behöver fyllas i

Detta behöver fyllas i

Chatt
Demo
Detta är en demoversion av ditt konto. När du har loggat in kommer du att få tillgång till ditt innehåll

Regler och villkor

PLAYCHERRY LIMITED (Version 0.6: 2017/06/30)

1.1. Definition

PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licenser: MGA/CL1/824/2012 och MGA/CL1/825/2012 (utlämnad den 4 oktober 2012), MGA/CL1/850/2012 (utlämnad den 27 maj 2013), MGA/CL1/905/2013 (utlämnad den 17 mars 2014), MGA/CL1/975/2014 (utlämnad den 2 juni 2014) och MGA/CL2/1203/2016 (utfärdat den 1 februari 2017);

Säte: 8th Floor, Tagliaferro Business Centre, 14 Gaiety Lane, c/w High Street, Sliema, SLM1551, Malta;

Termen CherryCasino skall betyda och hänvisa till PlayCherry Limited;

Alla hänvisningar till myndigheten i detta dokument skall hänvisas till Malta Gaming Authority ("MGA");

Avtalet skall avse reglerna och en uppförandekod som finns i dessa Villkor;

Gaming skall ha samma innebörd som det som i Legal Notice 176 av 2004 och skall avse sådana avtal, system eller arrangemang mellan oss och någon annan part för att spela tillsammans på ett hasardspel där ett pris eller belöning som består av pengar eller något annat objekt av värde, värde, fördel, eller en möjlighet ges eller kan vinnas och tillfaller vinnaren under bestämda villkor som fastställts i syfte att spelet;

Spelaren skall betyda en person som är över arton (18) år och som deltar i online gaming enligt definitionen ovan;

Spelarens konto skall menas som förs av CherryCasino, vilken post skall vara alltid tillgängliga till spelaren, som visar spelarens kredit mot sådan tillståndshavare, med hänsyn tagen till alla placerade satsningar och alla vinster vunna av en sådan spelare och alla andra betal-eller krediter kan tillåtas av dessa föreskrifter och som godkänts av myndigheten.

Alla hänvisning till spelen i detta avtal skall referera till Casino och även andra spel som kan i framtiden komma att bli tillgängliga på webbplatsen. CherryCasino förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från hemsidan efter eget bevåg.

Ord som anger singular skall inkludera plural och tvärtom;

Ord som betecknar något kön skall omfatta alla kön;

Bestämmelser rubriker är för enkelhetens skull och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av detta avtal.

1.2. Förord

Detta avtal har upprättats på engelska och kan översättas till något annat språk än engelska, förutsatt att alla versioner återspeglar samma principer. Vid eventuella avvikelser i tolkning den engelska texten skall i varje fall råda.

Detta avtal ersätter alla tidigare åtaganden och överenskommelser som ingåtts mellan parterna (vare sig uttrycklig eller underförstådd) och representerar hela avtalet mellan dem i förhållande till detta ämne.

I händelse av att något av de villkor eller bestämmelser i detta avtal skall fastställas av någon behörig myndighet som ogiltig, olaglig eller ej verkställbar i någon utsträckning, till exempel, villkor eller bestämmelse skall i så måtto avskiljas från de övriga villkoren , villkor och bestämmelser som skall fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter. CherryCasino åtar sig härmed att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar skall förses med en giltig eller verkställbar bestämmelse som ger den största möjliga utsträckning de ekonomiska, juridiska och kommersiella mål ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

Eventuella ändringar av avtalet kommer att anmälas till spelaren i förväg. Spelaren skall ha rätt att vägra att acceptera ändringarna och i så fall måste meddela CherryCasino via e-post support.sweden@cherrycasino.com, i vilket fall sitt konto skall stängas i enlighet med villkoren i detta avtal. Standardvärdet sådan e-post skall uppgå till tyst godkännande av sådana ändringar.

1.3. Tillämplig lagstiftning

Detta avtal regleras av lagarna i Malta.

CherryCasino är licensierat och reglerat på Malta av Malta Gaming Authority. MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. En spelare har rätt att föra olösta tvister till MGA via support.mga@mga.org.mt. För ytterligare information om MGA, vänligen gå till www.mga.org.mt.

1.4. Förändringar i spelreglerna och Villkor

Ändringar i villkoren kommer att meddelas till spelare i förväg, som måste godkänna förändringarna för att behålla sitt konto.

1.5. Varaktighet

Detta avtal gäller tills vidare.

2.1. Villkor

CherryCasino förbehåller sig rätten att avsluta och / eller ändra bonusar och kampanjer när som helst.

CherryCasino förbehåller sig rätten att undanhålla och ta bort eventuella bonusar som tilldelas en spelare om sådana bonusar inte har använts inom 3 månader från den dag då de mottogs.

Alla bonusar som utfärdas av CherryCasino kan endast användas för att spela med och får inte överlåtas eller betalas ut såvida de angivna kraven inom bonus kampanjen är uppfyllda.

Spelaren är medveten om och förstår att särskilda villkor finns när det gäller kampanjer, bonusar och specialerbjudanden, och är i tillägg till detta avtal. Dessa villkor beskrivs i de relevanta erbjudandet.

Alla bonusar har ett utgångsdatum. Om bonusen kraven inte uppfylls innan utgångsdatumet förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller debitera bonuskrediter från kontot.

CherryCasino förbehåller sig rätten att annullera / ändra / stoppa marknadsföringen av kampanjer när som helst utan förvarning.

Spelaren kan få bonus från företaget om det accepterar att delta i en bonus befordran. Bonusen beviljas samtidigt med de riktiga pengarna som användes som kvalifikation för bonuspengarna och kommer att markeras som giltig för spel i fråga om den aktuella bonus. Denna balans kan endast användas på produkter och spel som beskrivs i sidan om bonus detaljer.

Spelaren har rätt att avbryta ett bonuserbjudande från hans / hennes konto. I detta fall kommer alla vinster som genereras av bonuspengar kommer också att avbrytas.

Flera deltagare i samma bonus kampanj från samma enhet / hushåll / IP-adress är inte tillåtna. I fall det kan konstateras att det förekommer missbruk av bonus eller andra kampanjer, kommer bonusen / befordran förverkas och alla medel på spelarens konto kommer att frysas. Vidare kan spelarkontot komma att stängas av CherryCasino efter eget gottfinnande.

Kampanjkoder som delas ut av CherryCasino utlöser en bonus befordran till spelarenkontot där kupongen används.

PLAYCHERRY förbehåller sig rätten att ta bort bonus pengar och VIP-poäng från spelarens konto om spelaren inte har loggat in på hans / hennes spelkonto under de senaste sex månaderna.

CherryCasino förbehåller sig rätten att dra tillbaka Bonus och de resulterande vinster om något villkor i erbjudandet eller befordran har överträtts, vidare kan detta också innehålla andra medel i spelarens konto som kommer att kompensera för eventuella förluster som CherryCasino på grund av brott mot dessa villkor.

Om villkoren ovan har översatts till flera språk så ska dessa återspeglar samma principer, men i fall av eventuella avvikelser mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen gälla.

3.1. Systemfel och misslyckanden

En spelare måste informera CherryCasino så snart han eller hon får kännedom om något fel med avseende för spelarna eller några beräkningar med avseende av någon placerat satsningen eller någon konvertering av valuta.

I händelse av systemfel eller spel fel (en avvikelse från den normala funktionen av spelets logik oavsett anledning) som resulterar i ett fel i någon odds beräkning,beräkningar, avgifter, bonus eller utbetalning, eller någon konvertering av valuta som är tillämpligt, ("System Error"), kommer CherryCasino sträva efter att placera alla parter som direkt påverkas av sådana systemfel i det läge de var i innan systemet felet uppstod.

CherryCasino förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som var föremål för ett sådant systemfel och att ta några pengar från kontot om de relevanta insatserna. Under alla omständigheter innebär att CherryCasino (efter eget gottfinnande) bestämmer ett systemfel har använts för att få en orättvis fördel, förbehåller CherryCasino rätten att överväga denna verksamhet att vara föremål förverkande och stängning av konto enligt dessa villkor.

3.2. Felslagna och avbruten spel

CherryCasino ansvarar inte för eventuella driftstopp och störningar server, släpar eller några tekniska eller politiska störningar på spelet. Återbetalning kan ges endast efter bedömning av ledningen. 

CherryCasino skall acceptera något ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikation eller linjer misslyckande, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i innehåll.

I händelse av ett kasino systemfel alla satsningar är ogiltiga. Om denna situation gäller förbehåller CherryCasino rätten att avsluta händelser och / eller spel.

I händelse ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet skall CherryCasino återbetala beloppet som satsats i spelet till spelaren genom att betala den till spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till betalaren på ett godkänt sätt, och om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten för spelet missfall, kredit till Spelarens konto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

3.3. Andra begränsningar av ansvar

CherryCasino ansvarar inte för:

 • Stöd till program eller tillbehör, bilagor, maskiner, system eller andra objekt,
 • Rättelse av förlorade eller korrupta data eller program som följer av någon anledning;
 • Diagnos och / eller rättelse av eventuella fel eller faktiska fel,
 • Korrigeringar eller data fördärv som orsakas av tredje parts programvara eller programvara skriven av spelaren, dess agenter eller underleverantörer.

CherryCasino ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på de varor eller tjänster, och spelaren erkänner att han har ensam ansvaret för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, alla villkor, representationer och garantier (uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) undantas i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor i fråga om kvalitet eller lämplighet för ändamålet.

CherryCasino skall inte vara ansvarig för följande förluster eller skador, oavsett hur och även om förutsebara:

 • Ekonomisk förlust, som omfattar bland annat utebliven vinst, förlust vid användning av vinster, affärsmöjligheter, intäkter, god vilja eller förväntade besparingar;
 • Förlust av, skador eller kostnaden för ersättning, återvinning eller rekonstruktion av Spelarens eller tredje parts dokument, band, skivor, information eller andra uppgifter om alla typer av media;
 • Special, indirekta skador eller följdskador;
 • Förlust till följd av att ersättningskrav har riktats mot spelaren genom en tredje part;
 • Förlust eller skada till följd av spelarens underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser eller något material under
 • Kontroll av spelaren eller en tredje part;
 • Förlust eller skador till följd av CherryCasino i enlighet med instruktioner från den spelaren, agenter eller tredje part anlitas av spelaren.

Varken CherryCasino eller spelaren skall vara ansvarig för förlust eller skada orsakad av försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal så sådana förseningar eller misslyckanden beror på någon orsak utanför parternas kontroll, i förekommande fall kan vara, inklusive ( utan begränsning) laga hinder, krig eller krigsliknande verksamhet, civil oordning, uppror eller upplopp, brand, storm, översvämning, explosioner, jordbävningar, epidemier eller karantän begränsningar, sabotage, statliga störningar, prioriteringar eller förordningar som påverkar material eller anläggningar, domstolsbeslut, restriktioner till följd av beslut eller uppfattning av någon statligt organ eller liknande, strejker faktiska eller hotade, arbetskraft problem orsakar upphörande, nedgång eller avbrott i arbetet, oförmåga att få nödvändig statlig eller reglerande myndighet godkännande, försenade eller inställda av någon kommersiell trafik eller någon anledning att i den mån det är bortom parternas rimliga kontroll.

Varje spelare är personligen ansvarig för att åtfölja all tillämplig lokal lagstiftning och regler som anges av nationella eller lokala myndigheter från tid till annan. CherryCasino tar inte emot spel från spelare med hemvist i USA eller spelare som sätter in med hjälp av en amerikansk bank anslutning.

4.1. Konto registrering

Att öppna ett spelarkonto med CherryCasino spelaren har personligen fylla i formuläret online och leverans CherryCasino med följande:

 • Fullständigt namn;
 • Smeknamn;
 • Adress;
 • Stad;
 • Postnummer;
 • Land;
 • Kontakt e-post;
 • Telefonnummer;
 • Födelsedatum - bekräfta att spelaren är över 18 år.

Spelaren måste hålla kontouppgifterna uppdaterade och kan göra det genom att ändra "Min profil" under fliken "Mitt konto eller genom att skicka ett mail till support.sweden@cherrycasino.com för hjälp.

