Din välkomstbonus!
Din välkomstbonus!

Du förtjänar det bästa och det är anledningen till att CherryCasino har en generös välkomstbonus till dig - Eller vad sägs om att dubbla din första insättning upp till hela 3 000 kr!


Cherrys julkalender
Cherrys julkalender

𝅘𝅥𝅮  Nu är det jul igen 𝅘𝅥𝅮   vår nedräkning till julafton har börjat och för att fira att julen snart är här har vi fyllt dina julstrumpor med dagliga erbjudanden. Dags att komma i (h)julstämning!

Glad att kunna hjälpa till!
Demo
Detta är en demoversion av ditt konto. När du har loggat in kommer du att få tillgång till ditt innehåll

Sekretessvilkor

PlayCherry Limited 
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Version: 0.1

 

PlayCherry Limited tar integritet på allvar och tillhandahåller användarna (“Dig”) av sin tjänst, tillgänglig via webbplatsen (www.cherrycasino.com) och/eller mobilapplikationer, informationen nedan rörande vilken typ av personuppgifter som samlas in och hur dessa uppgifter används. Denna policy, tillsammans med våra allmänna regler och villkor, beskriver hur PlayCherry Limited samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och dina valmöjligheter gällande vårt användande av dina personuppgifter och hur du kan få åtkomst till och uppdatera dessa uppgifter. Om du har frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy eller våra rutiner, kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]

Personuppgifter är den information som avser en identifierad eller identifierbar användare, och kan inkludera uppgifter som namn och efternamn, bostadsadress och passkopior. När PlayCherry Limited samlar in och fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas, fungerar företaget som personuppgiftsansvarig.

PlayCherry Limited följer och efterlever den allmänna dataskyddsförordningen och andra relevanta europeiska och nationella regelverk, rättsliga meddelanden och liknande instrument som kan vara i kraft från tid till annan.

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (inklusive men inte begränsat till spelande och lagstiftning rörande penningtvättsbekämpning):
 
 • Kontaktinformation som namn, efternamn, födelsedatum, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer;
 • Officiella dokument som pass eller id-handling, vilka inkluderar ett foto av dig;
 • Spelgränser; och
 • Korrespondensinformation som t.ex. ett register över din kommunikation med vår kundtjänst via e-post och livechatt.
Vi kan även behandla anonymiserad beteendeinformation och tillhandahålla den till tredjepartsforskningsorganisationer i syfte att motverka spelrelaterade problem.
 
Vi kan därutöver samla in följande uppgifter från dig för att förse dig med vår tjänst:
 
 • Användarnamn, IP-adress, webbläsartyp, demografisk information samt platsinformation från din enhet och/eller hårdvara, hänvisnings-/lämningssidor samt operativsystem
 • Enhets-ID, installerad programvara, webbläsarcookies och spelinformation;
 • Finansiell information och betalningsinformation som t.ex. kreditkortsnummer, kreditkortsinnehavarens namn och efternamn, utgångsdatum på kreditkort, faktureringsadress, bankens namn och bankkontonummer; och
 • nformation kopplad till din prenumeration på vår e-postlista såsom namn, efternamn och e-postadress.
Vi samlar även in, behandlar och behåller dina personuppgifter när vi bedömer att vi har ett legitimt intresse av att göra det för att uppnå våra kommersiella och affärsmässiga mål, och om sådan behandling inte påverkar din rätt till privatliv, inklusive situationer som:
 
 • när vi ger dig marknadsföringsuppdateringar, nyhetsbrev och bonusinformation, 
 • när vi uppdaterar och utför underhåll på tjänsten och för felsökning,
 • när vi förhindrar och utreder bedrägeri och andra oegentligheter.
Om du behöver ytterligare information angående behandlingen av dina personuppgifter baserat på legitima intressen, kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på [email protected]
 

Tacka nej till marknadsföring

Om du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst välja att uppdatera hur du vill att vi hör av oss genom att ändra preferenser och alternativ i "Nyhetsbrevsinställningar" under "Mitt konto" på vår webbplats. 

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster som hjälper oss att leverera de tjänster som efterfrågats av dig och som hjälper oss med vår affärsverksamhet såsom, men inte begränsat till, hantering av kort och betalningar, kundservice, marknadsföring, datalagring och affärsanalys. Vi har ett avtalsförhållande med alla dessa företag, vilket garanterar att de av dina personuppgifter som delas, endast behandlas i den mån det krävs för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.
 
