Din välkomstbonus!
Din välkomstbonus!

Du förtjänar det bästa och det är anledningen till att CherryCasino har två riktigt generösa välkomstbonusar - vilken väljer du? Du kan dubbla din insättning upp till 3 000 kr eller starta ditt spel med 500 kr!


40 lunchsnurr varje dag!
40 lunchsnurr varje dag!

Dagens Lunch blev just bättre än någonsin! Ta del av ett riktigt bra erbjudande som ger dig 40 gratissnurr på våra mest populära spel varje dag!


Gratisspel på Allsvenskan!
Gratisspel på Allsvenskan!

Fotbolls-extra! Spela i vår odds-sektion under måndag-torsdag och bli belönad med ett omsättningsfritt gratisspel på helgens Allsvenska action!

Glad att kunna hjälpa till!
Demo
Detta är en demoversion av ditt konto. När du har loggat in kommer du att få tillgång till ditt innehåll

Regler och villkor

1. Generell information
Version: 03-2018
Senaste uppdatering: 31.07.2018


1.1. Definition
PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licens: MGA/B2C/220/2012;
Säte: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta


Termen “Företaget” skall betyda och hänvisa till PlayCherry Limited;
Malta Gaming Authority (MGA) kommer i detta dokument refereras till som “Myndigheten”; Termen “Avtalet” skall avse reglerna och en uppförandekod som finns i dessa Villkor;
Termen “Gaming” skall ha samma innebörd som det som i Legal Notice 176 av 2004 och skall avse sådana avtal, system eller arrangemang mellan oss och någon annan part för att spela tillsammans på ett hasardspel där ett pris eller belöning som består av pengar eller något annat objekt av värde, värde, fördel, eller en möjlighet ges eller kan vinnas och tillfaller vinnaren under bestämda villkor som fastställts i syfte att spelet;
Spelaren skall betyda en person som är över arton (18) år och som deltar i online gaming enligt definitionen ovan;
Spelarens konto skall menas som förs av Företaget, vilken post skall vara alltid tillgängliga till spelaren, som visar spelarens kredit mot sådan tillståndshavare, med hänsyn tagen till alla placerade satsningar och alla vinster vunna av en sådan spelare och alla andra betal-eller krediter kan tillåtas av dessa föreskrifter och som godkänts av myndigheten.
Alla hänvisning till spelen i detta avtal skall referera till Casino och även andra spel som kan i framtiden komma att bli tillgängliga på webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från hemsidan efter eget bevåg.
Ord som anger singular skall inkludera plural och tvärtom;
Ord som betecknar något kön skall omfatta alla kön;
Bestämmelser rubriker är för enkelhetens skull och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av detta avtal.


1.2. Förord
Detta avtal har upprättats på engelska och kan översättas till något annat språk än engelska, förutsatt att alla versioner återspeglar samma principer. Vid eventuella avvikelser i tolkning den engelska texten skall i varje fall råda.
Detta avtal ersätter alla tidigare åtaganden och överenskommelser som ingåtts mellan parterna (vare sig uttrycklig eller underförstådd) och representerar hela avtalet mellan dem i förhållande till detta ämne.
I händelse av att något av de villkor eller bestämmelser i detta avtal skall fastställas av någon behörig myndighet som ogiltig, olaglig eller ej verkställbar i någon utsträckning, till exempel, villkor eller bestämmelse skall i så måtto avskiljas från de övriga villkoren , villkor och bestämmelser som skall fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter. Företaget åtar sig härmed att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar skall förses med en giltig eller verkställbar bestämmelse som ger den största möjliga utsträckning de ekonomiska, juridiska och kommersiella mål ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.
Eventuella ändringar av avtalet kommer att anmälas till spelaren i förväg. Om spelaren godtar dessa ändringar skall spelaren klicka på “Acceptera”. Spelaren skall ha rätt att vägra att acceptera ändringarna och i så fall måste meddela Företaget via e-post [email protected], i vilket fall sitt konto skall stängas i enlighet med villkoren i detta avtal.


1.3. Tillämplig lagstiftning
Detta avtal regleras av lagarna i Malta.
Företaget är licensierat och reglerat på Malta av Malta Gaming Authority. MGA är tillsynsmyndighet för alla former av spel på Malta. En spelare har rätt att föra olösta tvister till MGA via [email protected] För ytterligare information om MGA, vänligen gå till www.mga.org.mt.


1.4. Förändringar i spelreglerna och Villkor
Ändringar i villkoren kommer att meddelas till spelare i förväg, som måste godkänna förändringarna för att behålla sitt konto.


1.5. Varaktighet
Detta avtal gäller tills vidare.

 

2. Bonusvillkor


2.1. Villkor
Företaget förbehåller sig rätten att avsluta och / eller ändra bonusar och kampanjer när som helst.
Företaget förbehåller sig rätten att undanhålla och ta bort eventuella bonusar som tilldelas en spelare om sådana bonusar inte har använts inom 3 månader från den dag då de mottogs.
Alla bonusar som utfärdas av Företaget kan endast användas för att spela med och får inte överlåtas eller betalas ut såvida de angivna kraven inom bonus kampanjen är uppfyllda.
Spelaren är medveten om och förstår att särskilda villkor finns när det gäller kampanjer, bonusar och specialerbjudanden, och är i tillägg till detta avtal. Dessa villkor beskrivs i de relevanta erbjudandet.
Alla bonusar har ett utgångsdatum. Om bonusen kraven inte uppfylls innan utgångsdatumet förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller debitera bonuskrediter från kontot.
Företaget förbehåller sig rätten att annullera / ändra / stoppa marknadsföringen av kampanjer när som helst utan förvarning.
Spelaren kan få bonus från företaget om det accepterar att delta i en bonus befordran. Bonusen beviljas samtidigt med de riktiga pengarna som användes som kvalifikation för bonuspengarna och kommer att markeras som giltig för spel i fråga om den aktuella bonus. Denna balans kan endast användas på produkter och spel som beskrivs i sidan om bonus detaljer.
Spelaren har rätt att avbryta ett bonuserbjudande från hans / hennes konto. I detta fall kommer alla vinster som genereras av bonuspengar kommer också att avbrytas.
Flera deltagare i samma bonus kampanj från samma enhet / hushåll / IP-adress är inte tillåtna. I fall det kan konstateras att det förekommer missbruk av bonus eller andra kampanjer, kommer bonusen / befordran förverkas och alla medel på spelarens konto kommer att frysas. Vidare kan spelarkontot komma att stängas av Företaget efter eget gottfinnande.
Kampanjkoder som delas ut av Företaget utlöser en bonus befordran till spelarenkontot där kupongen används.
Företaget förbehåller sig rätten att ta bort bonuspengar och VIP-poäng från spelarens konto om spelaren inte har loggat in på hans / hennes spelkonto under de senaste sex månaderna.
Företaget förbehåller sig rätten att dra tillbaka Bonus och de resulterande vinster om något villkor i erbjudandet eller befordran har överträtts, vidare kan detta också innehålla andra medel i spelarens konto som kommer att kompensera för eventuella förluster som Företaget på grund av brott mot dessa villkor.
Omsättningskravet för bonus gäller inte för alla spel. För att se vilka spel som inte är inkludera i bonusomsättning vänligen se FAQ.
Om villkoren ovan har översatts till flera språk så ska dessa återspeglar samma principer, men i fall av eventuella avvikelser mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen gälla.

3. Exceptionella omständigheter


3.1. Systemfel och misslyckanden
En spelare måste informera Företaget så snart han eller hon får kännedom om något fel med avseende för spelarna eller några beräkningar med avseende av någon placerat satsningen eller någon konvertering av valuta.
I händelse av systemfel eller spel-fel (en avvikelse från den normala funktionen av spelets logik oavsett anledning) som resulterar i ett fel i någon odds beräkning,beräkningar, avgifter, bonus eller utbetalning, eller någon konvertering av valuta som är tillämpligt, ("System Error"), kommer Företaget sträva efter att placera alla parter som direkt påverkas av sådana systemfel i det läge de var i innan systemet felet uppstod.
Företaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som var föremål för ett sådant systemfel och att ta några pengar från kontot om de relevanta insatserna. Under alla omständigheter innebär att Företaget (efter eget gottfinnande) bestämmer ett systemfel har använts för att få en orättvis fördel, förbehåller Företaget rätten att överväga denna verksamhet att vara föremål förverkande och stängning av konto enligt dessa villkor.


3.2. Felslagna och avbrutna spel
Företaget ansvarar inte för eventuella driftstopp och störningar server, släpar eller några tekniska eller politiska störningar på spelet. Återbetalning kan ges endast efter bedömning av ledningen.
Företaget skall acceptera något ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikation eller linjer misslyckande, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i innehåll.
I händelse av ett kasino systemfel alla satsningar är ogiltiga. Om denna situation gäller förbehåller Företaget rätten att avsluta händelser och / eller spel.
I händelse ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet skall Företaget återbetala beloppet som satsats i spelet till spelaren genom att betala den till spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till betalaren på ett godkänt sätt, och om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten för spelet missfall, kredit till Spelarens konto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.