CherryCasino accepterar inte registreringar och / eller inlåning och / eller spela från följande länder: Amerikanska Samoa, Australien, Bonaire, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guadeloupe, Guam, Kanada, Martinique, Nya Kaledonien, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (franskt), Saint Pierre och Miquelon, Östtimor, Ungern, USA, Wallis och Futuna, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Israel, Belgien, Storbritannien, Thailand, Portugal, Polen, Turkiet, Slovenien och Tjeckien.

Dessa detaljer skall endast träda i effekt då Spelaren accepterar dessa Användarvillkor. Spelaren förstår och accepterar att Spelaren ensam är ansvarig över sekretessen av Spelarens användarnamn och lösenord och skall förvara dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till dem.

CherryCasino tillåter endast två kontoregistreringar per hushåll och en spelare tillåts endast ha ett konto. Om CherryCasino uppmärksämmar att ditt hushåll har mer än två konton, har CherryCasino rätt att låsa eller stänga ett eller alla av dessa konton efter eget gottfinnande. Om tre eller fler spelare delar samma hushåll, är det upp till spelarna att informera CherryCasino om detta.

Spelaren är ansvarig över att omedelbart kontakta Kundsupport om det skulle finnas en risk för att Spelarens användarnamn eller lösenord har avslöjats eller hittats av en tredje part. Vänligen kontakta CherryCasino genom att skicka ett meddelande till support.sweden@cherrycasino.com, om du har några misstankar.

CherryCasino reserverar sig rätten att temporärt låsa kontot under sådana förhållanden. Spelaren har fortfarande fullt ansvar över allt spelande som sker på Spelarens användarnamn och lösenord tills det att Spelarens konto har stängts.

CherryCasino reserverar sig rätten att inaktivera en Spelares användarnamn och lösenord när som helst.

4.2. Stängande av konto

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfråga till support.sweden@cherrycasino.com. Kundsupport kommer sedan att finalisera stängandet av Spelarens konto. Spelaren kan öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår kundsupport.

Om en Spelare stänger Spelarens konto kommer hela återståendet av saldot, exklusive bonuspengar som eventuellt inte är tillgängliga för uttag, att skickas till det bankkonto där pengarna ursprungligen kom från.

CherryCasino skall lagra all Spelarens information i enlighet med maltesiska lagar och regler, inklusive Data Protection Act, Prevention of Money Laundry Act samt MGA-regler.

5.1. Handläggning och registrering av insättningar

Registrerade Spelare kan genomföra insättningar med VISA eller MasterCard, via banköverföring eller genom E-plånböcker så som Moneybookers eller Neteller. Minsta insättningsbeloppet är €20. När insättningen har genomförts blir pengarna tillgängliga på Spelarens konto direkt efter godkännande. Banköverföringar kommer inte att krediteras innan pengarna nått vår bank. CherryCasino har inga avgifter på insättningar; dock kommer vi inte att hållas ansvariga för avgifter som görs av Spelarens bank vid online-köp. Information gällande insättningsbegränsingar och behandlingstider kan hittas vid transaktions- och FAQ-sidan. Spelaren kan begäras att förse CherryCasino med personliga dokument, såsom men inte begränsat till kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera.

Pengar som satts in av Spelaren skall tillgodoräknas separat. CherryCasino separerar insättningar från dess andra medel och håller Spelarens insättningar i ett separat bankkonto. Spelaren accepterar härmed att CherryCasino lagrar insättningarna tillsammans med andra Spelares medel och att delning är endast tillhandahålls av elektroniska räkningsmetoder. Godkännandet av Spelarens insättning skall föregås av att Spelaren godkänns i CherryCasinoS “Know Your Customer”-procedur som skall genomföras av alla Spelare som gör insättningar.

Spelare tillåts inte göra insättningar med medel som har erhållits genom olagliga handlingar. Spelare påminns även att alla transaktioner övervakas för att hitta irregulariteter och för att förhindra pengatvätt och bedrägeri. CherryCasino är skyldig för att rapportera misstänktsamma aktiveteter till passande myndighet.

CherryCasino kommer inte att acceptera en insats från en spelare såvida det inte finns nog med pengar på Spelarens konto för att täcka insatsen. CherryCasino reserverar sig rätten att neka eller begränsa alla insatser.

Beroende på vald betalningsmetod är E-plånböcker och banköverföringar tillgängliga direkt efter mottagande, medan VISA eller MasterCard-betalningar endast godkänns efter att KYC-proceduren har genomförts.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

När medel på en Spelares konto används för att spela spel, kommer insättningar att spelas för först, sedan andra medel (såsom bonusar och free spins).

5.1.1. Generella villkor för användandet av E-kuponger som tillhandahålls av Epro solution

 • E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP Corp, ett Institut för elektroniska pengar bestående av E-pengar och E-plånböcker
 • E-PRO är en e-kupong som utfärdas av EMP Corp, och säljs av First Remit Limited (UK), ett pengahanteringsbolag som är registrerat hos ”Her Majesty's Revenue and Customs” med certifikatsnummer 12679642 och är fullt licensierat av den brittiska ”Financial Conduct Authority” (FCA ) som en betalnings institution, med hänvisning till referens 622935
 • E-PRO e-kuponger som säljs av First Remit kommer att visas på ditt kontoutdrag som "Online Payment"
 • En E-kupong bestående av elektroniska pengar genereras vid ett ingripande av EMP Corp för att betala för de tjänster som erbjuds på företagets webbplats
 • Om betaltjänstleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen att leda till skapandet och ett inköp av elektroniska pengar som ges ut av en e-pengar-utfärdare, som ska användas för att kreditera en e-plånbok

5.2. Ränta på insättningar

Spelaren skall inte behandla CherryCasino som en finansiell institution och är inte berättigad någon ränta på insättningar och kommer inte att betalas någon ränta på insättningar.

5.3. Spelarens tillgång till medel lagrade på Spelarens konto

CherryCasino skall genomföra en överföring från Spelarens konto där hela eller en del av Spelarens medel, med eventuella avgifter, avdrag, bankavgifter etcetera skickas till det bankkonto, kreditkort eller E-plånbok Spelaren senast registrerade på CherryCasino. Överföringar behandlas endast under arbetstimmar som förutbestäms av CherryCasino. Begäran för en överföring kan göras när som helst.

5.4. Inga lån och inga börs-/växlingsspekulationer

Medel på en Spelares konto kan inte användas som bas för att få någon slags kredit, inte heller tillåts de att användas för att spekulera i växlingskurser. CherryCasino reserverar sig rätten att återbetala medel till Spelare till den ursprungliga växlingskursen om CherryCasino har tillräckligt med anledning att tro att Spelarens transaktioner huvudsakligen har varit för att spekulera i växlingskurser eller av andra anledningar än att spela Spel.

6.1. Uttagsprocedurer

Spelaren kan bli presenterad med en lista på nödvändiga dokument innan Spelaren kan begära ett uttag. CherryCasino strävar efter att alla uttag skall behandlas inom 72 timmar, med förutsättningen att alla begärda verifikationsdokument har mottagits. CherryCasino reserverar sig rätten att neka ett uttag och begära ytterligare dokument via E-post. Bonuspengar kommer inte att betalas ut från Spelarens konto. Alla uttag har möjligheten säkerhetskontrolleras slumpmässigt för att förhindra bedrägeri och pengatvätt.

CherryCasino reserverar sig rätten att fråga efter verifikationsdokument när som helst och vi kan låsa konton temporärt tills det att vi mottar efterfrågade dokument. CherryCasino har extra verifikationsprocedurer och spelare som har uttag som sammanlagt överstiger 2,330 Euro kommer att begäras att förse CherryCasino med personliga dokument såsom men inte begränsat till, kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera. En Spelares konto kan komma att stängas permanent eller ett uttag kan nekas om en spelare inte förser CherryCasino med de efterfrågade dokumenten eller om det kommer fram att spelaren försett oss med falsk eller missledande information.

Alla dokument som skickas till CherryCasino hålls hemliga och kommer att behandlas under skyddande datorlagar (Malta Data Protection Act Cap.440). Anledningen till att CherryCasino kräver dokument är för att garantera alla Spelares säkerhet samt för att förhindra pengatvätt.

Om Spelaren stänger Spelarens konto kommer alla medel, exklusive alla bonuspengar som inte är tillgängliga för uttag att skickas till det bankkonto där pengarna härstammar från.

CherryCasino strävar aktivt efter att förhindra pengatvätt. Uttag från en Spelares konto till spelaren kommer att göras till det konto från vilket den första transaktionen till Spelarens konto gjordes.

I tillfällen där återbetalning av tillgångar till det kontot insättningar tidigare kommer från inte är möjlig kommer uttag att bli gjorda till det konto som önskas efter vissa kontroller, inkluderat med inte begränsat till, due diligence-kontroller och kontroller som motverkar pengatvätt och bedrägerier.

Det är Spelarens ansvar att skriva in korrekta och tillräckliga bankdetaljer för att CherryCasino ska kunna genomföra transaktionen. Om informationen inte är korrekt eller är ogiltig kommer alla extra avgifter och kostnader att debiteras spelaren.

Minimumbeloppet för uttag är €20. Det tillkommer inga avgifter när ett uttag skickas till kreditkort eller E-plånbok. Eventuella avgifter som tillkommer vid banköverföringar kan variera och kommer att dras från uttagsbeloppet.

Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.

CherryCasino tvingas att framföra bevis på Spelarens identitet vid stora uttag och vid sådant fall kommer CherryCasino att kontakta Spelaren. CherryCasino kommer att behandla och skicka uttaget så fort tillfredställande bevis har mottagits.

Varje Spelare är ensamt ansvarig för rapportering och betalande av skatt till den grad det krävs av gällande lag i bosättningslandet, om det behövs.

Uttagandet av medel som inte använts till satsande/spel är inte tillåtet.

7.1. Spelarens möjlighet att suspendera Spelarens konto

Spelaren kan begära suspenderandet av Spelarens konto för en egenbestämd tid. Överdrivet användande av funktionen, bestämt av CherryCasino, kan enligt CherryCasinoS eget gottfinnande leda till avslutandet av spelarens konto när som helst. Spelaren kan sätta begränsningar/temporära suspenderingar av kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver att du är inloggad) och bestämma vilka slags begränsningar som skall sättas, exempelvis hur mycket han/hon kan spendera per vecka fram till och med ett framtida datum. När begränsningarna har sparats, kommer dessa inställningar att börja gälla direkt.

7.2. Spelarens möjlighet att låsa Spelarens konto

Spelaren kan begära att Spelarens konto låses när som helst. CherryCasino skall behandla sådana ärenden under arbetstider, förutbestämda av CherryCasino. Spelaren kan låsa kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver inloggning) och ange ett framtida datum då låsningen ska hävas. Väl sparat kommer dessa ändringar att träda i kraft direkt.

7.3. Återkallandet eller ändrandet av en suspension eller låsning av ett Spelarkonto

Spelaren kan begära att en suspension eller ett lås på ett Spelarkonto ändras eller återkalls. En sådan förfrågan måste skickas skriftligt till CherryCasino.

En förfrågan om en förkortning av en suspension eller återkallandet av en låsning kommer inte att träda i kraft förrän efter 7 dagar efter det att kontot begärdes öppnat. Skulle en Spelare begära en utökning av en uteslutning, kommer denna ändring att träda i kraft direkt.

7.4. Inaktiva konton

CherryCasino förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 50 kr från spelare med inaktiva konton, det vill säga ett spelarkonto där saldot består av riktiga pengar och där spelaren inte har loggat in under en period av mer än 12 sammanhängande månader. Den administrativa avgiften kommer att dras från spelarens konto, varav den första avgiften för ett inaktivt konto kommer att dras efter 12 månaders inaktivitet. Följande avgifter för ett inaktivt konto kommer att dras månadsvis tills spelarens kontosaldo når noll. Alla registrerade spelare kommer att meddelas minst 30 dagar innan några avgifter som uppkommit inom den inaktiva perioden dras. Dessa spelare kan då omedelbart aktivera sina konton genom att logga in inom 30 dagar för att slippa avgifter. Om ditt konto har blivit inaktivt och du åter loggar in på ditt konto kan CherryCasino överväga att betala ut ersättning för de avgifter som dragits om du kan bevisa att du inte har haft tillgång till kontot på grund av rimlig orsak. CherryCasino förbehåller sig rätten att öka den inaktiva kontoavgiften i linje med MGA.