Vi kan även lämna ut dina personuppgifter i följande fall: 
 
 • När så krävs enligt lag, som att följa ett domstolsföreläggande eller en liknande rättslig process; 
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot de behöriga licensierings- och tillsynsmyndigheterna såväl som alla förpliktelser i enlighet med annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga myndigheter i andra jurisdiktioner; 
 • När vi, i god tro, anser att utlämnandet är nödvändigt för att värna våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri, eller hörsamma en myndighetsbegäran; 
 • Om vi är involverade i en sammanslagning, ett förvärv, en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, i vilket fall du kommer att meddelas via e-post och/eller via en tydlig kungörelse på vår tjänst gällande eventuella ändringar i ägande eller användning av dina personuppgifter, såväl som valmöjligheter du kan ha avseende dina personuppgifter; 
 • När vi samarbetar med tredjepartsorganisationer för att identifiera fall av matchfixning; och
 • Till en annan tredje part om det har föregåtts av ditt medgivande. 
I vissa fall är vi även juridiskt skyldiga att verifiera din identitet med hjälp av tredjepartsleverantörer som vi både delar dina personuppgifter med och erhåller personuppgifter från. Vi har rätt att fatta beslut baserat på den information som tillhandahålls oss från dessa tjänsteleverantörer. Ovan nämnda informationsdelning kan involvera överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till länder utanför EU/EES i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med denna policy. När vi delar dina personuppgifter med en tredje part utanför EU/EES, säkerställer vi att vårt avtal med en sådan tredje part innehåller tillräckliga skyddsgarantier i förhållande till dina personuppgifter. Vi ingår endast avtalsförbindelser med tredje parter som garanterar en jämförbar standard för dataskydd som den inom EU/EES.

Sociala medier-plattformar

Om du väljer att kommunicera via sociala medier-plattformar, är den information du tillhandahåller kopplad till ditt personliga sociala medier-konto. Du måste kontakta sociala medier-plattformen direkt för att kunna utöva dina rättigheter eller begära radering av kommunikation mellan dig och oss på plattformen ifråga.

Cookies

Vi använder cookies för att hjälpa webbplatsen att fungera som den ska och för att förbättra din användarupplevelse. Vi kan använda cookies, för att till exempel hålla reda på dina inställningar och profiluppgifter. Cookies används även för att samla in statistisk information om allmänt användande och volym som inte innehåller personuppgifter. 

Tredjepartscookies

Vi använder oss av aktivt JavaScript-innehåll från tredjepartsleverantörer som FeatureSpace Limited och Google Analytics på vår tjänst, vilka därför kan ha åtkomst till dina personuppgifter när du använder vår tjänst. Detta kan utgöra en överföring av dina personuppgifter till länder som inte är belägna inom EU/EES. Du kan undvika detta genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare. Om du gör det kan funktionaliteten i vår tjänst emellertid bli kraftigt försämrad och du kanske inte kan få åtkomst till vår tjänst. I dessa fall utesluter vi allt ansvar för skador som härrör från tredjepartsinnehåll på vår tjänst. 

Widgets

Vår tjänst inkluderar sociala medier-funktioner som Facebooks "Gilla"-knapp, och widgets som "Dela det här"-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på våra tjänster. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, samt vilken sida du besöker på vår webbplats, och kan använda en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala medier-funktioner och widgets ligger hos antingen en tredje part eller direkt på vår tjänst. Din interaktion med dessa funktioner och widgets regleras av tredjepartsleverantörens integritetspolicy. 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst har länkar till andra webbplatser vars integritetsrutiner kan skilja sig åt från dem hos PlayCherry Limited. Om du skickar in personuppgifter till någon av dessa webbplatser, kommer dina uppgifter att regleras av den tredje partens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noga läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser du besöker. 

Undersökningar eller tävlinga

Vi kan med jämna mellanrum ge dig möjlighet att delta i tävlingar eller undersökningar på vår webbplats. Om du deltar, kommer vi att be dig om viss personlig identifierbar information. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivillig och det är helt upp till dig om du väljer att lämna ut denna information.

Omdömen

Vi lägger upp kundomdömen/kommentarer/recensioner på vår tjänst som kan innehålla personlig identifierbar information. Vi inhämtar, via e-post, kundens samtycke till att inkludera hans/hennes namn jämte omdömet innan vi lägger upp det. För att begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från omdömen eller kommentarer, kontakta oss på [email protected]

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt, men även efter att det har stängts, i förekommande fall, i enlighet med vår datalagringspolicy och i enlighet med respektive lagar och förordningar. De kriterier som används för att fastställa respektive lagringsperioder för de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in och behandlar, avgörs av de respektive lagringsperioder som anges under olika lagar och förordningar, inklusive lagar rörande penningtvättsbekämpning.

Om du vill annullera ditt konto eller begära att vi inte längre ska använda dina uppgifter för att förse dig med tjänsten, kontakta oss på [email protected] Att annullera ditt konto och/eller begära radering av uppgifter innebär inte alltid att vi har tillstånd att göra det enligt lag. Efter stängning behåller vi och använder dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. 