3.3. Andra begränsningar av ansvar
Företaget ansvarar inte för:
·         Stöd till program eller tillbehör, bilagor, maskiner, system eller andra objekt,
·         Rättelse av förlorade eller korrupta data eller program som följer av någon anledning;
·         Diagnos och / eller rättelse av eventuella fel eller faktiska fel,
·         Korrigeringar eller data fördärv som orsakas av tredje parts programvara eller programvara skriven av spelaren, dess agenter eller underleverantörer.
Företaget ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på de varor eller tjänster, och spelaren erkänner att han har ensam ansvaret för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, alla villkor, representationer och garantier (uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) undantas i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor i fråga om kvalitet eller lämplighet för ändamålet.
Företaget skall inte vara ansvarig för följande förluster eller skador, oavsett hur och även om förutsebara:
·         Ekonomisk förlust, som omfattar bland annat utebliven vinst, förlust vid användning av vinster, affärsmöjligheter, intäkter, god vilja eller förväntade besparingar;
·         Förlust av, skador på eller kostnaden för ersättning, återvinning eller rekonstruktion av Spelarens eller tredje parts dokument, band, skivor, information eller andra uppgifter om alla typer av media;
·         Special, indirekta skador eller följdskador;
·         Förlust till följd av att ersättningskrav har riktats mot spelaren genom en tredje part;
·         Förlust eller skada till följd av spelarens underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser eller något material under
·         Kontroll av spelaren eller en tredje part;
·         Förlust eller skador till följd av Företaget i enlighet med instruktioner från den spelaren, agenter eller tredje part anlitas av spelaren.
Varken Företaget eller spelaren skall vara ansvarig för förlust eller skada orsakad av försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal så sådana förseningar eller misslyckanden beror på någon orsak utanför parternas kontroll, i förekommande fall kan vara, inklusive ( utan begränsning) laga hinder, krig eller krigsliknande verksamhet, civil oordning, uppror eller upplopp, brand, storm, översvämning, explosioner, jordbävningar, epidemier eller karantän begränsningar, sabotage, statliga störningar, prioriteringar eller förordningar som påverkar material eller anläggningar, domstolsbeslut, restriktioner till följd av beslut eller uppfattning av någon statligt organ eller liknande, strejker faktiska eller hotade, arbetskraft problem orsakar upphörande, nedgång eller avbrott i arbetet, oförmåga att få nödvändig statlig eller reglerande myndighet godkännande, försenade eller inställda av någon kommersiell trafik eller någon anledning att i den mån det är bortom parternas rimliga kontroll.
Varje spelare är personligen ansvarig för att åtfölja all tillämplig lokal lagstiftning och regler som anges av nationella eller lokala myndigheter från tid till annan. Företaget tar inte emot spel från spelare med hemvist i USA eller spelare som sätter in med hjälp av en amerikansk bank anslutning.

4. Spelarregistrering och avregistrerings-process


4.1. Kontoregistrering
Det är spelarens ansvar att förstå lagarna i den jurisdiktion där spelaren är bosatt avseende samtliga frågor som är relaterade till spelandet vid Företaget. Spelaren använder siten på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnaden av de lokala lagar/bestämmelser i den mån sådana är tillämpliga. Företaget ansvarar inte för att materialet på siten eller Företaget tjänster är tillämpliga, tillgängliga eller tillåtna inom spelarens jurisdiktion. Företaget tillhandahåller inte rättslig rådgivning angående detta och Företaget åtar sig inget ansvar för individer som bryter mot någon lag eller förordning vid kontakter med Företaget, oavsett på vilket sätt det sker.
För att öppna ett spelarkonto med Företaget behöver spelaren personligen fylla i formuläret online och förse Företaget med följande:
·         Fullständigt namn;
·         Smeknamn;
·         Adress;
·         Stad;
·         Postnummer;
·         Land;
·         Kontakt e-post;
·         Telefonnummer;
·         Födelsedatum - bekräfta att spelaren är över 18 år.
Spelaren måste hålla kontouppgifterna uppdaterade och kan göra det genom att ändra "Min profil" under fliken "Mitt konto eller genom att skicka ett mail till [email protected] för hjälp.
Företaget accepterar inte registreringar och / eller inlåning och / eller spela från följande länder: Amerikanska Samoa, Australien, Bonaire, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guadeloupe, Guam, Kanada, Martinique, Nya Kaledonien, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin (franskt), Saint Pierre och Miquelon, Östtimor, Ungern, USA, Wallis och Futuna, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Israel, Belgien, Thailand, Portugal, Polen, Turkiet, Österrike, Slovenien och Tjeckien.
Dessa detaljer skall endast träda i effekt då Spelaren accepterar dessa Användarvillkor. Spelaren förstår och accepterar att Spelaren ensam är ansvarig över sekretessen av Spelarens användarnamn och lösenord och skall förvara dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till dem.
Företaget tillåter endast två kontoregistreringar per hushåll och en spelare tillåts endast ha ett konto. Om Företaget uppmärksammar att ditt hushåll har mer än två konton, har Företaget rätt att låsa eller stänga ett eller alla av dessa konton efter eget gottfinnande. Om tre eller fler spelare delar samma hushåll, är det upp till spelarna att informera Företaget om detta.


4.2 Användarnamn och lösenord
Användarnamn och lösenord används i registrerings-proceduren. Vid registrering väljer spelaren ett användarnamn och ett lösenord (e-mailadressen som registreras blir spelarens användarnamn).
Dessa detaljer kommer endast i effekt förutsatt att detta avtal accepteras av spelaren. Spelaren accepterar att Spelaren själv är ansvarig för att hemlighålla denna information och ska förvara dem så att ingen utomstående person kan ta del av dem.
Spelaren är ansvarig över att omedelbart kontakta Kundsupport om det skulle finnas en risk för att Spelarens användarnamn eller lösenord har avslöjats eller hittats av en tredje part. Vänligen kontakta Företaget genom att skicka ett meddelande till [email protected], om du har några misstankar.
Företaget reserverar sig rätten att temporärt låsa kontot under sådana förhållanden. Spelaren har fortfarande fullt ansvar över allt spelande som sker på Spelarens användarnamn och lösenord tills det att Spelarens konto har stängts.
Företaget reserverar sig rätten att inaktivera en Spelares användarnamn och lösenord när som helst.


4.3. Stängande av konto
Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfråga till [email protected] Kundsupport kommer sedan att finalisera stängandet av Spelarens konto. Spelaren kan öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår kundsupport.
Om en Spelare stänger Spelarens konto kommer hela återståendet av saldot, exklusive bonuspengar som eventuellt inte är tillgängliga för uttag, att skickas till det bankkonto där pengarna ursprungligen kom från.
Företaget skall lagra all Spelarens information i enlighet med maltesiska lagar och regler, inklusive Data Protection Act, Prevention of Money Laundry Act samt MGA-regler.

5. Insättningar


5.1. Handläggning och registrering av insättningar
Registrerade Spelare kan genomföra insättningar med VISA eller MasterCard, via banköverföring eller genom E-plånböcker så som Moneybookers eller Neteller. Minsta insättningsbeloppet är 10 sek. När insättningen har genomförts blir pengarna tillgängliga på Spelarens konto direkt efter godkännande. Banköverföringar kommer inte att krediteras innan pengarna nått vår bank. Företaget har inga avgifter på insättningar; dock kommer vi inte att hållas ansvariga för avgifter som görs av Spelarens bank vid online-köp. Information gällande insättningsbegränsingar och behandlingstider kan hittas vid transaktions- och FAQ-sidan. Spelaren kan begäras att förse Företaget med personliga dokument, såsom men inte begränsat till kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera.
Pengar som satts in av Spelaren skall tillgodoräknas separat. Företaget separerar insättningar från dess andra medel och håller Spelarens insättningar i ett separat bankkonto. Spelaren accepterar härmed att Företaget lagrar insättningarna tillsammans med andra Spelares medel och att delning är endast tillhandahålls av elektroniska räkningsmetoder. Godkännandet av Spelarens insättning skall föregås av att Spelaren godkänns i Företagets “Know Your Customer”-procedur som skall genomföras av alla Spelare som gör insättningar.
Spelare tillåts inte göra insättningar med medel som har erhållits genom olagliga handlingar. Spelare påminns även att alla transaktioner övervakas för att hitta irregulariteter och för att förhindra pengatvätt och bedrägeri. Företaget är skyldig för att rapportera misstänksamma aktiviteter till passande myndighet.
Företaget kommer inte att acceptera en insats från en spelare såvida det inte finns nog med pengar på Spelarens konto för att täcka insatsen. Företaget reserverar sig rätten att neka eller begränsa alla insatser.
Beroende på vald betalningsmetod är E-plånböcker och banköverföringar tillgängliga direkt efter mottagande, medan VISA eller MasterCard-betalningar endast godkänns efter att KYC-proceduren har genomförts.
Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.
När medel på en Spelares konto används för att spela spel, kommer insättningar att spelas för först, sedan andra medel (såsom bonusar och free spins).


5.1.1. Generella villkor för användandet av E-kuponger som tillhandahålls av Epro solution
·         E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP Corp, ett Institut för elektroniska pengar bestående av E-pengar och E-plånböcker
·         E-PRO är en e-kupong som utfärdas av EMP Corp, och säljs av First Remit Limited (UK), ett pengahanteringsbolag som är registrerat hos ”Her Majesty's Revenue and Customs” med certifikatnummer 12679642 och är fullt licensierat av den brittiska ”Financial Conduct Authority” (FCA ) som en betalnings institution, med hänvisning till referens 622935
·         E-PRO e-kuponger som säljs av First Remit kommer att visas på ditt kontoutdrag som "Online Payment"
·         En E-kupong bestående av elektroniska pengar genereras vid ett ingripande av EMP Corp för att betala för de tjänster som erbjuds på företagets webbplats
·         Om betaltjänstleverantören är EMP Corp, kommer transaktionen att leda till skapandet och ett inköp av elektroniska pengar som ges ut av en e-pengar-utfärdare, som ska användas för att kreditera en e-plånbok


5.2. Ränta på insättningar
Spelaren skall inte behandla Företaget som en finansiell institution och är inte berättigad någon ränta på insättningar och kommer inte att betalas någon ränta på insättningar.