Om ingen transaktion har gjorts på en spelares konto på över 30 månader i följd anses kontot vara inaktivt. Saldot på spelarens konto, minus eventuella bonuspengar kommer att betalas ut till spelaren. Om CherryCasino inte kan komma i kontakt med spelaren kommer pengarna istället att betalas ut till MGA.

7.5. Återställning av medel på spelarkonton

För att återställa medel på ett konto måste spelaren begära ett uttag via den normal processen eller, om denna processen inte är möjlig, måste spelaren kontakta kundtjänst.

8.1. Att sätta begränsningar

Som ett mått på ansvarsfullt spelande har Spelaren möjlighet att sätta finansiella begränsningar på insatser och insättningar. I sektionen ansvarsullt spelande under ”Mitt Konto” kan Spelaren sätta dagliga/veckoliga/månatliga begränsningar på insättningar.

En begärd begränsning kommer att träda i kraft direkt när den begärs eller i fallet då en tidigare begränsning minskas. Om begränsningsbeloppet ökas eller tas bort kommer denna ändring endast att träda i kraft efter en sjudagars nedkylningsperiod. En begränsning som sätts av Spelaren kommer att vara aktiv tills det att Spelaren genomför ändringar i begränsningen.

Spelaren kan också sätta begränsningar på spelsessioner efter vilket Spelaren tillfrågas om denna vill logga ut eller fortsätta spela. Självuteslutningsperioder finns tillgängliga under ”Mitt Konto”-sektionen av hemsidan.

Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfrågan till vår Kundsupport. Vårt team kommer sedan att finalisera stängningen av Spelarens konto. Spelaren kommer att kunna öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår Kundsupport. CherryCasino kommer att öppna kontot igen sju dagar efter det att CherryCasino mottar en sådan förfrågan.

9.1. Samlandet av personlig data

CherryCasino förpliktar sig i att skydda din integritet och personlig information. Personlig och finansiell information till alla spelare kommer att hållas konfidentiellt. Under tillämpbara lagar och spelföreskrifter krävs det dock att CherryCasino upprätthåller en säker lista over alla registrerade spelare vilket kan lämnas ut till Myndigheterna för kontroller. Därav lagras all data som kan identifiera en Spelare såsom personlig data samt transaktioner och kommer därför inte att raderas även fast Spelarens konto är låst. CherryCasino kan behålla sådan information för den period som krävs i enlighet med tillämpbara lagar och spelföreskrifter.

CherryCasinos hemsida kräver att viss information/data lagras på Spelarens hårddisk (cookies). Cookies används för att förbättra spelupplevelsen samt påskynda surfandet för spelaren. Användandet av en cookie är på inget sätt kopplat till någon personlig information till Spelaren. Observera att CherryCasinos hemsida inte kan användas till dess potential när cookies är inaktiverade.

9.2. Tillgång till personlig data

Kundsupport och andra medarbetare på CherryCasino kan ha tillgång till ovan nämnda information för att kunna förse dig med kvalitativ kundsupport och för att kunna administrera företagsaktiviteter.

Av anledning till tillämpbar dataskyddsregler godkänner härmed Spelaren all behandling av delvis och all personlig data (i skrift, elektronisk eller någon annan form) i samband med Spelarens transaktioner i förhållande till CherryCasino. Med Spelarens samtycke kan CherryCasino använda personliga detaljer för marknadsföringsändamål. CherryCasino förbinder sig till att inte behandla någon personlig data i förhållande till spelaren för någon annan anledning än för att behandla Spelarens transaktioner med CherryCasino samt för marknadsföringsändamål.

CherryCasino har också rätten att vidarebefordra Spelarens personliga information till relevanta mottagare om så krävs av lag eller om CherryCasino, i god tro har anledning att sådan vidarebefordring är nödvändig till: (1) att vara i enighet med lagliga processer för dess license eller speltjänst; (2) att skydda säkerheten av andra användare av speltjänsten eller allmänheten; (3) att undersöka all misstänkt brytande av användarvillkoren eller licensavtalet, bedrägeri eller liknande olaglig aktivitet gjord av spelaren.

För mer information om hur CherryCasino samlar och använder personlig information du förser oss med, ber vi dig att bekanta dig med vår integritetspolicy.

10.1. Anti-Pengatvättprocedurer

CherryCasino complies with the Prevention of Money Laundering Act and Regulations issued thereunder. CherryCasino shall report any suspicious transaction to the relevant competent authorities in Malta.

If the Player becomes aware of any suspicious activity relating to any of the Games of the Website, the Player must report this to CherryCasino immediately.

All transactions will be scrubbed by the system and checked using fraud tools available to help prevent any Money Laundry activity/attempt.

10.2. Fair-Play

CherryCasino prohibits player collusion and takes measures to prohibit use of devices, such as robots, that distort normal game play.

10.3. Konsekvenser

CherryCasino kan suspendera, blockera eller stänga spelarens konto och hålla inne pengar om det begärs av berörda myndigheter i enlighet med Förebyggandet av Pengatvätt-lagen eller i händelse av att CherryCasino själva rimligen misstänker att spelaren bryter mot Förebyggandet av Pengatvätt-lagen i lagen av Fair-Play regler. CherryCasino kan också suspendera, blockera eller stänga spelarens konto i händelse av överträdelse av någon av villkoren i detta avtal med spelaren. En sådan suspendering/blockering eller stängning påverkar inte någon av spelarens rättigheter lagligen erhållna.

11.1. Transaction frågor och begränsningar

Transaktioner kan begäras när som helst. Krav och förfrågningar att makulera transaktionen måste göras inom trettio (30) dagar efter att transaktionen är begärd. Om inte en förfrågan eller ett krav om makulering av en transaktion är gjord inom trettio (30) dagar leder det till att transaktionen anses giltig och oåterkallelig.

11.2. Klagomål och kompensationer

Om en spelare har några klagomål, krav eller tvister gällande servicen eller annan aktivitet utgiven av CherryCasino måste han/hon skicka in klagomålet skriftligen till CherryCasino så fort som möjligt efter originaldatumet för transaktionen som klagomålet handlar om, och inom tidsbegränsningen som är satt i föregående paragraf.

Klagomål kan skickas via email på support.sweden@cherrycasino.com. Meddelanden CherryCasino ger spelaren skickas till e-postadressen som angavs vid registreringen av kontot. Det är på spelarens ansvar att underrätta CherryCasino vid någon förändring av denna adress genom att kontakta support.sweden@cherrycasino.com, och regelbundet kontrollera emailkontot efter mail från CherryCasino.

En spelare har rätten att skicka olösta tvister till MGA via complaints@mga.org.mt. För vidare information om MGAn vänligen gå till www.mga.org.mt.

Spelaren godkänner att han eller hon endast kommer att använda CherryCasinos tjänster i enlighet med dessa villkor utsatt på detta schema. Alla överträdelser av dessa villkor av Spelaren, vilket resulterar i att CherryCasino ådrar sig några förluster eller kostnader, kommer att göra spelaren skyldig att ersätta CherryCasino för eventuella nämnda förluster eller kostnader i sin helhet.

Inga chatrum är tillgängliga hos CherryCasinos casino.

 1. Kunder kan inte upphäva eller ändra en insats då insatsen har lagts och bekräftats.
 2. CherryCasino.com Sportsbook som regleras på Malta bedrivs av PlayCherry Limited, ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lagstiftning; Registreringsnummer C43059; Licensierat av MGA under följande licens: MGA/CL2/1203/2016 (utfärdat den 1 februari 2017).
 3. CherryCasino.com accepterar endast insatser via internet. Insatser i någon annan form kommer inte att accepteras (e-post, fax etc.) och kommer ogiltigförklaras.  
 4. CherryCasino.com förbehåller sig rätten att vägra/avbryta en insats eller en del av en insats innan spelet börjat, helt utan motivering.
 5. CherryCasino.com förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella eller alla insatser som gjorts av en person eller grupp som agerar i ett försök att bedra oss. Om det finns bevis för en serie av insatser, där var och en innehåller samma urval som har placerats av eller för samma personer, förbehåller sig CherryCasino.com rätten att göra sådana insatser ogiltiga och stänga ner inblandade konton. Denna regel gäller för både avgjorda och oavgjorda insatser.  
 6. Vinster krediteras kundens konto efter att det slutgiltiga resultatet har bekräftats.
 7. På grund av den nuvarande lagen i Tyskland kommer vi att dra av en spelskatt på 5 % på alla dina vinster (detta gäller endast de spelare som är registrerade med en tysk postadress).
 8. CherryCasino.com förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla insatser som accepterats när kontot inte haft tillräckligt med medel för att täcka insatsen. Om ett konto inte har tillräckligt med pengar som ett resultat av en insättning som avbrutits av betalningsenheten, vi på CherryCasino.com förbehåller oss rätten att avbryta alla insatser som kan ha accepterats retroaktivt.
 9. CherryCasino.com förbehåller sig rätten att stänga kundkonton och ogiltigförklara alla avgjorda och oavgjorda insatser i händelse av att kunden öppnat mer än ett konto för att kunna manipulera systemet.
 10. Insatser kommer att accepteras fram tills den annonserande starttiden. Om en insats oavsiktligt accepteras som inkluderar ett event efter en avsatt starttid, kommer matchen/insatsen att räknas som ogiltigt.
 11. Fler insatser som kombinerar olika sektioner inom samma event, accepteras inte där resultatet påverkas eller påverkar det andra. Om en sådan insats har gjorts av misstag, kommer insatsen att avbrytas.
 12. CherryCasino.com tar inget ansvar för skriftliga, mänskliga eller påtagliga fel, som i sin tur leder till pris fel. I sådana fall kommer insatsen att ogiltigförklaras.
 13. CherryCasino.com kommer inte att ansvara för eventuella skador eller förluster som anses eller har påståtts orsakats av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsningar, förseningar, eller avbrott i drift eller överföringar, förlust eller datakorruption, kommunikation eller linjefel, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller brister i innehållet.
 14. Den maximal vinsten som kan delas ut till en kund på en dag, som gjort en insats på den här webbplatsen är 1 000 000 kr eller motsvarande.
 15. Minimumbeloppet för en insats är 1 kr.
 16. Vi rekommenderar att kortinnehavaren för register över all transaktionsinformation, spelregler, avbokningsregler, betalningsmetoder för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.
 17. Alla insatser kommer att behandlas när en insats har gjorts och när att den blivit accepterad och bekräftats.
 18. Även om alla ansträngningar görs för att säkerhetsställa att informationen som visas på hemsidan angående ett event är korrekt, ska den endast användas som en vägledning. I händelse av att någon särskild information (poäng, speltid etc.) är felaktig, antar vi inget ansvar för detta. Var vänlig se våra spelregler för mer information om hur vi löser enskilda marknader.
 19. När ett event har avbrutits, kommer alla insatser att automatiskt ogiltigförklaras och alla spelkonton kommer att återbetalas.
 20.  Pris fel: Före starten av ett event, i spelet eller efter spelet där ett uppenbart fel har upptäckts, reserverar sig CherryCasino.com rätten att avbryta insatsen eller ersätta alla öppna spel hos CherryCasino.com med ett reviderat pris.
 21. Dedikerade till att erbjuda rättvisa spel till sina kunder har CherryCasino.com utvecklat en effektiv intern klagomålsprocedur, för att lösa eventuella tvister. Däremot kan alla frågor därefter eskalera och skickas vidare till IBAS för en oberoende upplösning vid missnöje med den officiella slutsatsen från CherryCasino.com. För en mer detaljerad genomgång av vår interna klagomålsprocedur, se sektionen ”Ansvarsfullt spelande”.
 22. CherryCasino.com anser dessa regler för att vara rättvisa. Skulle du behöva råd om dessa regler, vänligen kontakta oss på complaints@cherrygroup.com.
 23. Ditt konto måste vara registrerat i ditt eget, korrekta namn och med korrekta personuppgifter som endast skall utfärdas en gång för just dig och inte dupliceras av någon annan person, familj, hushåll, adress (post eller IP), e-post adress eller någon annan miljö där datorer delas (t.ex. skolor, arbetsplatser, offentliga bibliotek etc.), dator (eller annan anordning), och/eller konto i samband med tjänst. Alla andra konton som du öppnar med oss, eller som med fördel ägs av dig i samband med tjänsten, skall anses som dubbla konton. Vi kan stänga ned dubbla konton (men är inte skyldiga att göra det). Om vi stänger ett duplicerat konto:
 24.  Dubbla konton registrerade genom att medvetet använda manipulerade personliga detaljer (vid upptäckt), kan resultera i en irreversibel uppsägning av spelkontots åtkomst. CherryCasino.com förbehåller sig rätten att återkalla alla vinster som krediterats till användaren som ett resultat av sådana orättvisa registreringsmönster och skall återkomma till kunden med tillgängliga insättningar (exklusive eventuella belopp som redan har spenderats i en insats med en insättning ).
 25.  CherryCasino.com förbehåller sig rätten att kunna kräva att kunder tillhandhåller tillräcklig dokumentation för att vara kunna vara helt säker på att kundens identitet innan CherryCasino.com för att kunna dela ut kampanjer, insatser, erbjudanden eller någon form av utbetalning till förmån för kunden.
 26. Kunder som använder kredit/bankkort kan bli föremål för kontroll genom inlämnande av en ID-kopia, kortkopior och ett adressbevis eller en del av de nämnde dokumenten.
 27. Alla bonusar, gratisspel och vinster från just sådana bonusar och gratisspel de erhållit med hjälp av ett duplicerat konto kommer att ogiltigförklaras och förverkas.
 28. Vi kan med hela vårt gottfinnande, ogiltigförklara alla vinster och återbetala alla insättningar (mindre mängder vid ogiltigförklarade vinster) som gjorts genom ett duplicerat konto och i den mån som inte återhämtats av oss från det relevanta dubbelkontot, eventuella belopp återbetalas till oss av dig i samband med ett dubbelkonto kan då hämtas av oss direkt från något av dina andra konton (inkluderat alla duplicerade konton)
 29. Vi kan med hela vårt gottfinnande, tillåta användningen av duplicerade konton att anses giltiga, i vilket fall alla förluster och insatser gjorda av eller åt dig genom det duplicerade kontot skall då behållas av oss.
 30. I de fall där oklarheter uppstår, råder alltid de engelska villkoren.
 31. Alla insatser kommer att avgöras enligt våra spelregler som kan hittas här.