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda personuppgifter som skickas till oss, både under överföring och när vi har erhållit dem. Det finns dock ingen överföringsmetod över internet, eller metod för elektronisk lagring, som är 100 % säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Överföringen av all information som samlas in på vår tjänst är krypterad med s.k. Secure Socket Layer-teknik (SSL). PlayCherry Limited följer säkerhetsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard (PCI).

Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som vi innehar om dig:
 
 • Om du vill veta vilka personuppgifter vi innehar om dig, kontakta oss på [email protected];
 • Rätten att uppdatera ofullständiga personuppgifter. Det enklaste sättet att göra det på är att ange de nödvändiga ändringarna i avsnittet "Mitt konto";
 • Rätten att återkalla ditt samtycke i de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och rätten att invända mot behandlingen;
 • Rätten att inkomma med ett klagomål till Maltas informations- och dataskyddskommissionär om du upplever att dina rättigheter under den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) har överträtts. Du har också rätt att inkomma med ett klagomål till respektive tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du bor, arbetar eller platsen för den påstådda överträdelsen;
 • Rätten att överföra dina personuppgifter till ett annat dataskyddsombud. Du kommer att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.
 • Fastän du har rätten att få dina uppgifter raderade, kan vi i vissa fall inte ta bort dessa i sin helhet.

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra informationsrutiner. Om vi gör väsentliga ändringar som har stor betydelse för dina rättigheter, kommer vi att meddela dig via e-post (skickat till den e-postadress som anges på ditt konto) eller genom en kungörelse på vår tjänst innan ändringarna träder i kraft. Vi uppmuntrar dig emellertid att regelbundet granska denna policy för att se den senaste informationen om våra integritetsrutiner. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta oss gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, [email protected] eller skriv till oss på: 

PlayCherry Limited
Attn: Data Protection Officer
3rd Floor, Spinola Park,
Triq Mikiel Ang Borg
St. Julians,
SPK1000
Malta


Ansvarsfullt spelande

Här på CherryCasino engagerar vi oss för att skapa en rolig och ansvarsfull spelmiljö. Spelande kan vara både underhållande och lönsamt, men du kan inte alltid vinna. Förlora är en del av spelet och du måste vara beredd på detta. Därför bör du spela ansvarigt, och inte riskera pengar som du inte har råd att förlora. Spelande kan också vara beroendeframkallande, och få dig att tappa perspektiv på tid och pengar. Vi vill att din spelupplevelse ska vara så positiv som möjligt, även om du förlorar. Därför jobbar vi hårt med att hjälpa dig att kontrollera ditt eget spelande.

en helt ny spelupplevelse för den Europeiska marknaden

Erfarenhet och kunskap är nyckeln. Efter att ha jobbat med onlinespelande i över 10 år, så har vi bestämt oss för att använda erfarenheten till att skapa ett helt nytt, annorlunda och bättre Casino. Vi har fått erfarenhet genom kunder, anställda och ägare under det senaste decenniet. Vad vill folk ha och vad kan vi göra bättre? CherryCasino är resultatet av dessa frågor.

På CherryCasino kommer det vara enkelt att registrera sig, enklare att spela, enklare att få hjälp när det behövs och även snabba och enkla sätt att sätta in och ta ut dina pengar. Allt skall även ske på ett sätt som du - spelaren - förväntar dig.

CherryCasino erbjuder ett stort urval av de bästa spelen online. Om spelen inte är tillräckligt bra för våra kunder, så publicerar vi dom helt enkelt inte. Vi erbjuder också bonusar som vi känner är bäst på marknaden. Du hittar unika funktioner i vårt casino - helt enkelt för att vi skapat dom själva för att de skall passa dig. Det är ingen tillfällighet att våran Slogan är: CherryCasino - "spelande gjort enkelt".

Rekommenderat av SveaCasino

Vi önskar dig en fantastisk spelupplevelse!

PlayCherry Ltd. står som operatör bakom webbplatsen www.cherrycasino.com, med maltesiskt registreringsnummer: C-43059, och registrerat på adress: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta. PlayCherry Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Malta; registrering C43059, licensierat av MGA under följande licens: MGA/B2C/220/2012;

Spelande kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.

Alla lotterier samt Betsoft och Reel Time Gaming casinospel drivs av Red Trading Curacao NV, organisationsnummer 130790 med säte i Dr. MJ Hugenholtzweg z/n Curaçao, och är licensierade och reglerade i enlighet med licens nr 1668 / JAZ auktoriserat och reglerat av regeringen i Curaçao. CherryCasino är inte ansluten till eller godkänd av någon av de företag, organisationer eller andra organ som är kopplade till något av de lotterispel som används.