5.3. Spelarens tillgång till medel lagrade på Spelarens konto
Företaget skall genomföra en överföring från Spelarens konto där hela eller en del av Spelarens medel, med eventuella avgifter, avdrag, bankavgifter etcetera skickas till det bankkonto, kreditkort eller E-plånbok Spelaren senast registrerade på Företaget. Överföringar behandlas endast under arbetstimmar som förutbestäms av Företaget. Begäran för en överföring kan göras när som helst.


5.4. Inga lån och inga börs-/växlingsspekulationer
Medel på en Spelares konto kan inte användas som bas för att få någon slags kredit, inte heller tillåts de att användas för att spekulera i växlingskurser. Företaget reserverar sig rätten att återbetala medel till Spelare till den ursprungliga växlingskursen om Företaget har tillräckligt med anledning att tro att Spelarens transaktioner huvudsakligen har varit för att spekulera i växlingskurser eller av andra anledningar än att spela Spel.

6. Uttag


6.1. Uttagsprocedurer
Spelaren kan bli presenterad med en lista på nödvändiga dokument innan Spelaren kan begära ett uttag. Företaget strävar efter att alla uttag skall behandlas inom 72 timmar, med förutsättningen att alla begärda verifikationsdokument har mottagits. Företaget reserverar sig rätten att neka ett uttag och begära ytterligare dokument via E-post. Bonuspengar kommer inte att betalas ut från Spelarens konto. Alla uttag har möjligheten säkerhetskontrolleras slumpmässigt för att förhindra bedrägeri och pengatvätt.
Företaget reserverar sig rätten att fråga efter verifikationsdokument när som helst och vi kan låsa konton temporärt tills det att vi mottar efterfrågade dokument. Företaget har extra verifikationsprocedurer och spelare som har uttag som sammanlagt överstiger 2,330 Euro kommer att begäras att förse Företaget med personliga dokument såsom men inte begränsat till, kopior av identifikationsdokument, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etcetera. En Spelares konto kan komma att stängas permanent eller ett uttag kan nekas om en spelare inte förser Företaget med de efterfrågade dokumenten eller om det kommer fram att spelaren försett oss med falsk eller missledande information.
Alla dokument som skickas till Företaget hålls hemliga och kommer att behandlas under General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. Anledningen till att Företaget kräver dokument är för att garantera alla Spelares säkerhet samt för att förhindra pengatvätt.
Om Spelaren stänger Spelarens konto kommer alla medel, exklusive alla bonuspengar som inte är tillgängliga för uttag att skickas till det bankkonto där pengarna härstammar från.
Företaget strävar aktivt efter att förhindra pengatvätt. Uttag från en Spelares konto till spelaren kommer att göras till det konto från vilket den första transaktionen till Spelarens konto gjordes.
I tillfällen där återbetalning av tillgångar till det kontot insättningar tidigare kommer från inte är möjlig kommer uttag att bli gjorda till det konto som önskas efter vissa kontroller, inkluderat men inte begränsat till, due diligence-kontroller och kontroller som motverkar pengatvätt och bedrägerier.
Det är Spelarens ansvar att skriva in korrekta och tillräckliga bankdetaljer för att Företaget ska kunna genomföra transaktionen. Om informationen inte är korrekt eller är ogiltig kommer alla extra avgifter och kostnader att debiteras spelaren.
Minsta belopp för uttag är 200 kr. Vid betalningar till Kreditkort eller E-plånböcker tillkommer inga avgifter. Banktransaktioner kan variera och kommer att dras från det uttagna beloppet. Information angående gränser för uttag, insättningar, tidsprocess, kvalifikationer och avgifter finns under sektionen Betalningar & Bonusar när du loggar in på ditt konto.
Insättningar och uttag av medel till och från ditt spelarkonto, får endast göras med kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och enligt lag tillhör dig.
Företaget tvingas att framföra bevis på Spelarens identitet vid stora uttag och vid sådant fall kommer Företaget att kontakta Spelaren. Företaget kommer att behandla och skicka uttaget så fort tillfredsställande bevis har mottagits.
Varje Spelare är ensamt ansvarig för rapportering och betalande av skatt till den grad det krävs av gällande lag i bosättningslandet, om det behövs.
Uttagandet av medel som inte använts till satsande/spel är inte tillåtet.

7. Inaktiva / vilande och stängda konton
 
7.1. Spelarens möjlighet att suspendera Spelarens konto
Spelaren kan begära suspenderandet av Spelarens konto för en egenbestämd tid. Överdrivet användande av funktionen, bestämt av Företaget, kan enligt FöretagetS eget gottfinnande leda till avslutandet av spelarens konto när som helst. Spelaren kan sätta begränsningar/temporära suspenderingar av kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver att du är inloggad) och bestämma vilka slags begränsningar som skall sättas, exempelvis hur mycket han/hon kan spendera per vecka fram till och med ett framtida datum. När begränsningarna har sparats, kommer dessa inställningar att börja gälla direkt.


7.2. Spelarens möjlighet att låsa Spelarens konto
Spelaren kan begära att Spelarens konto låses när som helst. Företaget skall behandla sådana ärenden under arbetstider, förutbestämda av Företaget. Spelaren kan låsa kontot när som helst genom att gå till Mitt Konto och Begränsningar (kräver inloggning) och ange ett framtida datum då låsningen ska hävas. Väl sparat kommer dessa ändringar att träda i kraft direkt.


7.3. Återkallandet eller ändrandet av en suspension eller låsning av ett Spelarkonto
Spelaren kan begära att en suspension eller ett lås på ett Spelarkonto ändras eller återkallas. En sådan förfrågan måste skickas skriftligt till Företaget.
En förfrågan om en förkortning av en suspension eller återkallandet av en låsning kommer inte att träda i kraft förrän efter 7 dagar efter det att kontot begärdes öppnat. Skulle en Spelare begära en utökning av en uteslutning, kommer denna ändring att träda i kraft direkt.


7.4. Inaktiva konton
Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 50 kr från spelare med inaktiva konton, det vill säga ett spelarkonto där saldot består av riktiga pengar och där spelaren inte har loggat in under en period av mer än 12 sammanhängande månader. Den administrativa avgiften kommer att dras från spelarens konto, varav den första avgiften för ett inaktivt konto kommer att dras efter 12 månaders inaktivitet. Följande avgifter för ett inaktivt konto kommer att dras månadsvis tills spelarens kontosaldo når noll. Alla registrerade spelare kommer att meddelas minst 30 dagar innan några avgifter som uppkommit inom den inaktiva perioden dras. Dessa spelare kan då omedelbart aktivera sina konton genom att logga in inom 30 dagar för att slippa avgifter. Om ditt konto har blivit inaktivt och du åter loggar in på ditt konto kan Företaget överväga att betala ut ersättning för de avgifter som dragits om du kan bevisa att du inte har haft tillgång till kontot på grund av rimlig orsak. Företaget förbehåller sig rätten att öka den inaktiva kontoavgiften i linje med MGA.
Om ingen transaktion har gjorts på en spelares konto på över 30 månader i följd anses kontot vara inaktivt. Saldot på spelarens konto, minus eventuella bonuspengar kommer att betalas ut till spelaren. Om Företaget inte kan komma i kontakt med spelaren kommer pengarna istället att betalas ut till MGA.


7.5. Återställning av medel på spelarkonton
För att återställa medel på ett konto måste spelaren begära ett uttag via den normal processen eller, om denna processen inte är möjlig, måste spelaren kontakta kundtjänst.

8. Självbegränsningar och ansvarsfullt spelande


8.1. Att sätta begränsningar
Som ett mått på ansvarsfullt spelande har Spelaren möjlighet att sätta finansiella begränsningar på insatser och insättningar. I sektionen ansvarsfullt spelande under ”Mitt Konto” kan Spelaren sätta dagliga/veckoliga/månatliga begränsningar på insättningar.
En begärd begränsning kommer att träda i kraft direkt när den begärs eller i fallet då en tidigare begränsning minskas. Om begränsningsbeloppet ökas eller tas bort kommer denna ändring endast att träda i kraft efter en sjudagars nedkylningsperiod. En begränsning som sätts av Spelaren kommer att vara aktiv tills det att Spelaren genomför ändringar i begränsningen.
Spelaren kan också sätta begränsningar på spelsessioner efter vilket Spelaren tillfrågas om denne vill logga ut eller fortsätta spela. Självuteslutningsperioder finns tillgängliga under ”Mitt Konto”-sektionen av hemsidan.
Spelaren kan stänga sitt konto genom att skicka en sådan förfrågan till vår Kundsupport. Vårt team kommer sedan att finalisera stängningen av Spelarens konto. Spelaren kommer att kunna öppna sitt konto igen genom att skicka en förfrågan till vår Kundsupport. Företaget kommer att öppna kontot igen sju dagar efter det att Företaget mottar en sådan förfrågan.