Operatören för lotterierna är Red Trading Curacao N.V., företagets registreringsnummer är 130790, den registrerade adressen Dr. M.J. Hugenholtzweg z/n Curaçao och de är reglerade av och fungerar under License No. 1668/JAZ, som är autoriserad och reglerad av Curaçaos regering. CherryCasino.com är inte kopplad till eller godkänd av några andra företag, organisationer eller andra organ som är relaterade till lotterierna.

1. Inledning

När operatören skickar vaden till bookmakern i Curacao är spelaren införstådd med att operatören handlar för spelarens räkning. Bookmakern bestämmer oddsen och betalar ut eventuell vinst till operatören för spelarens räkning.

2. Definitoner

“Vad” – ett vad på utfallet av en händelse med definierbar utgång, t.ex. resultatet av ett lotteri som hålls på webbplatsen.

"Bookmaker" – Kootac N.V. är ett företag med officiell licens av myndigheterna i Curacao att hantera lotterivad (licensnummer #8048/JAZ2013-014). Bookmakern agerar bookmaker genom att sätta odds och är även ansvarig för utbetalning av vinster till operatören för vidare distribution till spelarna. Bookmakerns registrerade företagsnummer är 129627.

"Booster Ball" – en funktion som låter spelare göra insatser på matchande nummer med avsevärt högre odds än normalt.

"Boost-o-meter" – ett reglage där spelarna kan justera sin insats när de spelar Booster Ball.

"DLTB" – medlemmar ur det tyska lotteriet och konstellationer som driver flera lotterier, däribland det tyska lotteriet "Lotto 6 aus 49".

"DLTB-Jackpott" – den sammanlagda betalbara summan från DLTB med hänseende till alla vinstlotter i priskategori 1 och/eller 2 med hänseende till den relevanta dragningen i det tyska lotteriet "Lotto 6 aus 49", som tillkännagivits av DLTB eller, i händelse av att inga sådana vinstlotter tillkännagivits, summan som skulle ha betalats ut av DLTB om det funnit en vinstlott i den aktuella priskategorin/-kategorierna och med hänseende till den relevanta dragningen i det tyska "Lotto 6 aus 49".

"DLTB vinstlott" – en vinstlott till varje dragning som organiseras av DLTB "Lotto 6 Aus 49"

"Euro Jackpot-jackpott" – den sammanlagda betalbara summan från DLTB eller någon medorganisatör med hänseende till alla vinstlotter i priskategori 1 med hänseende till den aktuella dragningen i "Euro Jackpot", som angetts av DLTB eller någon medorganisatör eller, om ingen sådan vinstlott tillkännagivits, summan som skulle ha betalats ut av DLTB eller medorganisatör om det funnits en vinstlott i priskategori 1 i den relevanta dragningen.

"Euro Jackpot-vinstlott" – en vinstlott som köpts och accepterats utan problem till "Euro Jackpot"-lotteriet med hänseende till den aktuella och officiella dragningen.

"Euro Jackpot-jackpott" – den sammanlagda betalbara summan från LAE eller någon medorganisatör med hänseende till alla vinstlotter i priskategori 1 med hänseende till den relevanta dragningen i "Euro Millionen", som angetts av LAE eller någon medorganisatör eller, om ingen sådan vinstlott tillkännagivits, summan som skulle ha betalats ut av LAE eller medorganisatör om det funnits en vinstlott i priskategori 1 i den relevanta dragningen.

"Euro Millionen-vinstlott" – en vinstlott som köpts och accepterats utan problem till "Euro Millionen"-lotteriet med hänseende till den relevanta och officiella dragningen.

"Jackpott" – den största möjliga vinsten hos operatören med hänseende till den bakomliggande dragningen av den relevanta priskategorin/-kategorierna eller den relevanta summan.

“Operatör” –  CherryCasino

"Vinnande operatörsvad" – ett vinstvad i ett bookmaker-spel som skickades utan problem direkt eller indirekt, via internet, telefon eller andra kanaler, och genomfördes av operatören för spelarens räkning hos bookmakern, inklusive möjliga vinstvad som introducerats av en tredje part till operatören och därefter genomförts av operatören för spelarens räkning hos bookmakern.

"Mega Millions-jackpott" – den sammanlagda betalbara summan från Mega Millions Consortium eller MUSL, eller någon medorganisatör med hänseende till alla vinstlotter i priskategori 1 i amerikanska dollar och med hänseende till den relevanta dragningen i det amerikanska lotteriet "Mega Millions" som betalas ut i 30 ökande årliga summor i enlighet med de officiella reglerna (t.ex. med 5 %) eller, om ingen vinstlott tillkännagivits, summan som skulle ha varit betalbar av Mega Millions Consortium, MUSL eller medorganisatör i 30 ökande årliga summor (i händelse av årligt val) om det hade funnits en vinstlott i priskategori 1 med hänseende till den relevanta dragningen.

"Mega Millions-vinstlott" – en vinstlott som köpts och accepterats utan problem till det amerikanska lotteriet "Mega Millions" med hänseende till den relevanta och officiella dragningen.

"MUSL" – det flerstatliga lotteriförbundet som organiserar delade lotterier som "Powerball" och "Mega Millions".

"Utbetalning" – summan som operatören av ett lotteri underliggande ett bookmaker-spel med hänseende till en korrekt gjord insats i en relevant dragning i en relevant priskategori måste betala ut eller redan har betalat ut.

"Powerball-jackpott" – den sammanlagda betalbara summan från MUSL eller någon medorganisatör med hänseende till alla vinstlotter i priskategori 1 i amerikanska dollar och med hänseende till den relevanta dragningen i det amerikanska lotteriet "Powerball" som betalas ut i 30 ökande årliga summor i enlighet med de officiella reglerna (t.ex. med 4 %) eller, om ingen vinstlott tillkännagivits, summan som skulle ha varit betalbar av MUSL eller medorganisatör i 30 ökande årliga summor (i händelse av årligt val) om det hade funnits en vinstlott i priskategori 1 med hänseende till den relevanta dragningen.

"Powerball-vinstlott" – en vinstlott som köpts och accepterats utan problem till det amerikanska lotteriet "Powerball" med hänseende till den relevanta och officiella dragningen.

"SuperEnalotto-jackpott" – summan som är betalbar av organisatören av det italienska lotteriet (Sisal) under namnet SuperEnalotto med hänseende till alla vinstlotter i priskateogri 1 och med hänseende till den relevanta dragningen av "SuperEnalotto"-lotteriet som tillkännagivits av den italienska lotteriorganisatören om det hade funnit en vinstlott i kategori 1 med hänseende till den relevanta dragningen.

"SuperEnalotto-vinstlott" – en vinstlott som köpts och accepterats utan problem till det italienska lotteriet "SuperEnalotto" med hänseende till den relevanta och officiella dragningen.

"Priskategori" eller "Prisnivå" – kategorin avser summan av nummer som matchats korrekt (inklusive Super Number, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs och/eller Bonus Balls) och vilket resultat som avgör priskategori med hänseende till den relevanta dragningen av ett särskilt lotteri eller ett relaterat bookmaker-spel.

 "Insats" – den summa pengar som spelaren lägger på ett vad med hänseende till det aktuella spelet och det virtuella vadformuläret, inklusive eventuella serviceavgifter.

"Virtuellt vadformulär" – det elektroniska formulär på webbplatsen som behöver fyllas i för att ingå vad på ett lotteri eller flera lotterier.

"Webbplats" – operatörens internetportal som är tillgänglig på CherryCasino.com och som kan hänvisa till andra samarbets- eller mobila webbplatser som också drivs av operatören på samma eller annan domän eller inom samma eller annat varumärke, samt eventuella underdomäner som drivs av operatören.

3. Avtalsparter

När en spelare deltar i något spel som tillhandahålls på webbplatsen ingår spelaren två separata avtal som anges nedan:

 1. När spelaren registrerar sig och beställer ett vad ingår spelaren ett avtal med operatören om följande tjänster: användandet av webbplatsen; driften och skötseln av spelarens konto; beställandet av vad hos bookmakern i Curacao för spelarens räkning; utbetalning av spelarens insatser till bookmakern; och utbetalning av eventuella vinster från bookmakern till spelaren.
 2. När operatören genomför ett vad hos bookmakern för spelarens räkning ingår spelaren ett direkt avtal med bookmakern som bestämmer reglerna och villkoren för alla ingångna vad; reglerna för spelen som tillhandahålls av bookmakern såväl som utbetalning av eventuella vinster.

Alla hänvisningar i dessa regler och villkor till en spelare som genomför ett vad eller med hänseende till genomförandet av vad avser, om ingenting annat anges, genomförandet av ett vad av operatören hos bookmakern i Curacao för spelarens räkning.

5. Att genomföra vad

5,1.

Spelaren skickar en instruktion till operatören om att genomföra vad hos bookmakern för deras räkning genom att fylla i och skicka in ett virtuellt vadformulär på webbplatsen för det valda bookmakerspelet/-spelen.

För att finansiera vadsumman kan spelaren antingen använda medel som finns på spelarkontot eller betala genom att använda sin valda betalningsmetod vid kassan.

5,2.

Efter att spelaren har fyllt i sitt/sina virtuella vadformulär överförs insatsen/insatserna till spelarens kundvagn. När spelaren är klar med att genomföra vad kan han därefter fortsätta till kundvagnen för att betala.

5,3.