9.1. Samlandet av personlig data

CherryCasino förpliktar sig i att skydda din integritet och personlig information. Personlig och finansiell information till alla spelare kommer att hållas konfidentiellt. Under tillämpbara lagar och spelföreskrifter krävs det dock att CherryCasino upprätthåller en säker lista over alla registrerade spelare vilket kan lämnas ut till Myndigheterna för kontroller. Därav lagras all data som kan identifiera en Spelare såsom personlig data samt transaktioner och kommer därför inte att raderas även fast Spelarens konto är låst. CherryCasino kan behålla sådan information för den period som krävs i enlighet med tillämpbara lagar och spelföreskrifter.

CherryCasinos hemsida kräver att viss information/data lagras på Spelarens hårddisk (cookies). Cookies används för att förbättra spelupplevelsen samt påskynda surfandet för spelaren. Användandet av en cookie är på inget sätt kopplat till någon personlig information till Spelaren. Observera att CherryCasinos hemsida inte kan användas till dess potential när cookies är inaktiverade.

9.2. Tillgång till personlig data

Kundsupport och andra medarbetare på CherryCasino kan ha tillgång till ovan nämnda information för att kunna förse dig med kvalitativ kundsupport och för att kunna administrera företagsaktiviteter.

Av anledning till tillämpbar dataskyddsregler godkänner härmed Spelaren all behandling av delvis och all personlig data (i skrift, elektronisk eller någon annan form) i samband med Spelarens transaktioner i förhållande till CherryCasino. Med Spelarens samtycke kan CherryCasino använda personliga detaljer för marknadsföringsändamål. CherryCasino förbinder sig till att inte behandla någon personlig data i förhållande till spelaren för någon annan anledning än för att behandla Spelarens transaktioner med CherryCasino samt för marknadsföringsändamål.

CherryCasino har också rätten att vidarebefordra Spelarens personliga information till relevanta mottagare om så krävs av lag eller om CherryCasino, i god tro har anledning att sådan vidarebefordring är nödvändig till: (1) att vara i enighet med lagliga processer för dess license eller speltjänst; (2) att skydda säkerheten av andra användare av speltjänsten eller allmänheten; (3) att undersöka all misstänkt brytande av användarvillkoren eller licensavtalet, bedrägeri eller liknande olaglig aktivitet gjord av spelaren.

För mer information om hur CherryCasino samlar och använder personlig information du förser oss med, ber vi dig att bekanta dig med vår integritetspolicy.

10. Fair Play och Anti-Pengatvätt


10.1. Anti-Pengatvättprocedurer
Företaget lyder under penningtvättlagen och de förordningar som är utfärdade därunder. Företaget skall rapportera alla misstänksamma transaktioner till den relevanta myndigheten på Malta. Om en Spelare uppmärksammar att att någon misstänksam aktivitet försiggår relaterat till något spel på hemsidan, måste Spelaren rapportera detta omedelebart till Företaget. Alla transaktioner kommer bli synade och kontrollerade med bedrägeriverktyg för att motverka all form av penningtvätt eller försök till penningtvätt.


10.2. Fair-Play
Företaget förbjuder spelar-maskopier och vidtar åtgärder för att förhindra användning av verktyg, såsom robotar, som förvanskar normalt spel.


10.3. Konsekvenser
Företaget kan suspendera, blockera eller stänga spelarens konto och hålla inne pengar om det begärs av berörda myndigheter i enlighet med Förebyggandet av Pengatvätt-lagen eller i händelse av att Företaget själva rimligen misstänker att spelaren bryter mot Förebyggandet av Pengatvätt-lagen i lagen av Fair-Play regler. Företaget kan också suspendera, blockera eller stänga spelarens konto i händelse av överträdelse av någon av villkoren i detta avtal med spelaren. En sådan suspendering/blockering eller stängning påverkar inte någon av spelarens rättigheter lagligen erhållna.

11. Klagomål från spelare


11.1. Transaktionsfrågor och begränsningar
Transaktioner kan begäras när som helst. Krav och förfrågningar att makulera transaktionen måste göras inom trettio (30) dagar efter att transaktionen är begärd. Om inte en förfrågan eller ett krav om makulering av en transaktion är gjord inom trettio (30) dagar leder det till att transaktionen anses giltig och oåterkallelig.


11.2. Klagomål och kompensationer
Om en spelare har några klagomål, krav eller tvister gällande servicen eller annan aktivitet utgiven av Företaget måste han/hon skicka in klagomålet skriftligen till Företaget så fort som möjligt efter original-datumet för transaktionen som klagomålet handlar om, och inom tidsbegränsningen som är satt i föregående paragraf.
Klagomål kan skickas via email på [email protected] Meddelanden Företaget ger spelaren skickas till e-postadressen som angavs vid registreringen av kontot. Det är på spelarens ansvar att underrätta Företaget vid någon förändring av denna adress genom att kontakta [email protected], och regelbundet kontrollera email-kontot efter mail från Företaget.
En spelare har rätten att skicka olösta tvister till MGA via [email protected] För vidare information om MGAn vänligen gå till www.mga.org.mt.
Spelaren godkänner att han eller hon endast kommer att använda Företagets tjänster i enlighet med dessa villkor utsatt på detta schema. Alla överträdelser av dessa villkor av Spelaren, vilket resulterar i att Företaget ådrar sig några förluster eller kostnader, kommer att göra spelaren skyldig att ersätta Företaget för eventuella nämnda förluster eller kostnader i sin helhet.

12. Chattrum
Inga chatt-rum är tillgängliga hos Företagets casino.

 1. 13. Sportsbook
  1.    Kunder kan inte upphäva eller ändra en insats då insatsen har lagts och bekräftats.
  2.    Företagets Sportsbook som regleras på Malta bedrivs av PlayCherry Limited, ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lagstiftning; Registreringsnummer C43059; Licensierat av MGA under följande licens: MGA/B2C/220/2012.
  3.    Företaget accepterar endast insatser via internet. Insatser i någon annan form kommer inte att accepteras (e-post, fax etc.) och kommer ogiltigförklaras.  
  4.    Företaget förbehåller sig rätten att vägra/avbryta en insats eller en del av en insats innan spelet börjat, helt utan motivering.
  5. Företaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella eller alla insatser som gjorts av en person eller grupp som agerar i ett försök att bedra oss. Om det finns bevis för en serie av insatser, där var och en innehåller samma urval som har placerats av eller för samma personer, förbehåller sig Företaget rätten att göra sådana insatser ogiltiga och stänga ner inblandade konton. Denna regel gäller för både avgjorda och oavgjorda insatser.  
  6.    Vinster krediteras kundens konto efter att det slutgiltiga resultatet har bekräftats.
  7.    På grund av den nuvarande lagen i Tyskland kommer vi att dra av en spelskatt på 5 % på alla dina vinster (detta gäller endast de spelare som är registrerade med en tysk postadress).
  8.    Företaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla insatser som accepterats när kontot inte haft tillräckligt med medel för att täcka insatsen. Om ett konto inte har tillräckligt med pengar som ett resultat av en insättning som avbrutits av betalnings-enheten, vi på Företaget förbehåller oss rätten att avbryta alla insatser som kan ha accepterats retroaktivt.
  9.    Företaget förbehåller sig rätten att stänga kundkonton och ogiltigförklara alla avgjorda och oavgjorda insatser i händelse av att kunden öppnat mer än ett konto för att kunna manipulera systemet.
  10.  Insatser kommer att accepteras fram tills den annonserande starttiden. Om en insats oavsiktligt accepteras som inkluderar ett event efter en avsatt starttid, kommer matchen/insatsen att räknas som ogiltigt.
  11.  Fler insatser som kombinerar olika sektioner inom samma event, accepteras inte där resultatet påverkas eller påverkar det andra. Om en sådan insats har gjorts av misstag, kommer insatsen att avbrytas.
  12.  Företaget tar inget ansvar för skriftliga, mänskliga eller påtagliga fel, som i sin tur leder till pris-fel. I sådana fall kommer insatsen att ogiltigförklaras.
  13.  Företaget kommer inte att ansvara för eventuella skador eller förluster som anses eller har påståtts orsakats av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsningar, förseningar, eller avbrott i drift eller överföringar, förlust eller datakorruption, kommunikation eller linjefel, en persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller brister i innehållet.
  14.  Den maximala vinsten som kan delas ut till en kund på en dag, som gjort en insats på den här webbplatsen är 1 000 000 kr eller motsvarande.
  15.  Minimum-beloppet för en insats är 1 kr.
  16.  Vi rekommenderar att kortinnehavaren för register över all transaktionsinformation, spelregler, avbokningsregler, betalningsmetoder för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.
  17.  Alla insatser kommer att behandlas när en insats har gjorts och när att den blivit accepterad och bekräftats.
  18.  Även om alla ansträngningar görs för att säkerhetsställa att informationen som visas på hemsidan angående ett event är korrekt, ska den endast användas som en vägledning. I händelse av att någon särskild information (poäng, speltid etc.) är felaktig, antar vi inget ansvar för detta. Var vänlig se våra spelregler för mer information om hur vi löser enskilda marknader.
  19.  När ett event har avbrutits, kommer alla insatser att automatiskt ogiltigförklaras och alla spelkonton kommer att återbetalas.
  20.   Pris-fel: Före starten av ett event, i spelet eller efter spelet där ett uppenbart fel har upptäckts, reserverar sig Företaget.com rätten att avbryta insatsen eller ersätta alla öppna spel hos Företaget.com med ett reviderat pris.
  21.  Dedikerade till att erbjuda rättvisa spel till sina kunder har Företaget.com utvecklat en effektiv intern klagomåls-procedur, för att lösa eventuella tvister. Däremot kan alla frågor därefter eskalera och skickas vidare till IBAS för en oberoende upplösning vid missnöje med den officiella slutsatsen från Företaget.com. För en mer detaljerad genomgång av vår interna klagomålsprocedur, se sektionen ”Ansvarsfullt spelande”.
  22.  Företaget anser dessa regler för att vara rättvisa. Skulle du behöva råd om dessa regler, vänligen kontakta oss på [email protected]
  23.  Ditt konto måste vara registrerat i ditt eget, korrekta namn och med korrekta personuppgifter som endast skall utfärdas en gång för just dig och inte dupliceras av någon annan person, familj, hushåll, adress (post eller IP), e-post adress eller någon annan miljö där datorer delas (t.ex. skolor, arbetsplatser, offentliga bibliotek etc.), dator (eller annan anordning), och/eller konto i samband med tjänst. Alla andra konton som du öppnar med oss, eller som med fördel ägs av dig i samband med tjänsten, skall anses som dubbla konton. Vi kan stänga ned dubbla konton (men är inte skyldiga att göra det). Om vi stänger ett duplicerat konto:
  24.  Dubbla konton registrerade genom att medvetet använda manipulerade personliga detaljer (vid upptäckt), kan resultera i en irreversibel uppsägning av spelkontots åtkomst. Företaget.com förbehåller sig rätten att återkalla alla vinster som krediterats till användaren som ett resultat av sådana orättvisa registreringsmönster och skall återkomma till kunden med tillgängliga insättningar (exklusive eventuella belopp som redan har spenderats i en insats med en insättning ).
  25.   Företaget förbehåller sig rätten att kunna kräva att kunder tillhandahåller tillräcklig dokumentation för att vara kunna vara helt säker på att kundens identitet innan Företaget för att kunna dela ut kampanjer, insatser, erbjudanden eller någon form av utbetalning till förmån för kunden.
  26.  Kunder som använder kredit/bankkort kan bli föremål för kontroll genom inlämnande av en ID-kopia, kortkopior och ett adressbevis eller en del av de nämnda dokumenten.
  27.  Alla bonusar, gratisspel och vinster från just sådana bonusar och gratisspel de erhållit med hjälp av ett duplicerat konto kommer att ogiltigförklaras och förverkas.
  28.  Vi kan med hela vårt gottfinnande, ogiltigförklara alla vinster och återbetala alla insättningar (mindre mängder vid ogiltigförklarade vinster) som gjorts genom ett duplicerat konto och i den mån som inte återhämtats av oss från det relevanta dubbelkontot, eventuella belopp återbetalas till oss av dig i samband med ett dubbelkonto kan då hämtas av oss direkt från något av dina andra konton (inkluderat alla duplicerade konton)
  29.  Vi kan med hela vårt gottfinnande, tillåta användningen av duplicerade konton att anses giltiga, i vilket fall alla förluster och insatser gjorda av eller åt dig genom det duplicerade kontot skall då behållas av oss.
  30.  I de fall där oklarheter uppstår, råder alltid de engelska villkoren.
  31.  Alla insatser kommer att avgöras enligt våra spelregler som kan hittas här.

The lottery games are operated by Red Trading Curacao N.V., company registration number 130790 with registered address Dr. M.J. Hugenholtzweg z/n Curaçao, and are licensed and regulated in virtue of License No. 1668/JAZ authorized and regulated by the Government of Curaçao. CherryCasino.com is not connected to or approved by any of the companies, organisations, or any other bodies that related to any of the lottery games used.

1. Introduction

When the Operator is placing the Bets with the Bookmaker in Curacao, the Player acknowledges that the Operator is acting in the name and on behalf of the Player. The Bookmaker sets the odds of winning and pays the Winnings to the Operator on behalf of the Player for the eventual payout to the Player.

2. Definitions

“Bet” – a bet on the outcome of an event with a determinable outcome, for example the result of a lottery offered by the Website

“Bookmaker” – Kootac N.V., a company which is officially licensed by the Government of Curacao to accept Bets on lotteries (license number #8048/JAZ2013-014). The Bookmaker acts as a bookmaker by determining the odds, and is also responsible for the payment of Winnings to the Operator for distribution to Players. The Bookmaker’s registered company number is 129627.

“Booster Ball” – a function allowing players to place bets on matching the correct numbers with vastly improved odds to those normally offered.

“Boost-o-meter” – a slider where players can adjust their stake when playing the Booster Ball.

“DLTB” – members of the German lottery and pools who operate several lotteries, including the German lottery “Lotto 6 aus 49”.

“DLTB-Jackpot” – the aggregate amount payable by the DLTB in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 and/or 2 in respect of the relevant draw of the German lottery “Lotto 6 aus 49”, as announced by the DLTB or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the DLTB had there been a Winning Ticket in the relevant Prize Category/Categories and in respect of the relevant draw of the German “Lotto 6 aus 49”.

“DLTB Winning Ticket” – a winning ticket for each draw, organised by the DLTB ‘’Lotto 6 aus 49’’

“Euro Jackpot-Jackpot” – the aggregate amount payable by the DLTB or any co-organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in respect of the relevant draw of the lottery “Euro Jackpot”, as announced by the DLTB or any co-organiser or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the DLTB or any co-organiser had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Euro Jackpot Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the “Euro Jackpot” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Euro Millionen-Jackpot” – the aggregate amount payable by the LAE or any co-organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in respect of the relevant draw of the lottery “Euro Millionen”, as announced by the LAE or any co-organiser or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the LAE or any co-organiser had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Euro Millionen Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the “Euro Millionen” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Jackpot” – the maximum possible winning at the Operator in respect to the underlying draw of the relevant Prize Category/Prize Categories of the relevant lotteries or the sum thereof.

“Operator” –  EUROLOTTO

“Operator Winning Bet” – a winning Bet for a Bookmaker game, which was successfully submitted directly or indirectly, via Internet, telephone or other channels, and placed by Operator on behalf of the Player with Bookmaker, including possible winning Bets introduced through a third party to Operator and then placed by Operator on behalf of the Player with Bookmaker.

“Mega Millions-Jackpot” – the aggregate amount payable by the Mega Millions Consortium or MUSL or any (co-)organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in US dollars and in respect of the relevant draw of the US-lottery “Mega Millions”, paid out in 30 growing annual amounts according to the official rules (i.e. with 5%p.a.), or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the Mega Millions Consortium, MUSL or a (co-)organiser over 30 growing annual amounts (in case of the “annuity” option) had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Mega Millions Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the American “Mega Millions” lottery in respect of the relevant and official draw.

“MUSL” – the Multi-State Lottery Association, which organises shared lotteries including the “Powerball” and “Mega Millions” lotteries.

“Pay Out” – the amount, which the operator of a lottery underlying a Bookmaker game in respect to a correctly matched Bet of a relevant draw in a relevant Prize Category has to pay out or has already paid out.

“Powerball-Jackpot” – the aggregate amount payable by the MUSL or any (co-) organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in US dollars and in respect of the relevant draw of the US-lottery “Powerball”, paid out in 30 growing annual amounts according to the official rules (i.e. with 4% p.a.), or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the MUSL or any (co-)organiser over 30 growing annual amounts (in case of the “annuity” option) had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Powerball Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the American “Powerball” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Superenalotto-Jackpot” – the amount payable by the organiser of Italian lottery (Sisal) under the name Superenalotto in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in and in respect of the relevant draw of the “Superenalotto” lottery, as announced by the Italian lottery organizer, had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Superenalotto Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the Italian “SuperEnaLotto” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Prize Category” or “Prize Tier” – the category relates to the amount of numbers correctly matched (including Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs and/or Bonus Balls as applicable) and which result determines the Prize Category in respect of the relevant draw of a certain lottery or a related Bookmaker game.

 “Stake” – the sum of money the Player places on a bet in respect of a relevant game and for a certain Virtual Betting Ticket, including any service fees.

“Virtual Betting Ticket” – the electronic ticket displayer on the Website the compilation of which allows him to place bets on a lottery or lotteries of his choice.

“Website” – the Internet portal of the Operator, which is available at EuroLotto.com, and which may refer to other joint or mobile Websites, which are also operated by the Operator within the same or another domain or within the same or another brand, and any subdomains operated by the Operator.

3. Contractual Parties

When a Player participates in any game offered on the Website the Player is accepting to enter into two separate agreements as described below:

 1. When registering, and when placing an order for a bet, the Player is entering into a contract with the Operator for the following services: the use of the Website; the operation and management of the Player Account; the placing of Bets with the Bookmaker in Curacao on the Player’s behalf; the payment of the Player’s Stakes to the Bookmaker; and, the payout of any Winnings received from the Bookmaker to the Player.
 2. When the Operator places a bet with the Bookmaker on a Player’s behalf, the Player is directly entering into a contract with the Bookmaker which regulates the Terms and Conditions for all Bets placed; the rules of the games offered by the Bookmaker as well as the payout of any Winnings.

All references in these Terms and Conditions in relation to a Player placing a Bet or in relation to the placement of Bets refer to, unless otherwise regulated, the placing of a Bet by the Operator with the Bookmaker for and on behalf of the Player in Curacao.

4. Placing of Bets

4.1.

The Player effects an instruction to the Operator to place Bets with the Bookmaker on their behalf by filling out and submitting a Virtual Betting Ticket on the Website for their chosen Bookmaker Game/s.

To settle the Bet amount the Player may either use funds available in his Player Account or pay for the Bet/s by using the chosen payment method during check out.