Spelaren betalar därefter för sitt/sina vad genom att uppge sina betalningsuppgifter och klicka på knappen i kundvagnen.  Om spelaren har ett saldo på sitt konto och väljer att betala vadet därifrån dras summan för vadet omedelbart från saldot. Systemet informerar spelaren om det saknas medel på spelarkontot och om det krävs en annan betalningsmetod.

5,4.

Operatören erbjuder inte vad på kredit och spelaren måste antingen ha medel på sitt spelarkonto eller betala för vadet med den valda betalningsmetoden.

5,5.

Så snart ett vad genomförts kan det inte ändras eller ångras.

5,6.

Spelaren får därpå en Orderbekräftelse som inkluderar uppgifter om det genomförda vadet. Spelaren kan också granska alla uppgifter kring alla genomförda vad genom att logga in på sitt spelarkonto på webbplatsen och visa Vadhistoriken eller Aktiva vad.

5,7.

Beroende på de valda bookmaker-spelen kan spelaren genomföra vad under en viss tidsperiod ("Tidsbegränsade vad") och även utöka tidsperioden automatiskt. Insatser för Tidsbegränsade vad debiteras via förbetalning vid början på tidsfristen för alla aktuella dragningar för den valda tidsfristen.

5,8.

Spelaren kan automatiskt förlänga vad genom att välja "Prenumeration"-valet som finns tillgänglig separat för alla bookmaker-spel. Beroende på valt bookmaker-spel kan spelare därefter välja en tidsfrist för det automatiska genomförandet av vad mellan 1 till 52 veckor. När denna prenumerationsperiod upphört förnyas vaden återigen automatiskt för en valda prenumerationstiden såvida inte ett uppsägningsbesked mottagits via spelarkontot. Uppsägningen av en prenumeration måste mottas senast 23.59 dagen innan datumet då det automatiska genomförandet av vad upphör. Insatser för följande prenumerationsvad debiteras genom förbetalning för alla påföljande prenumerationsperioder.

5,9.

Operatören har befogenhet att instruera bookmakern att göra alla vad ogiltiga, oavsett om de är aktiva eller avgjorda, om

 1. operatören instruerats att genomför en insats efter det att tidsfristen löpt ut eller efter den aktuella dragningen påbörjats och/eller om operatören felaktigt accepterat en instruktion att genomföra en insats på webbplatsen efter det att tidfristen löpt ut eller om operatören efter det att den aktuella
 2. dragningen påbörjats instruerats att genomföra ett vad av en spelare som uppgett falsk, icke komplett eller föråldrad information på sitt spelarkonto eller på webbplatsen eller någon relaterad tjänst
 3. operatören får kännedom om ett genuint misstag med hänseende till ett vad eller dragning och inte lyckas kontakta spelaren för att åtgärda felet eller bekräfta vadet innan tidsgränsen löper ut
 4. operatören instruerades att genomföra ett vad av en spelare som varit inblandad i bedräglig aktivitet i samband med genomförandet av vadet, hanterandet av spelarkontot eller webbplatsen eller någon relaterad tjänst som tillhandahålls av operatören
 5. operatören instruerats att genomföra ett vad av en spelare som, när vadet genomfördes, var under 18 år,
 6. spelaren innehar mer än ett spelarkonto,
 7. om något fel skulle ha upptäckts i samband med dragning, bedrägeri, tekniskt eller mänskligt fel eller olovlig påverkan hittats eller
 8. dragningen förklarats ogiltig av en organisatör eller medorganisatör.

8. Vinster

8,1.

Vinster från bookmaker-spel ska betalas ut till spelarkontot och spelaren ska kunna se sådana vinster på sitt spelarkonto på webbplatsen. Vinsterna krediteras så snart de erhålls av operatören från bookmakern. Operatören har dessutom möjlighet, men är inte skyldig att, informera spelaren om vinster via e-post, SMS eller annat sätt, särskilt om det rör sig om en stor vinst. Information om vinster kan fås i euro (€), pund (£) eller amerikanska dollar ($).

8,3.

Operatören överför bara vinster till spelaren som betalats ut till operatören av bookmakern. Operatören är endast skyldig att kreditera vinster till ett spelarkonto om operatören erhållit vinsten från bookmakern och spelaren har rätt till vinsten och, om tillämpbart, försäkringsbolaget godkänner vinsten.

11. Bookmakerns vadslagningsregler

Bookmakern accepterar vad som genomförts av operatören för spelarens räkning där instruktionen att genomföra vadet fyllts i på webbplatsen av spelaren och vadet därpå genomförts av operatören.

Alla hänvisningar i detta avsnitt till spelarens Regler och villkor avser att spelaren genomför ett vad hos operatören som agerar spelarens företrädare.

Bookmakern är inte en lotterioperatör. Spelaren genomför vad hos bookmakern på utfall av dragningar av särskilda lotterier:

 • "SuperEnalotto" som drivs av det italienska nationallotteriet;
 • "Euro Millionen" som drivs av LAE;
 • "Euro Jackpot", Lotto 6 aus 49", Spiel 77", "Super 6" och "Glücksspirale" som drivs eller samdrivs av tyska DLTB;
 • "Powerball och "Mega Millions" som drivs eller samdrivs av amerikanska Mega Millions Consortium, MUSL eller deras medorganisatörer; och
 • "Loteria de Navidad" som drivs av spanska Loterias y Apuestas del Estado.

11,1. LOTTO 6aus49

11.1.1.

LOTTO 6aus49 är ett bookmaker-spel baserat på tyska "Lotto 6 aus 49": ett lotteri som drivs av DLTB. Det tyska "Lotto 6 aus 49" innefattar en slumpmässig dragning av sex nummer ("Nummer") mellan 1 till 49 och en extra "Supersiffra" ("Superzahl") mellan siffrorna 0 till 9. Dragningar sker normalt varje onsdag och söndag.

11.1.2.

Spelaren måste välja sex nummer per vad plus en Supersiffra per virtuellt vadformulär.

11.1.3.

Supersiffran är den sista siffran på det virtuella vadformuläret.

11.1.4.

För varje virtuellt vadformulär måste minst ett vad fyllas i.

11.1.5.

Kostnaden för att delta visas på det virtuella vadformuläret.

11.1.6.

Tidsfristen för att delta i dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.1.7.

Det finns 9 olika sätt att vinna på:

 • genom att matcha 2 nummer plus Supersiffran (priskategori 9)
 • genom att matcha 3 nummer (priskategori 8)
 • genom att matcha 3 nummer plus Supersiffran (priskategori 7)
 • genom att matcha 4 nummer (priskategori 6)
 • genom att matcha 4 nummer plus Supersiffran (priskategori 5)
 • genom att matcha 5 nummer (priskategori 4)
 • genom att matcha 5 nummer plus Supersiffran (priskategori 3)
 • genom att matcha 6 nummer (priskategori 2)
 • genom att matcha 6 nummer plus Supersiffran (priskategori 1)

11.1.8.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.1.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande vad i priskategori 9 är 5 euro.

11.1.10.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande vad i priskategorierna 4 till 8 är summan som tillkännages av DLTB med hänseende till ett lotto-vinstvad i den aktuella priskategorin. Om DLTB inte har tillkännagivit en utbetalning i priskategorin för den aktuella dragningen för "Lotto 6 aus 49" blir vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande vad i den priskategorin beräknad efter den sammanlagda summan som betalats in för den aktuella dragningen av "Lotto 6 aus 49" som tillkännagivits av DLTB och dess allokering till de vinnande priskategorierna. Spelare med vinnande vad i priskategorierna 4 till 8 ligger därmed bättre till eftersom deras vinster annars skulle ha varit mindre om de köpt en lotto-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.1.11.

Vinsterna på ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategorierna 1, 2 och 3 beror på antalet DLTB-vinstlotter i den aktuella priskategorin, den betalbara summan av DLTB för DLTB-vinstlotterna i den aktuella priskategorin såväl som DLTB-jackpotten. Spelare med ett operatör-vinstvad för priskategorierna 1 eller 2 behandlas likadant, vilket innebär att deras vinster blir samma som utbetalningen de skulle ha fått om de köpt en DLTB-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.1.12.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma som summan som DLTB skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en DLTB-vinstlott i priskategori 1 i stället. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 1 för den aktuella dragningen för tyska "Lotto 6 aus 49".  10.1.11. (klausul 2) den totala betalbara vinstsumman av bookmakern för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskriva DLTB-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 1 med hänseende till DLTB-jackpotten på €10 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €10 000 000.

Exempel 2: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två DLTB-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB i priskategori 1 med hänseende till DLTB-jackpotten på €10 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €3 333 333.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 1 och en DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 1 med hänseende till DLTB-jackpotten på €10 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €5 000 000.

11.1.13.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 2 är samma som summan som DLTB skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en DLTB-vinstlott i priskategori 2 i stället. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 2 för den aktuella dragningen för tyska "Lotto 6 aus 49". Om inget pris tillkännagivits av DLTB för priskategori 2 sätter bookmakern priset till €100 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och ingen DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 2 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €3 000 000 för en DLTB-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €3 000 000.

Exempel 2: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och två DLTB-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB i priskategori 2 med utbetalning på €1 500 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €1 000 000.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 2 och en DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 2 med utbetalning på €3 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 2 blir då €1 500 000.

11.1.14.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till ett operatör-vinstvad i priskategori 3 är samma som summan som DLTB skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en DLTB-vinstlott i priskategori 3 i stället. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 2 för den aktuella dragningen för tyska "Lotto 6 aus 49". Om inget pris tillkännagivits av DLTB för priskategori 3 sätter bookmakern priset till €10 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och ingen DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 3 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €100 000 för en Euro Jackpot-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €100 000.

Exempel 2: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och två DLTB-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB i priskategori 3 med utbetalning på €100 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €66 666.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 3 och en DLTB-vinstlott har tillkännagivits av DLTB i priskategori 3 med utbetalning på €100 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 blir då €50 000.

11.1.15.

Om det inte finns någon DLTB-vinstlott i priskategori 1 för 13 påföljande dragningar av tyska "Lotto 6 aus 49" vilket leder till en obligatorisk utbetalning av priserna i priskategori 1 till DLTB-vinstlotter i lägre priskategorier, gäller bestämmelserna i 11.1.10, 11.1.11, 11.1.12, 11.1.13 och 11.1.14 om det inte skett någon obligatorisk utbetalning av priser i priskategori 1 till DLTB-vinstlotter i lägre priskategorier.

11,5. EuroJackpot

11.5.1.

EuroJackpot är ett bookmaker-spel baserad på det europeiska lotteriet "Euro Jackpot" som delvis drivs av DLTB. Lotteriet "Euro Jackpot" innefattar en dragning med fem slumpmässiga nummer mellan 1 till 50 och två ytterligare nummer mellan 1 till 10. Dragningar sker normalt varje fredag.

11.5.2.

Spelaren måste välja fem vinstnummer och två Euro-siffror per vad. Åtminstone ett vad krävs per virtuellt vadformulär. Varje ruta som fylls i räknas som minst ett separat vad.

11.5.3.

Insatsen visas på det virtuella vadformuläret.

11.5.4.

Tidsfristen för att delta i dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.5.5.

Det finns 12 olika sätt att vinna på:

 • genom att matcha 2 vinstnummer plus 1 Euro-siffra (priskategori 12)
 • genom att matcha 1 vinstnummer plus 2 Euro-siffror (priskategori 11)
 • genom att matcha 3 vinstnummer (priskategori 10)
 • genom att matcha 2 vinstnummer plus 2 Euro-siffror (priskategori 9)
 • genom att matcha 3 vinstnummer plus 1 Euro-siffra (priskategori 8)
 • genom att matcha 3 vinstnummer plus 2 Euro-siffror (priskategori 7)
 • genom att matcha 4 vinstnummer (priskategori 6)
 • genom att matcha 4 vinstnummer plus 1 Euro-siffra (priskategori 5)
 • genom att matcha 4 vinstnummer plus 2 Euro-siffror (priskategori 4)
 • genom att matcha 5 vinstnummer (priskategori 3)
 • genom att matcha 5 vinstnummer plus 1 Euro-siffra (priskategori 2)
 • genom att matcha 5 vinstnummer plus 2 Euro-siffror (priskategori 1)

11.5.6.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.5.7.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande operatörsvad i priskategorierna 4 till 12 är summan som tillkännages av DLTB eller samoperatör med hänseende till varje Euro Jackpot-vinstvad i den aktuella priskategorin. Om DLTB eller dess samoperatörer inte har tillkännagivit en utbetalning i priskategorin för den aktuella dragningen för "Euro Jackpot" blir vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande vad i den priskategorin beräknad efter den sammanlagda summan som betalats in för den aktuella dragningen av "Euro Jackpot" som tillkännagivits av DLTB eller dess samoperatörer och dess allokering till de vinnande priskategorierna. Spelare med vinnande operatörsvad i priskategorierna 4 till 12 ligger därmed bättre till eftersom deras vinster annars skulle ha varit mindre om de köpt en Euro Jackpot-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.5.8.