4.2.

After the Player has filled out the Virtual Betting Ticket/s, the Bet/s transfer to the Player’s shopping cart. When the Player has finished placing bets he may then proceed to the Shopping Cart to effect payment.

4.3.

The Player then pays for their Bet/s by providing their payment details and by clicking on the applicable button in the shopping cart. Where the Player has a balance in his Account and chooses to settle the Bet from his balance, the bet amount is immediately deducted from the balance. The system will indicate to the Player if there are sufficient funds available in his Player Account and whether another payment method is required to be selected or not.

4.4.

The Operator does not offer credit betting and the player must either have funds in The Player Account or pay for the bet using the chosen payment method.

4.5.

Once any Bet has been submitted, it cannot be altered or cancelled.

4.6.

The Player will then receive an Order confirmation which would include details of the Bet placed. The Player may also review the full details of all bets placed by logging into their Player Account on the website and review Bet History or Active Bets as applicable.

4.7.

Depending on the selected Bookmaker game/s, the Player may bet for a certain duration (“Duration Bets”) and also extend the duration automatically. Stakes for Duration Bets will be debited by pre-payment at the beginning of the relevant duration for all relevant draws for the selected duration.

4.8.

The Player may automatically extend Bets by selecting the “Subscription” option which is available separately for each Bookmaker Game. Depending on the selected Bookmaker game the player may then select a period for the automated placing of Bets for a period ranging from 1 to 52 weeks. After this Subscription period has elapsed the Bets are once again renewed automatically for the selected period of Subscription, unless a notice of cancellation is received via the Player Account. The cancellation of a Subscription must be received by 23:59h of the day prior to the day the period for automated placing of Bets ends. Stakes for following Subscription Bets will be debited by pre-payment for every following period of the Subscription.

4.9.

The Operator is authorised to, in its sole discretion, instruct the Bookmaker to void any Bets, whether Active or Settled if

 1. the Operator was instructed to place a Bet/s after the relevant deadline or after the start of the relevant draw and/or if the Operator incorrectly accepted an instruction to place a Bet/s on the Website after the relevant deadline or after the start of the relevant draw
 2. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who has provided false, incomplete or expired information associated with their Player Account or otherwise related to the Website or any the services available through it
 3. the Operator becomes aware of a genuine mistake in relation to a Bet or draw and is not able to contact the Player to correct the error or confirm the Bet prior to the deadline
 4. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who is involved in any fraud-related activities relating to the placing of the Bet, the operation of the Player Account or relating to the Website or the services offered by the Operator
 5. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who was, at the time of placing the Bet, less than 18 years old,
 6. the Player maintains more than one Player Account,
 7. in conjunction with any draw, fraud and/or technical and/or human error or unwarranted influence was found or
 8. the draw is declared by an organiser or co-organiser as being invalid.

5. Winnings

5.1.

Winnings on any Bookmaker Game/s shall be credited to a Player Account and the Player is able to view any such Winnings on their Player Account on the Website. The Winnings will be credited once these are received by the Operator from the Bookmaker. In addition, the Operator may decide, but is not obliged, to inform the Player with respect to Winnings by email, SMS/text message or other ways especially if there is a large win. Information about Winnings can be provided in euro (€), pound sterling (£) or U.S. dollars ($).

5.2.

The Operator will only transfer those Winnings to the Player, which have been paid out by the Bookmaker to the Operator. The Operator is required to only credit Winnings to a Player Account if the Operator received the Winnings from the Bookmaker and the Player is entitled to a Winning and, where applicable, the Insurers settle a claim for a Winning.

6. The Bookmakers Betting Rules

6.1.1 The Bookmaker will accept Bet/s placed by the Operator on behalf of the Player, where instructions to place the Bet/s have been submitted on the Website by the Player and the Bet/s has been subsequently placed with it by the Operator.

Any reference in this section of the Terms and Conditions of a Player shall mean a Player ordering a Bet with the Operator who is acting as the Player’s agent.

For avoidance of any doubt the Bookmaker is not an Underlying Lottery Operator. With the Bookmaker, the Player is placing Bets on the expected results of the drawings of certain lotteries, namely:

“SuperEnalotto”, operated by the Italian national lottery;
“Euro Millionen”, operated by the LAE;
“Euro Jackpot”, “Lotto 6 aus 49”, “Spiel 77”, “Super 6” and “Glücksspirale”, operated or co-operated by the German DLTB;
“Powerball” and “Mega Millions”, operated or co-operated by the US-American Mega Millions Consortium, MUSL or their co-organisers; and
“Lotería de Navidad”, operated by the Spanish Loterías y Apuestas del Estado.

6.1.2 Player acknowledge that the jackpot values displayed on the Website are approximate estimates of what the jackpot will be using certain assumptions, such as the current or future jackpot being won or rolled over. The displayed value is an estimate and is not legally binding. The Operator is not liable for any inaccuracies between the estimated jackpot and the actual jackpot.

6.1.3 The Bookmaker calculates the Winnings for each Bet. The calculation is different per Bookmaker Game and Prize Category.

6.1.4 By choosing the option “Jackpot Chaser” the Player may automatically choose to extend the Virtual Betting Ticket until the current Jackpot of the relevant Bookmaker Game’s highest Prize Category has been won. The period for withdrawal encloses only the next draw date.

6.1.5 The “When Jackpot” feature allows the Player to define the amount of Jackpot to be reached in the relevant Bookmaker Game in order to start his Bet participating in the Bookmaker Game.

6.1.6 The Player may select the “Boosterball” option. By selecting it, the Player is allowed to achieve Winnings that are much better when 3 numbers are matched than those achieved in the Bookmaker Game.

Winnings with the Boosterball option may reach up to a 1000-multiple of the amount of Stake selected using the Boost ' o' Meter Slider on the Website.

By selecting the Boosterball option, after having selected the numbers on a Virtual Betting Ticket, if three numbers selected in one Bet are matched to the winning numbers drawn in the respective Underlying Lottery, the Player will win the amount displayed when choosing the Stake amount using the Boost’o’meter, additionally to the Winning for an eventually reached Prize Category.

6.1.7 On one Virtual Betting Ticket, either the option DoubleJackpot or NumberShield can be played.

6.1.8 Winnings for Bets in the Prize Category 1 with NumberShield are calculated under the assumption that there had been no other Covered Bets and no Underlying Lottery Winning Tickets in that Prize Category for the particular draw. Winnings for Bets with NumberShield are therefore not shared.

6.1.9 If a Bet in the Prize Category 1 is with DoubleJackpot, the Winnings are doubled.

6.1.10 Every field displayed on the Virtual Betting Ticket, allowing the selection of the relevant number combination as described further below for each Bookmaker Game, represents one Bet. At least one Bet has to be selected on every Virtual Betting Ticket. The Stakes are displayed on each Virtual Betting Ticket.

6.1.11 Only the highest of the available Prize Categories achieved by and relevant to that Bet can be won on each Bet.

6.1.12 The Bet Deadline is displayed on the Website for each Bookmaker Game and the relevant available draw.

6.1.13 Payout of Prizes from Prize Categories to other Prize Categories. The below calculations apply assuming there was no Pay Out from Prize Category to other Prize Categories, due to no Underlying Lottery Winning Tickets in a Prize Category for one draw, due to no Underlying Lottery Winning Tickets in a Prize Category for a number of subsequent draws or due to a jackpot cap. Winnings are calculated as if there was no pay-out of Prizes to other Prize Categories.

6.1.14 Winnings in MegaMillions and PowerBall

As is common with the relevant Underlying Lottery Operator, the Operator may also pay out the Winnings in Prize Category 1 over 30 years (the “Annuity Option”). If the Operator chooses the Annuity Option, the first payment will be made as soon as possible after the draw, with the next 29 payments at one-year intervals. The level of payments is calculated such that the payments rise by 4% from year to year until the full amount of the Winning has been paid out. The option to pay out Winnings in one lump sum (“Cash Option”) is not available at the Operator at the time being.

Withholdings for Winnings in MegaMillions and PowerBall - The Operator retains withholdings of Winnings in the highest two Prize Categories in the amount of 35%, in order to put the Player in a similar economic position as if they had played the Underlying Lottery.

Lotto 6 aus 49

6.2.1.1 Lotto 6 aus 49 is a Bookmaker Game based on the German lottery “Lotto 6 aus 49” lottery operated by DLTB. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Wednesday and Saturday.

6.2.1.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game Lotto 6 aus 49, the Player selects six numbers (“Numbers”) from 1 to 49 in each Bet and one additional number (“Super Number”) from 0 to 9 applicable for all Bets on one Virtual Betting Ticket.

6.2.1.3 The Super Number is the last digit of the Play Slip Number (Ticket Number), displayed on the Virtual Betting Ticket. The Player may select a different than the preselected Super Number.

6.2.1.4 There are 9 different ways to win:

by matching 2 Numbers plus the Super Number (Prize Category 9)
by matching 3 Numbers (Prize Category 8)
by matching 3 Numbers plus the Super Number (Prize Category 7)
by matching 4 Numbers (Prize Category 6)
by matching 4 Numbers plus the Super Number (Prize Category 5)
by matching 5 Numbers (Prize Category 4)
by matching 5 Numbers plus the Super Number (Prize Category 3)
by matching, 6 Numbers (Prize Category 2)
by matching 6 Numbers plus the Super Number (Prize Category 1)

6.2.1.5 The Winnings to be paid out in respect of each Operator Winning Bet in Prize Category 9 are 5,00 Euro.

6.2.1.6 The Winnings to be paid out in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 3 to 8 are the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator in respect of an Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator has not announced a Pay Out in the respective Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated on the basis of the aggregate amounts paid in for the relevant draw as announced by the Underlying Lottery Operator and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.1.7 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 and 2 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate prize allocated for the Prize Category 2. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the Prize Category 1 and 2, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.1.8 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 and 2 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.1.9 In the Bookmaker Game Lotto 6 aus 49 the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

EuroJackpot

6.2.2.1 EuroJackpot is a Bookmaker Game based on the European lottery “Euro Jackpot” co-operated by DLTB. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Friday.