Vinsterna som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategorierna 1, 2 och 3 beror på antalet Euro Jackpot-vinstlotter i den aktuella priskategorin, antalet operatör-vinstvad i den aktuella priskategorin, den betalbara summan av DLTB eller dess samoperatörer för Euro Jackpot-vinstlotterna i den aktuella priskategorin såväl som Euro Jackpot-jackpotten. Spelare med ett operatör-vinstvad för priskategorierna 1, 2 eller 3 behandlas likadant, vilket innebär att deras vinster blir samma som utbetalningen de skulle ha fått om de köpt en Euro Jackpot-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.5.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till ett operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma som summan som DLTB eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Jackpot-vinstlott i priskategori 1 i stället. Operatören beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 1 för den aktuella dragningen för "Euro Jackpot". 11.5.7 (klausul 2) den totala betalbara vinstsumman av bookmakern för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskrida Euro Jackpot-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna.

Exempel 1: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Jackpot-jackpotten på €90 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €90 000 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två Euro Jackpot-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Jackpot-jackpotten på €90 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €30 000 000.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 1 och en Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Jackpot-jackpotten på €90 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 blir då €45 000 000.

11.5.10.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 2 är samma summa som DLTB eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Jackpot-vinstlott i priskategori 2 i stället. Operatören beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på priserna som publicerats på deras webbplats för priskategori 2 för den aktuella dragningen för "Euro Jackpot". Om inget pris tillkännagivits av DLTB för priskategori 2 sätter bookmakern priset till €100 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och ingen Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 2 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €1 000 000 för en Euro Jackpot-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €1 000 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och två Euro Jackpot-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 2 med utbetalning på €500 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €333 333.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 2 och en Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 2 med utbetalning på €1 000 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 2 blir då €500 000.

11.5.11.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 är samma summa som DLTB eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Jackpot-vinstlott i priskategori 3 i stället. Operatören beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av DLTB eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på priserna som publicerats på deras webbplats för priskategori 3 för den aktuella dragningen för "Euro Jackpot". Om inget pris tillkännagivits av DLTB för priskategori 2 sätter bookmakern priset till €10 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och ingen Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 3 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €500 000 för en Euro Jackpot-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €500 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och två Euro Jackpot-vinstlotter har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 3 med utbetalning på €250 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €166 666.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 3 och en Euro Jackpot-vinstlott har tillkännagivits av DLTB eller en samoperatör i priskategori 3 med utbetalning på €500 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 blir då €250 000.

11,6. EuroMillions

11.6.1.

EuroMillions är ett bookmaker-spel baserat på det europeiska lotteriet "Euro Millionen" som delvis drivs av LAE. "Euro Millionen"-dragningen består av fem nummer ("Vinstnummer") mellan 1 till 50 och två extra ("Stjärn-")nummer mellan 1 till 11. Dragningarna hålls vanligtvis på tisdagar och fredagar.

11.6.2.

Spelaren måste välja fem vinstnummer och två stjärnor per vad. Åtminstone ett vad krävs per lott. Varje ruta som fylls i räknas som minst ett separat vad.

11.6.3.

Det totala priset för spelarens valda nummer visas på det virtuella vadformuläret.

11.6.4.

Tidsfristen för att köpa lotter till dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.6.5.

Det finns 13 olika sätt att vinna på:

 • genom att matcha två vinstnummer (priskategori 13)
 • genom att matcha två vinstnummer och en stjärna (priskategori 12)
 • genom att matcha ett vinstnummer och två stjärnor (priskategori 11)
 • genom att matcha tre vinstnummer (priskategori 10)
 • genom att matcha tre vinstnummer och en stjärna (priskategori 9)
 • genom att matcha två vinstnummer och två stjärnor (priskategori 8)
 • genom att matcha tre vinstnummer och två stjärnor (priskategori 7)
 • genom att matcha fyra vinstnummer (priskategori 6)
 • genom att matcha fyra vinstnummer och en stjärna (priskategori 5)
 • genom att matcha fyra vinstnummer och två stjärnor (priskategori 4)
 • genom att matcha fem vinstnummer (priskategori 3)
 • genom att matcha fem vinstnummer och en stjärna (priskategori 2)
 • genom att matcha fem vinstnummer och två stjärnor (priskategori 1)

11.6.6.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.6.7.

Den betalbara vinsten med hänseende till varje vinnande operatörsvad i priskategorierna 4 till 13 är summan som tillkännages av LAE eller samoperatör med hänseende till varje EuroMillions-vinstvad i den aktuella priskategorin. Om LAE eller dess samoperatörer inte har tillkännagivit en utbetalning i priskategorin för den aktuella dragningen för "Euro Millionen" blir vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje vinnande operatörsvad i den priskategorin beräknad efter den sammanlagda summan som betalats in för den aktuella dragningen av "Euro Millionen" som tillkännagivits av LAE eller dess samoperatörer och dess allokering till de vinnande priskategorierna. Om det inte finns några Euro Millionen-vinstlotter i en priskategori mellan 3 till 12 i en aktuell dragning beräknas nästa lägre priskategori som beskrivits i klausul 1 och 2 utefter antagandet att det skulle ha funnits en Euro Millionen-vinstlott i den högre vinstkategorin.  Spelare med vinnande operatörsvad i priskategorierna 4 till 13 ligger därmed bättre till eftersom deras vinster annars skulle ha varit mindre om de köpt en Euro Millionen-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.6.8.

Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1, 2 och 3 beror på antalet Euro Millionen-vinstvad i den aktuella priskategorin, antalet operatör-vinstvad i den aktuella priskategorin, det betalbara priset av LAE eller dess samoperatörer för Euro Millionen-vinstlotter i den aktuella priskategorin såväl som Euro Millionen-jackpotten. Spelare med ett operatör-vinstvad för priskategorierna 1, 2 eller 3 behandlas likadant, vilket innebär att deras vinster blir samma som utbetalningen de skulle ha fått om de köpt en Euro Millionen-vinstlott i stället för ett operatör-vinstvad.

11.6.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma summa som LAE eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Millionen-vinstlott i priskategori 1 i stället. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av LAE eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 1 för den aktuella dragningen för "Euro Millionen". 11.6.7. (klausul 2) den totala betalbara vinstsumman av operatören för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskrida Euro Millionen-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna.

Exempel 1: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Millionen-jackpotten på €120 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €120 000 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två Euro Millionen-vinstlotter har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Millionen-jackpotten på €120 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €40 000 000.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 1 och en Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Euro Jackpot-jackpotten på €120 000 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 blir då €60 000 000.

11.6.10.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 2 är samma summa som LAE eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Millionen-vinstlott i priskategori 2 i stället. Operatören beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av LAE eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 2 för den aktuella dragningen för "Euro Millionen". Om inget pris tillkännagivits av LAE för priskategori 2 sätter bookmakern priset till €100 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och ingen Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 2 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €500 000 för en Euro Millionen-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €500 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 2 och två Euro Millionen-vinstlotter har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 2 med utbetalning på €250 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 2 blir då €166 666.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 2 och en Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 2 med utbetalning på €500 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 blir då €250 000.

11.6.11.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 är samma summa som LAE eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Euro Millionen-vinstlott i priskategori 3 i stället. Operatören beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av LAE eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 3 för den aktuella dragningen för "Euro Millionen". Om inget pris tillkännagivits av LAE för priskategori 2 sätter bookmakern priset till €10 000.

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och ingen Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 3 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €100 000 för en Euro Millionen-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €100 000.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 3 och två Euro Millionen-vinstlotter har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 3 med utbetalning på €50 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €33 333.

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 3 och en Euro Millionen-vinstlott har tillkännagivits av LAE eller en samoperatör i priskategori 3 med utbetalning på €100 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 blir då €50 000.

11,7. PowerBall

11.7.1.

PowerBall är ett bookmaker-spel baserat på amerikanska "Powerball"-lotteriet som anordnas av MUSL. "PowerBall"-dragningen består av fem nummer ("Vinstnummer") mellan 1 till 59 och två extra ("Powerball-")nummer mellan 1 till 35. Dragningarna hålls vanligtvis varje torsdag och söndag (brittisk tid).

11.7.2.

Spelaren måste välja fem nummer och en Powerball per vad. Åtminstone ett vad krävs per virtuellt vadformulär. Om "PowerPlay"-alternativet vals ökar utbetalningarna i priskategori 2 till 9 i enlighet med sektion 11.7.7 i detta dokument. Varje ruta som fylls i räknas som minst ett separat vad.

11.7.3.

Insatsen visas på det virtuella vadformuläret.

11.7.4.

Tidsfristen för att delta i dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.7.5.

Det finns 9 olika sätt att vinna på:

 • genom att matcha Powerball (priskategori 9)
 • genom att matcha ett vinstnummer och Powerball (priskategori 8)
 • genom att matcha två vinstnummer och Powerball (priskategori 7)
 • genom att matcha tre vinstnummer (priskategori 6)
 • genom att matcha tre vinstnummer och Powerball (priskategori 5)
 • genom att matcha fyra vinstnummer (priskategori 4)
 • genom att matcha fyra vinstnummer och Powerball (priskategori 3)
 • genom att matcha fem vinstnummer (priskategori 2)
 • genom att matcha fem vinstnummer och Powerball (priskategori 1)

11.7.6.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.7.7.

De betalbara vinsterna med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategorierna 2 till 9 motsvarar vinsten som tillkännagivits av MUSL för en Powerball-vinstlott. 

Detta är som regel priserna för ett operatör-vinstvad utan "Powerball"-alternativet.

 • $4 för priskategori 9
 • $4 för priskategori 8
 • $7 för priskategori 7
 • $7 för priskategori 6
 • $100 för priskategori 5
 • $100 för priskategori 4
 • $10 000 för priskategori 3
 • $1 000 000 för priskategori 2

Vinsterna i priskategorierna 3 till 9 med "PowerPlay"-alternativet multipliceras med 2, 3, 4 eller 5 beroende på vilket multiplikatornummer som dras och omfattas inte av avdrag eftersom de ligger under gränsvärdet. Vinster i priskategori 2 med "PowerPlay"-alternativet multipliceras med 2. Därtill omfattas alla vinster i priskategori 2 med eller utan "PowerPlay"-alternativet av 35 % avdrag i enlighet med 11.7.9.

11.7.8.

Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 beror på antalet Powerball-vinstlotter i den aktuella priskategorin, antalet operatör-vinstvad i den aktuella priskategorin, det betalbara priset av MUSL eller dess samoperatörer för Powerball-vinstlotter i den aktuella priskategorin, avdraget och Powerball-jackpotten.

11.7.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma summa som MUSL eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Powerball-vinstlott i priskategori 1 i stället, minus 35 % avdrag. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av MUSL eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på Powerball-jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 1 för den aktuella dragningen för "Powerball". Den totala betalbara vinstsumman av bookmakern för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskriva Powerball-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna. 

Avdrag kvarhålls av bookmakern eftersom det antas att spelare på webbplatsen som spelar Powerball hamnar i samma eller bättre ekonomiska situation som om de hade spelat det underliggande lotteriet. Vid spel och vinst på det underliggande PowerBall-lotteriet kvarhålls minst 35 % i skatt av myndigheterna. Således behandlas spelaren lika i båda fallen.

Exempel 1: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Powerball-vinstlott har tillkännagivits av MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Powerball-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $195 000 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Power Ball som enda vinnare.

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två Powerball-vinstlotter har tillkännagivits av MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Powerball-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $65 000 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Power Ball som en av tre vinnare. 

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 1 och en Powerball-vinstlott har tillkännagivits av MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Powerball-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $97 500 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Power Ball som en av två vinnare. 

11.7.10.

Som är brukligt med det amerikanska "Powerball"-lotteriet betalar bookmakern även ut vinster i priskategori 1 i 30 år (det årliga alternativet). Den första utbetalningen sker så snart som möjligt efter dragningen och de nästa 29 sker med ett års mellanrum. Nivån på utbetalningarna beräknas på så vis att de stiger med 4 % per år tills hela summan har betalats ut. Möjligheten att få hela summan på en gång ("kontantalternativet") är ännu inte tillgänglig hos operatören. I enlighet med sektion 6.2 konverteras vinsten en gång till referensvalutan samma dag som dragningen sker. Alla påföljande utbetalningar omfattas av samma växelkurs.

11,8. MegaMillions

11.8.1.

MegaMillions är ett bookmaker-spel baserat på det amerikanska "Mega Millions"-lotteriet som drivs av Mega Millions Consortium och samdrivs med MUSL. MegaMillions-dragningen består av fem nummer ("Vinstnummer") mellan 1 till 75 och två extra ("MegaBall-")nummer mellan 1 till 15. Dessutom dras ett "MegaPlier"-nummer (2, 3, 4 eller 5) före varje MegaMillions-dragning av datorn. MegaPlier-numren motsvarar olika procentsatser: nummer 2 blir 13,3 %, nummer 3 blir 26,7 %, nummer 4 blir 20 % och nummer 5 blir 40 %. Dragningarna hålls vanligtvis varje onsdag och lördag (brittisk tid).

11.8.2.

Spelaren måste välja fem vinstnummer och en Megaball per vad. Åtminstone ett vad krävs per virtuellt vadformulär. Om "MegaPlier"-alternativet vals dubblas, tredubblas eller fyrdubblar utbetalningarna i priskategori 2 till 9 beroende på vilket MegaPlier-nummer som dras. Varje ruta som fylls i räknas som minst ett separat vad.

11.8.3.

Insatsen visas på det virtuella vadformuläret.

11.8.4.

Tidsfristen för att delta i dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.8.5.

Det finns 9 sätt att vinna på (9 priskategorier)

 • genom att matcha Megaball (priskategori 9)
 • genom att matcha ett vinstnummer och Megaball (priskategori 8)
 • genom att matcha två vinstnummer och Megaball (priskategori 7)
 • genom att matcha tre vinstnummer (priskategori 6)
 • genom att matcha tre vinstnummer och Megaball (priskategori 5)
 • genom att matcha fyra vinstnummer (priskategori 4)
 • genom att matcha fyra vinstnummer och Megaball (priskategori 3)
 • genom att matcha fem vinstnummer (priskategori 2)
 • genom att matcha fem vinstnummer och Megaball (priskategori 1)

11.8.6.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.8.7.

De betalbara vinsterna med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategorierna 2 till 9 motsvarar vinsten som tillkännagivits av Mega Millions Consortium eller MUSL eller en samoperatör för en Mega Millions-vinstlott. 

Detta är som regel priserna för ett operatör-vinstvad utan "MegaPlier"-alternativet.

 • $1 för priskategori 9
 • $2 för priskategori 8
 • $5 för priskategori 7
 • $5 för priskategori 6
 • $50 för priskategori 5
 • $500 för priskategori 4
 • $5 000 för priskategori 3
 • $1 000 000 för priskategori 2

Vinsterna i priskategorierna 2 till 9 med "MegaPlier"-alternativet multipliceras med 2, 3, 4 eller 5 beroende på vilket multiplikatornummer som dras. Därtill omfattas alla vinster i priskategori 2 av ett avdrag på 35 % i enlighet med sektion 12.8.5 eftersom de ligger över skattegränsen.

11.8.8.

Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 beror på antalet Mega Millions-vinstlotter i den aktuella priskategorin, antalet operatör-vinstvad i den aktuella priskategorin, det betalbara priset av Mega Millions Consortium, MUSL eller dess samoperatörer för Mega Millions-vinstlotter i den aktuella priskategorin, avdragen och Mega Millions-jackpotten.

11.8.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma summa som Mega Millions Consortium, MUSL eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en Mega Millions-vinstlott i priskategori 1 i stället, minus 35 % avdrag. Bookmakern beräknar denna summa på summan av de sammanlagda insatserna som tillkännagivits av Mega Millions Consortium, MUSL eller dess samoperatörer såväl som distributionen av priskategorierna eller på Mega Millions-jackpotten som publicerats på deras webbplats för priskategori 1 för den aktuella dragningen för "Mega Millions". Den totala betalbara vinstsumman av bookmakern för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskriva Mega Millions-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna. 

Avdrag kvarhålls av bookmakern eftersom det antas att spelare på webbplatsen som spelar MegaMillions hamnar i samma eller bättre ekonomiska situation som om de hade spelat det underliggande lotteriet. Vid spel och vinst på det underliggande Mega Millions-lotteriet dras minst 35 % i skatt av myndigheterna. Således behandlas spelaren lika i båda fallen. 

Exempel 1: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Mega Millions-vinstlott har tillkännagivits av Mega Millions Consortium, MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Mega Millions-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $195 000 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Mega Millions som enda vinnare. 

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två Mega Millions-vinstlott har tillkännagivits av Mega Millions Consortium, MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Mega Millions-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $65 000 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Mega Millions som en av tre vinnare. 

Exempel 3: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Mega Millions-vinstlott har tillkännagivits av Mega Millions Consortium, MUSL eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till Mega Millions-jackpotten på $300 000 000. Den betalbara vinsten efter avdrag med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då $97 500 000. Detta är den maximala summa som spelaren skulle ha fått om denne spelat och vunnit det underliggande lotteriet Mega Millions som en av två vinnare.

11.8.10.

Som är brukligt med det amerikanska "Mega Millions"-lotteriet betalar bookmakern även ut vinster i priskategori 1 i 30 år (det årliga alternativet). Den första utbetalningen sker så snart som möjligt efter dragningen och de nästa 29 sker med ett års mellanrum. Nivån på utbetalningarna beräknas på så vis att de stiger med 4 % per år tills hela summan har betalats ut. Möjligheten att få hela summan på en gång ("kontantalternativet") är ännu inte tillgänglig hos operatören. I enlighet med sektion 10.16 konverteras vinsten en gång till referensvalutan samma dag som dragningen sker. Alla påföljande utbetalningar omfattas av samma växelkurs.

11.10 SuperEnalotto

11.10.1.

"SuperEnalotto" är ett bookmaker-spel baserad på Italiens populäraste lotteri. SuperEnalotto-dragningen består av sex nummer ("Vinstnummer") mellan 1 till 90 och ett Jolly-nummer som dras från de kvarvarande 84. Dragningarna hålls vanligtvis varje tisdag, torsdag och lördag kl. 18.30 CET.

11.10.2.

Spelaren måste välja sex Vinstnummer. Åtminstone ett vad krävs per virtuellt vadformulär. Varje ruta som fylls i räknas som minst ett separat vad.

11.10.3.

Insatsen visas på det virtuella vadformuläret.

11.10.4.

Tidsfristen för att delta i dragningen anges för varje dragning och visas på webbplatsen.

11.10.5.

Det finns 5 sätt att vinna på (5 priskategorier)

 • genom att matcha tre vinstnummer (priskategori 5)
 • genom att matcha fyra vinstnummer (priskategori 4)
 • genom att matcha fem vinstnummer (priskategori 3)
 • genom att matcha fem vinstnummer och Jolly-numret (priskategori 2)
 • genom att matcha sex vinstnummer (priskategori 1)

11.10.6.

Endast en priskategori kan vinnas på varje vad och blir den högsta av de möjliga priskategorierna som uppnåtts av vadet.

11.10.7.

De betalbara vinsterna med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategorierna 2 till 5 motsvarar vinsten som tillkännagivits av Sisal Spa eller en samoperatör för en SuperEnalotto-vinstlott. 

11.10.8.

Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 beror på antalet SuperEnalotto-vinstlotter i den aktuella priskategorin, antalet operatör-vinstvad i den aktuella priskategorin, det betalbara priset av Sisal Spa eller dess samoperatörer för SuperEnalotto-vinstlotter i den aktuella priskategorin, avdrag och SuperEna-jackpotten.

11.10.9.

Vinsten som ska betalas ut med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 1 är samma summa som Sisal Spa eller en samoperatör skulle ha betalat ut om spelaren hade köpt en SuperEnalotto-vinstlott i priskategori 1 i stället. Bookmakern beräknas denna summa på SuperEna-jackpotten som tillkännages på Sisal Spas eller en samoperatörs webbplats för priskategori 1 av den aktuella dragningen av "SuperEngalotto". Den totala betalbara vinstsumman av bookmakern för priskategori 1 för en viss dragning får aldrig överskriva SuperEnalotto-jackpotten för den aktuella dragningen och kan komma att delas upp mellan vinnarna. 

Exempel 1: Det finns ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och ingen Euro SuperEnalotto-vinstlott har tillkännagivits av Sisal Spa eller en samoperatör i priskategori 1 med hänseende till en teoretisk utbetalning av €500 000 för en SuperEnalotto-vinstlott. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 1 blir då €500 000. 

Exempel 2: Det finns bara ett operatör-vinstvad i priskategori 1 och två SuperEnalotto-vinstlotter har tillkännagivits av Sisal Spa eller en samoperatör i priskategori 1 med utbetalning på €250 000 var. Den betalbara vinsten med hänseende till det operatör-vinstvadet i priskategori 3 blir då €166 666. 

Exempel 3: Det finns två operatör-vinstvad i priskategori 1 och en SuperEnalotto-vinstlott har tillkännagivits av Sisal Spa eller en samoperatör i priskategori 1 med utbetalning på €500 000. Den betalbara vinsten med hänseende till varje operatör-vinstvad i priskategori 3 blir då €250 000.

11.11 Syndikatspel

11.11.1.

Ett lotterisyndikat är en grupp spelare som bestämmer sig för att spela på samma nummerkombinationer tillsammans. Alla vinster delas mellan syndikatets aktiva medlemmar beroende på hur många andelar varje individ har.

11.11.2.

Vid spel på Euro Combi får du inträde till en tisdags- och en fredagsdragning av EuroMillions med 55 rader i varje, samt en fredagskvällsdragning av EuroJackpot med 45 rader. Alla eventuella vinster från de 155 raderna delas mellan gruppens andelar.

11.11.3.

En andel avser den procentandel av vinster som en spelare är berättigad till i syndikatspel. Euro Combi har maximalt 88 andelar.

11.11.4.

Vid spel på US Combi får du inträde till en onsdags- och en lördagsdragning av MegaMillions med 15 rader i varje, samt en torsdags- och söndagsdragning av Powerball med 35 rader i varje. Alla eventuella vinster från de 100 raderna delas mellan gruppens andelar. Eftersom våra syndikat spelar alla Mega-och Powerballkombinationer innebär det att det finns ett vinstvad i varje dragning.

11.11.5.

En andel avser den procentandel av vinster som en spelare är berättigad till i syndikatspel. US Combi har maximalt 93 andelar.

11.11.6.

Vid spel på VIP World Combi får du inträde till två MegaMillions-dragningar med 15 rader i varje, två Powerball-dragningar med 35 rader i varje, en EuroJackpot-dragning med 45 rader, två EuroMillions-dragningar med 55 rader i varje, tre SuperEnalotto-dragningar med 85 rader i varje och två Lotto 4/69-dragningar med 10 rader i varje. Alla eventuella vinster från de 530 raderna delas mellan gruppens andelar. Eftersom våra syndikat spelar alla Lucky-Star, Euro-nummer, Megaball, Powerball och Superball-kombinationer innebär det att det finns ett vinstvad i varje dragning.