6.2.2.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroJackpot, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Euro Numbers”) from 1 to 10 in each Bet.

6.2.2.3 There are 12 ways to win:

by matching 2 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 12)
by matching 1 Winning Number and 2 Euro Numbers (Prize Category 11)
by matching 3 Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching 2 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 9)
by matching 3 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 8)
by matching 3 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 7)
by matching 4 Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching 4 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 5)
by matching 4 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 4)
by matching 5 Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching 5 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 2)
by matching 5 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 1)

6.2.2.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 12 are the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of an Underlying Lottery Winning Ticket in the respective Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the respective Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.2.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Categories 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or its co-operators for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate prize allocated for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the relevant Prize Category, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.2.6 The Bookmaker calculates the Winnings in Prize Category 1, 2 and 3 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.2.7 In the Bookmaker Game EuroJackpot the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

Euromillions

6.2.3.1 EuroMillions is a Bookmaker Game based on the European lottery “Euro Millionen” co-organised by the LAE. Draws of the Underlying Lottery take place usually on Tuesday and Friday.

6.2.3.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroMillions, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Stars”) from 1 to 12 for each Bet.

6.2.3.3 There are 13 ways to win:

by matching two Winning Numbers (Prize Category 13)
by matching two Winning Numbers and a Star (Prize Category 12)
by matching one Winning Number and two Stars (Prize Category 11)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching three Winning Numbers and a Star (Prize Category 9)
by matching two Winning Numbers and two Stars (Prize Category 8)
by matching three Winning Numbers and two Stars (Prize Category 7)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching four Winning Numbers and a Star (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers and two Stars (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and a Star (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and two Stars (Prize Category 1)

6.2.3.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 13 shall be the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of each Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the relevant Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.3.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or its co-operators for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate allocated prize for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the relevant Prize Category, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.3.6 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1, 2 and 3 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.3.7 In the Bookmaker Game EuroMillions the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

Powerball

6.2.4.1 PowerBall is a Bookmaker Game based on the US lottery “Powerball” organised by MUSL. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Thursday and Sunday (UK Time).

6.2.4.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game PowerBall, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 69 and one supplementary number (“Powerball”) from 1 to 26 in each Bet.

6.2.4.3 There are 9 ways to win:

by matching the Powerball (Prize Category 9)
by matching a Winning Number and the Powerball (Prize Category 8)
by matching two Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 7)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching three Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching four Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 1)

6.2.4.4 If not defined by the Underlying Lottery Operator in a lower amount, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2 to 9 for the relevant draw shall be the fix amount as specified in this Section below for each respective Prize Category without the “PowerPlay” option:

$ 4,00 for Prize Category 9
$ 4,00 for Prize Category 8
$ 7,00 for Prize Category 7
$ 7,00 for Prize Category 6
$ 100,00 for Prize Category 5
$ 100,00 for Prize Category 4
$ 50.000,00 for Prize Category 3
$ 1.000.000,00 for Prize Category 2

6.2.4.5 When placing a Bet, the Player may select the “PowerPlay” option for Winnings in Prize Categories 2 to 9. With the “PowerPlay” option Winnings in Prize Category 2 can only be doubled. Winnings in Prize Categories 3 to 9 will be multiplied by the selected multiplier number from 2 to 10.

6.2.4.6 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in Prize Category 1 and Covered Bets in Prize Category 1 less withholdings. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1.

6.2.4.7 The Bookmaker calculates the Winnings in the Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.4.8 In the Bookmaker Game PowerBall the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

MegaMillions

6.2.5.1 MegaMillions is a Bookmaker Game based on the US lottery “Mega Millions” conducted by the Mega Millions Consortium and co-hosted by MUSL. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Wednesday and Saturday (UK Time).

6.2.5.2 When placing a Bet, the Player selects five numbers (“Winnings Numbers”) from 1 to 75 and one supplementary number (“MegaBall”) from 1 to 15 in each Bet.

6.2.5.3 There are 9 ways to win (9 Prize Categories):

by matching the Megaball (Prize Category 9)
by matching a Winning Number and the Megaball (Prize Category 8)
by matching two Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 7)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching three Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching four Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 1)

6.2.5.4 If not defined by the Underlying Lottery Operator in a lower amount, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2 to 9 for the relevant draw shall be the fix amount as specified in this Section below for each respective Prize Category without the “MegaPlier” option:

$ 1,00 for Prize Category 9
$ 2,00 for Prize Category 8
$ 5,00 for Prize Category 7
$ 5,00 for Prize Category 6
$ 50,00 for Prize Category 5
$ 500,00 for Prize Category 4
$ 5.000,00 for Prize Category 3
$ 1.000.000,00 for Prize Category 2

6.2.5.5 When placing a Bet the Player may select the "MegaPlier" option for Winnings in Prize Categories 2 to 9. The Winnings in the relevant Prize Category will be multiplied by the value applicable for each of the Megaplier numbers selected by the Underlying Lottery. With the MegaPlier option you can win up to 5 times the amount of all non-jackpot Prize Categories.

6.2.5.6 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Mega Millions Consortium, Underlying Lottery Operator, or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in Prize Category 1 and Covered Bets in Prize Category 1 less withholdings. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1.

6.2.5.7 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.5.8 In the Bookmaker Game MegaMillions the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

SuperEnalotto

6.2.6.1 SuperEnalotto is a Bookmaker Game based on the most popular national lottery game in Italy operated by Sisal. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Tuesday, Thursday and Saturday 18:30 CET time.

6.2.6.2 When placing a Bet, the Player selects six numbers (“Winnings Numbers”) from 1 to 90. The Underlying Lottery draws six Winning Numbers and one Jolly number in each draw.

6.2.6.3 There are 5 ways to win (5 Prize Categories):

by matching three Winning Numbers (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and the Jolly number (Prize Category 2)
by matching six Winning Numbers (Prize Category 1)

6.2.6.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2-5 shall be the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of each Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the relevant Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.6.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.6.6 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.6.7 In the Bookmaker Game SuperEnaLotto the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

DinoLotto

6.2.7.1 DinoLotto is a Bookmaker Game, based on the European lottery “Euro Millionen” co-organised by the LAE, with a special Jackpot of an aggregate fix amount of € 50.000.000,00 for the Prize Category 1, a special aggregate fix prize amount of € 100.000,00 for Prize Category 2 and a special aggregate fix amount of € 50.000,00 for Prize Category 3. Draws of the Underlying Lottery usually take place on Tuesday and Friday.

6.2.7.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game DinoLotto, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Dino Numbers”) from 1 to 12 for each Bet.

6.2.7.3 There are 13 ways to win:

by matching two Winning Numbers (Prize Category 13)
by matching two Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 12)
by matching one Winning Number and two Dino Numbers (Prize Category 11)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching three Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 9)
by matching two Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 8)
by matching three Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 7)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching four Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 1)

6.2.7.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 13 for the relevant draw shall be the fix amount as expressly specified in this Section below for each respective Prize Category:

€ 5,00 for Prize Category 13
€ 7,00 for Prize Category 12
€ 10,00 for Prize Category 11
€ 12,00 for Prize Category 10
€ 15,00 for Prize Category 9
€ 25,00 for Prize Category 8
€ 80,00 for Prize Category 7
€ 150,00 for Prize Category 6
€ 1000,00 for Prize Category 5
€ 10.000,00 for Prize Category 4

6.2.7.5 The Winnings to be paid out in respect of each Covered Bet in Prize Category 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the prize amount for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the prize amount for Prize Category 2 or 3, as applicable, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

Examples for Winning calculation

6.3.1 Lotto 6 aus 49, EuroJackpot, EuroMillions, SuperEnalotto

Example 1
Prize Category 1: There is one Covered Bet in Prize Category 1 and no Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery-Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 would be € 10.000.000,00.

Example 2
Prize Category 1: There is one Covered Bet in Prize Category 1 and two Underlying Lottery Winning Tickets have been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 amount to € 3.333.333,33.

Example 3
Prize Category 1: There are two Covered Bets in Prize Category 1 and one Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 amount to € 3.333.333,33.

Not all Prize Category examples are applicable for some of the Bookmaker Games.

6.3.2 Powerball and MegaMillions

Example 1
There is only one Covered Bet in Prize Category 1 and no Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 is $ 195.000.000,00.

Example 2
There is only one Covered Bet in Prize Category 1 and two Underlying Lottery Winning Tickets Bets have been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 would be $ 65.000.000,00.

Example 3
There are two Covered Bets in Prize Category 1 and one Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of a Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 would be $ 65.000.000,00.

6.3.3 DinoLotto

Example 1
If there is one Covered Bet and one Underlying Lottery Winning Ticket in Prize Category 1 for the relevant draw, then the Winnings payable in respect of the Covered Bet in Prize Category 1 of the DinoLotto game would be € 25.000.000,00.

6.4 BoosterBall

6.4.1

Boosterball is designed to provide the Player with the option to generate winnings that are much better than those generated by the Bookmaker game when 3 numbers are matched.