11.11.7.

En andel avser den procentandel av vinster som en spelare är berättigad till i syndikatspel. VIP World har maximalt 133 andelar.

11.11.8.

Spelare som deltar i ett syndikat får ett e-postmeddelande direkt efter varje dragning med information om sina vinster. Spelarna kan också logga in på sina spelarkonton när som helst för att se sina senaste vinster.

11.12 BoosterBall

11.12.1.

Boosterball är utformat för att ge spelaren möjlighet att generera mycket bättre vinster än de som bookmaker-spelet genererar när 3 nummer matchats.

11.12.2.

Priserna ligger mellan €1000 till €10 000 och vinsten beror på andelen som valts med hjälp av Boost 'o' Meter-reglaget på webbplatsen.

11.12.3.

Genom att välja Boosterball-alternativet, efter att ha valt numren på ett virtuellt vadslagningsformulär, om tre nummer matchas med numren som dragits i respektive lotteri vinner spelaren den summa som visas vid val av insatssumma med Boost'o'meter i tillägg till den normala utbetalningen för den priskategorin.

11.13 Allmänna vadslagningsregler

11.13.1.

Bookmakern försöker se till att alla jackpott-värden för samtliga lotterier på webbplatsen är korrekta men friskriver sig från allt ansvar vid eventuella fel i sådan information. Bookmakern försöker uppskatta mängden framtida jackpottar enligt vissa antaganden som t.ex. den nuvarande eller framtida jackpotten som vinns eller förs över, men kan inte hållas ansvarig för felaktiga antaganden, beräkningar eller spådomar.

11.13.2.

Genom att välja alternativet "Jackpot Chaser" kan spelaren välja att automatiskt utöka det virtuella vadformuläret tills den nuvarande jackpotten i den högsta priskategorin med hänseende till det underliggande lotteriet hos den aktuella bookmakern har vunnits. Tidsperioden för uttag innefattar endast nästa dragningsdatum.

11.13.3.

Giltiga vad kommer att genomföras på nästa relevanta dragning som äger rum om de skickats före den aktuella tidsfristen löpt ut och spelaren inte medvetet valt någonting annat. Tidsgränsen kommer att visas på webbplatsen. Det är spelarens ansvar att se till att instruktionen om vadet skickas innan tidsgränsen löpt ut. Instruktioner att skicka eller registreringen av instruktioner att skicka ett vad efter det att den aktuella dragningen påbörjats eller dragningen redan genomförts är ogiltiga, oavsett automatisk bekräftelse som kan ha genererats via e-post eller webbplatsen, och oavsett om tidsgränsen som visats på webbplatsen varit felaktig.

11.13.4.

"When Jackpot"-funktionen instruerar vad att bara genomföras på ett särskilt lotteri efter det att den officiella priskategori 1 överstigit den angivna "When Jackpot"-summan för den aktuella dragningen.

11.13.5.

Om ett lotteri gör flera dragningar på samma datum kommer, om inte annat angetts av bookmakern, spelarens vad endast att gälla huvuddragningen det datumet (eller om ingen huvuddragning äger rum: den första dragningen) förutom andra eventuella dragningar som genomförs av det aktuella lotteriet.

11.13.6.

Om en lotteridragning inte äger rum eller om inget resultat publicerats eller officiellt tillkännagivits gäller alla giltiga vad fortfarande för den uppskjuta dragningen (eller nästa möjliga om ingen sådan skulle äga rum)-

11.13.7.

Operatören ska betala ut vinster upp till 50 miljoner valutaenheter (euro, dollar osv.) i en klumpsumma och alla vinster över denna summa ska betalas ut i årliga utbetalningar under en period på trettio (30) år.

12. Bookmakerns rättigheter

12,1.

En spelare kan inte kräva några vinster eller utbetalningar från bookmakern och/eller bookmakern kan efter eget gottfinnande avgöra ett vads giltighet eller en spelares rätt till vinst eller annullera ett vad om

 1. vad skickats efter att den aktuella tidsgränsen löpt ut eller den aktuella dragningen påbörjats;
 2. vad felaktigt accepterats efter den aktuella tidsgränsen eller om den aktuella dragningen redan påbörjats eller ägt rum;
 3. bookmakern får kännedom om ett misstag med hänseende till ett vad eller dragning och inte lyckas kontakta spelaren för att åtgärda felet eller bekräfta vadet innan tidsgränsen löpt ut;
 4. vadet skickats för en spelares räkning som uppgett felaktig information i samband med sitt spelarkonto eller i samband med kontakten med webbplatsen eller tjänsterna som är tillgängliga däri;
 5. vadet skickades för spelares räkning som varit inblandad i bedräglig aktivitet i samband med genomförandet av vadet, hanterandet av spelarkontot eller webbplatsen eller någon relaterad tjänst som tillhandahålls av operatören;
 6. vadet skickades för spelares räkning som var under 18 år gammal eller var en chef, representant eller anställd (eller deras äkta maka/make eller partner) hos bookmakern eller ett av operatörsföretagen;
 7. spelaren innehar mer än ett spelarkonto,
 8. om något fel skulle ha upptäckts i samband med dragning, bedrägeri, tekniskt eller mänskligt fel eller olovlig påverkan hittats eller
 9. dragningen förklarats ogiltig av en organisatör eller medorganisatör.

Därtill kan bookmakern annullera ett vad om operatören bemyndigar eller instruerar det.

12,2.

När bookmakern avgör om vinster ska betalas ut i enlighet med 12.1. kan denne grunda sitt beslut på information som skaffats fram och/eller innehafts av operatören och vidarebefordrats till bookmakern. Bookmakern är inte skyldig att genomföra en egen utredning.

12,4.

Om ett vad annullerats i enlighet med 12.1. (i), (ii) eller (iii) kommer bookmakern att erbjuda operatören, för spelarens räkning, att genomföra ett sådant vad på nästa relevanta dragning eller kreditera spelarens konto med motsvarande summa. Om ett vad av annan anledning annullerats av operatören i enlighet med dessa bestämmelser kan den aktuella summan som utgjort vadet tillfalla bookmakern, förutom då vadet skickats av en spelare under 18 år. I sådant fall ska den aktuella summan återbetalas till operatören för spelarens räkning.

12,5.

Bookmakern förbehåller sig rätt att:

 1. a) att kvitta summan av eventuella obetalda vad som spelaren är skyldig mot spelarens vinster;
 2. b) avsluta, ändra eller suspendera alla produkter som tillhandahålls på webbplatsen, omedelbart och utan förvarning, oavsett anledning och efter bookmakerns gottfinnande; och
 3. c) kunna kräva, men inte vara skyldig, att den aktuella spelaren uppger identifikationsdokument för att förvissa bookmakern om att uppgifterna på spelarkontot stämmer och därmed spelarens rätt till vinster i enlighet med dessa regler och villkor.  Bookmakern kan hålla inne utbetalning av vinster tills sådana ärenden avslutats på ett tillfredsställande sätt.

12,6.

Bookmakern avgör om den vill acceptera en spelares vad innan dragningen äger rum. Om bookmakern inte accepterar ett vad betalar den tillbaka summan till spelaren.

12,7.

Operatören har rätt att säkra upp vad genom att köpa lotter i sitt eget namn eller sina representanters namn i motsvarande lotterier där spelare skulle ha gjort insatser, oavsett om priserna som lottas ut är försäkrade eller ej.

14. Förpliktelse till beslut

14,1.

Om en tvist skulle uppstå kring ett vad eller utbetalning av vinster kan bookmakern hålla inne betalning av vinsterna tills sådana tvister avslutats på ett tillfredsställande sätt.

14,2.

När bookmakern fattar ett slutgiltigt beslut eller utnyttjar någon av sina rättigheter som nämnts ovan, kan bookmakern helt efter eget gottfinnande och trots sektion 13 betala tillbaka summan som spelaren betalat för det aktuella vadet eller erbjuda spelaren ett nytt vad.

17. Bookmakerns förpliktelser

17,1.

Bookmakern kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av tredje parters oförmåga att betala, inklusive operatören eller banker, inklusive (utan begränsning) banker där bookmakern har konton.

17,2.

Bookmakerns förpliktelser gentemot spelaren och/eller med hänseende till spelarens vinster upphör helt och hållet i samband med att betalning görs av bookmakern till operatören. Förtydligande: bookmakern är aldrig under några omständigheter skyldig att betala ut vinster direkt till spelare eller till någon tredje part förutom operatören. Bookmakern är därtill inte skyldig att betala ut vinster om spelaren förverkat sin rätt till dem enligt dessa regler och villkor.

17,3.

Alla förpliktelser som bookmakern har gentemot spelaren förutom att betala ut vinster till operatören för spelarens räkning vid vinstgivande och giltiga vad genomförda av operatören för spelarens räkning och som skickats och accepterats i enlighet med dessa regler och villkor är begränsade:

 • i händelse av att förpliktelsen gäller ett vad: till den totala summan av spelarens andel i det specifika vadet
 • under alla andra omständigheter uppgår summan till €5000 (fem tusen euro).

Ansvarsfullt spelande

Här på CherryCasino engagerar vi oss för att skapa en rolig och ansvarsfull spelmiljö. Spelande kan vara både underhållande och lönsamt, men du kan inte alltid vinna. Förlora är en del av spelet och du måste vara beredd på detta. Därför bör du spela ansvarigt, och inte riskera pengar som du inte har råd att förlora. Spelande kan också vara beroendeframkallande, och få dig att tappa perspektiv på tid och pengar. Vi vill att din spelupplevelse ska vara så positiv som möjligt, även om du förlorar. Därför jobbar vi hårt med att hjälpa dig att kontrollera ditt eget spelande.

en helt ny spelupplevelse för den Europeiska marknaden

Erfarenhet och kunskap är nyckeln. Efter att ha jobbat med onlinespelande i över 10 år, så har vi bestämt oss för att använda erfarenheten till att skapa ett helt nytt, annorlunda och bättre Casino. Vi har fått erfarenhet genom kunder, anställda och ägare under det senaste decenniet. Vad vill folk ha och vad kan vi göra bättre? CherryCasino är resultatet av dessa frågor.

På CherryCasino kommer det vara enkelt att registrera sig, enklare att spela, enklare att få hjälp när det behövs och även snabba och enkla sätt att sätta in och ta ut dina pengar. Allt skall även ske på ett sätt som du - spelaren - förväntar dig.

CherryCasino erbjuder ett stort urval av de bästa spelen online. Om spelen inte är tillräckligt bra för våra kunder, så publicerar vi dom helt enkelt inte. Vi erbjuder också bonusar som vi känner är bäst på marknaden. Du hittar unika funktioner i vårt casino - helt enkelt för att vi skapat dom själva för att de skall passa dig. Det är ingen tillfällighet att våran Slogan är: CherryCasino - "spelande gjort enkelt".

Vi önskar dig en fantastisk spelupplevelse!

PlayCherry Ltd. står som operatör bakom webbplatsen www.cherrycasino.com, med maltesiskt registreringsnummer: C-43059, och registrerat på adress: 8th Floor, Tagliaferro Business Centre, 14 Gaiety Lane, c/w High Street, Sliema, SLM1551, Malta. Webbplatsen drivs genom med licenser som utfärdats och regleras av Malta Gaming Authority: MGA/CL1/824/2012 och MGA/CL1/825/2012 (utfärdat 4 oktober 2012), MGA/CL1/850/2012 (utfärdat 27 maj 2013), MGA/CL1/905/2013 (utfärdat 17 mars 2014) och MGA/CL1/975/2014 (utfärdat 2 juni 2014), MGA/CL2/1203/2016 (utfärdat den 1 februari 2017).

Alla lotterier samt Betsoft casinospel drivs av Red Trading Curacao NV, organisationsnummer 130.790 med säte i Dr. MJ Hugenholtzweg z/n Curaçao, och är licensierade och reglerade i enlighet med licens nr 1668 / JAZ auktoriserat och reglerat av regeringen i Curaçao. CherryCasino.com är inte ansluten till eller godkänd av någon av de företag, organisationer eller andra organ som är kopplade till något av de lotterispel som används.