6.4.2

Prizes offered range from €1000 to €10,000 and the Winnings would depend on the Stake amount selected using the Boost ‘o’ Meter Slider on the website.

6.4.3.

By selecting the Boosterball option, after having selected the numbers on a Virtual Betting Ticket, if three numbers are matched to the numbers drawn in the respective Lottery, the Player will win the amount displayed when choosing the stake amount using the Boost’o’meter, additionally to the normal payout for that prize category.

7.1 General Betting Rules

7.1.1.

The Bookmaker strives to ensure that all the jackpot values for all lotteries offered on the Website are correct, but assumes no responsibility for errors contained in such information. The Bookmaker estimates the amount of future jackpots using certain assumptions, such as the current or future jackpot being won or rolled over, but is not liable for false assumptions, calculations or forecasts.

7.1.2

By choosing the option “Jackpot Chaser” the Player may automatically choose to extend the Virtual Betting Ticket until the current jackpot of the highest Prize Category in respect to the underlying lottery of the relevant Bookmaker game has been won. The period for withdrawal encloses only the next draw date.

7.1.3

Valid Bets will be placed on the next relevant draw that takes place, provided that they are placed before the respective deadline and provided that the Player has not selected something else on purpose. The deadline will be displayed on the Website. It is up to the Player to make sure that the instructions are given to place the Bet before the relevant deadline. For the avoidance of doubt, instructions to place or the apparent placement of a Bet after the start of a specific draw or a draw that has actually occurred will not be valid, irrespective of any automatic confirmation, that may be generated via email or the Website, or irrespective of a wrong deadline displayed on the Website.

7.1.4

The “When Jackpot” feature will set Bets to enter/play a particular lottery only after the official lottery Prize Category 1 has exceeded the specified “When Jackpot” amount for the relevant draw.

7.1.5

If a lottery makes multiple draws on the same date, then unless otherwise specified by the Bookmaker, a Player's Bet will apply only to the main draw taking place on that date (or, where no main draw takes place, the first draw), under exclusion of any other draw made by the lottery in question.

7.1.6

If a lottery draw does not take place or no draw result is published or officially announced, all valid Bets on that draw will stand for the rescheduled draw (or, if there is none, the next available relevant draw).

7.1.7

The Operator shall pay out winnings up to 50 million units (Euro, $, etc) as one lump sum, any winnings over this amount shall be paid to the winner/s in equal yearly installments over a period of thirty (30 years).

8 Rights of the Bookmaker

8.1

A Player cannot claim any Winnings or payout from the Bookmaker and/or Bookmaker may at its discretion decide about the validity of a Bet or a Player's entitlement to Winnings or void a Bet if

 1. Bets were placed after the relevant deadline or after the start of the relevant draw;
 2. Bets were erroneously accepted after the relevant deadline or if the relevant draw had already begun or taken place;
 3. The Bookmaker becomes aware of an error in relation to that Bet or draw and is not able to contact the Player to correct the error or confirm the bet before the deadline;
 4. the Bet was placed on behalf of a Player who has provided false information in connection with their Player Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;
 5. the Bet was placed on behalf of a Player who has been involved in any fraud-related activities in relation to the placing of the bet, the operation of the Player Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;
 6. the Bet was placed on behalf of a Player who was less than 18 years old or was a director, officer, or employee (or their spouse or dependent) of the Bookmaker or of one of the Operator Group companies;
 7. the Player maintains more than one Player Account;
 8. in conjunction with any draw, fraud, technical and/or human error or unwarranted influence was found or
 9. the draw is declared by an organiser or co-organiser as being invalid.

Furthermore the Bookmaker may void a Bet if the Operator authorises or instructs it to do so.

8.2

When deciding if Winnings are to be paid out due to 12.1., Bookmaker may base its decision on information that is researched and/or held by Operator and forwarded to the Bookmaker. The Bookmaker is not obliged to carry out investigation on its own.

8.3

If any Bet is voided in accordance with Condition 12.1. (i), (ii), or (iii), the Bookmaker will offer the Operator, on behalf of the Player, the option of placing any such Bet on the next relevant draw or crediting the Player's Player Account with the relevant sum. If any Bet is otherwise voided by the Operator in accordance with these terms, the relevant sum associated with that bet may be forfeited to the Bookmaker, or except where the Bet was placed by a Player who is under the age of 18. In this case, the relevant sum will be repaid to the Operator on behalf of the Player.

8.4

The Bookmaker reserves the right:

 1. a) to set off the amounts of any unpaid Bets for Bets owed by that Player against a Player's Winnings;
 2. b) to terminate, vary or suspend any product offered on the Website, immediately and without prior notice, for any reason and at the Bookmaker’s sole discretion; and
 3. c) to require that, but shall not be obliged, the relevant Player provide identification documents in order to enable the Bookmaker to satisfy itself as to the validity of Player Account details and the Player's entitlement to the Winnings in accordance with these Terms and Conditions. The Bookmaker may withhold payment of Winnings until any such matter has been fully resolved.

8.5

The Bookmaker decides about acceptance of a Player’s Bet prior to the beginning of the draw. If the Bookmaker does not accept a Bet, the Player will be reimbursed accordingly.

8.6

The Operator has the right to hedge against placed Bets by purchasing tickets in its own name or its representatives names in corresponding lotteries in which Players would have placed bets, irrespective of whether the Prizes on offer are insured or not.

9. Commitment to Decisions

9.1

In the event of a dispute in respect of a Bet or the payment or awarding of any Winnings, the Bookmaker may withhold payment of the Winnings until any dispute has been fully concluded.

9.2

Where the Bookmaker makes a final decision or exercises any discretion referred to above, the Bookmaker may, solely at its discretion and notwithstanding Condition 13, reimburse the sum paid by the Player for the relevant Bet or offer a new Bet to the Player.

10. Liability of Bookmaker

10.1.

The Bookmaker shall not be liable for any loss or damage that may arise from the insolvency of third parties, including the Operator or any bank, including (without limitation) any bank with which the Bookmaker maintains its accounts.

10.2.

The Bookmaker’s liability to the Player and/or in regards to the Player’s Winnings is fully discharged upon payment being made by the Bookmaker to the Operator. For clarification: the Bookmaker is, under no circumstances, obliged to pay Winnings directly to Players, or to any party other than the Operator. The Bookmaker is furthermore not obliged to payout Winnings, if the Player has no such claim according to these Terms and Conditions.

10.3.

Any liability that the Bookmaker has towards a Player other than an obligation to pay Winnings to the Operator on behalf of the Player for successful and valid Bets placed by the Operator on behalf of the Player and submitted and accepted according to these Terms and Conditions is limited:

 • in the case that the liability refers to a Bet: to the total amount of the Player’s Stake in regards to that specific Bet
 • in all other cases: to the amount of Euro 5.000,00 (five thousand Euros).

Ansvarsfullt spelande

Här på CherryCasino engagerar vi oss för att skapa en rolig och ansvarsfull spelmiljö. Spelande kan vara både underhållande och lönsamt, men du kan inte alltid vinna. Förlora är en del av spelet och du måste vara beredd på detta. Därför bör du spela ansvarigt, och inte riskera pengar som du inte har råd att förlora. Spelande kan också vara beroendeframkallande, och få dig att tappa perspektiv på tid och pengar. Vi vill att din spelupplevelse ska vara så positiv som möjligt, även om du förlorar. Därför jobbar vi hårt med att hjälpa dig att kontrollera ditt eget spelande.

en helt ny spelupplevelse för den Europeiska marknaden

Erfarenhet och kunskap är nyckeln. Efter att ha jobbat med onlinespelande i över 10 år, så har vi bestämt oss för att använda erfarenheten till att skapa ett helt nytt, annorlunda och bättre Casino. Vi har fått erfarenhet genom kunder, anställda och ägare under det senaste decenniet. Vad vill folk ha och vad kan vi göra bättre? CherryCasino är resultatet av dessa frågor.

På CherryCasino kommer det vara enkelt att registrera sig, enklare att spela, enklare att få hjälp när det behövs och även snabba och enkla sätt att sätta in och ta ut dina pengar. Allt skall även ske på ett sätt som du - spelaren - förväntar dig.

CherryCasino erbjuder ett stort urval av de bästa spelen online. Om spelen inte är tillräckligt bra för våra kunder, så publicerar vi dom helt enkelt inte. Vi erbjuder också bonusar som vi känner är bäst på marknaden. Du hittar unika funktioner i vårt casino - helt enkelt för att vi skapat dom själva för att de skall passa dig. Det är ingen tillfällighet att våran Slogan är: CherryCasino - "spelande gjort enkelt".

Rekommenderat av SveaCasino

Vi önskar dig en fantastisk spelupplevelse!

PlayCherry Ltd. står som operatör bakom webbplatsen www.cherrycasino.com, med maltesiskt registreringsnummer: C-43059, och registrerat på adress: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta. PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licens: MGA/B2C/220/2012;

Spelande kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.

Alla lotterier samt Betsoft och Reel Time Gaming casinospel drivs av Red Trading Curacao NV, organisationsnummer 130790 med säte i Dr. MJ Hugenholtzweg z/n Curaçao, och är licensierade och reglerade i enlighet med licens nr 1668 / JAZ auktoriserat och reglerat av regeringen i Curaçao. CherryCasino är inte ansluten till eller godkänd av någon av de företag, organisationer eller andra organ som är kopplade till något av de lotterispel som används.