Informasjon
>Bruksvilkår
1. Generell informasjon

Versjon: 12-2021
Siste oppdatering: 04.05.2021

 

1. Generell informasjon

 

1.1. Definisjoner
PlayCherry Limited er et selskap behørig registrert i henhold til lovgivningen i Malta; Registrering C43059, lisensiert av MGA under følgende lisens: MGA/CRP/178/2009;


Registrert kontor: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta;
Begrepet «Selskapet» skal bety og henvise til PlayCherry Limited;
Malta Gaming Authority (MGA) blir heretter referert til som «Myndigheten», begrepet «Avtale» skal referere til reglene og retningslinjene som finnes i disse bruksvilkårene.
 
Begrepet «Gaming» skal ha samme betydning tilskrevet det som står i Ansvarserklæring 176 av 2004 og skal referere til enhver avtale, ordning eller avtale mellom oss og enhver annen part til å spille sammen på et sjansespill der en gevinst eller premie som består av penger eller annen vare av verdi, fordel eller mulighet tilbys eller kan vinnes og tilfaller vinneren under definerte vilkår fastsatt for formålet med spillet;


Spilleren skal bety enhver person som er over atten (18) år og som tar del i fjernstyrt spill som definert ovenfor;


Spillerens Konto skal bety en opptegnelse holdt av Selskapet, som skal være til enhver tid tilgjengelig for spilleren, som viser spillerens kreditt mot slik innehaver, ta hensyn til alle innsatser plassert og alle premier vunnet av spilleren og alle andre debetkort eller kreditter som kan tillates av denne forskriften og er godkjent av tilsynet;
Enhver referanse til Spill i denne avtalen skal referere til casino og andre spill som kan fra tid til tid bli tilgjengelig på nettstedet. Selskapet forbeholder seg retten til å legge til og fjerne spill fra nettsiden for egen diskresjon.
Ord som betegner entall skal inkludere flertall og vice versa;


Ord som angir noen kjønn skal omfatte alle kjønn;


Klausuloverskrifter er for enkel referanse og skal ikke påvirke byggingene eller tolkningene av denne avtalen.


1.2. Innledningen
Denne avtalen er utarbeidet på engelsk og kan oversettes til noe annet språk enn engelsk, forutsatt at alle versjonene reflekterer de samme prinsippene. Ved eventuelle uoverensstemmelser i fortolkningen skal den engelske teksten i alle tilfeller gjelde.
Denne avtalen erstatter alle tidligere virksomheter og ordninger som inngås mellom partene (enten uttrykt eller underforstått) og representerer hele avtalen mellom dem i forhold til sitt innhold.
I det tilfelle at noen av vilkårene eller bestemmelser i denne avtalen blir bestemt av enhver kompetent myndighet for å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i særlig grad, skal slikt begrep, tilstand eller bestemmelse i den grad være avskåret fra de øvrige vilkårene , forhold og bestemmelser som skal fortsette å være gyldig i den grad loven tillater. Selskapet samtykker herved å forsøke å erstatte enhver ugyldige bestemmelsen med en gyldig eller rettskraftig bestemmelse som oppnår i størst mulig grad de økonomiske, juridiske og kommersielle mål i den ugyldige bestemmelsen.
Eventuelle endringer i avtalen vil bli varslet til spilleren på forhånd. Dersom spilleren godtar slike endringer,må spilleren trykke på «Godta». Spilleren skal ha rett til å nekte å godta endringene og i så fall må varsle Selskapet via e-post til [email protected] i så tilfelle skal hans konto bli stengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.


1.3. Gjeldende lov og valg av domstol
Denne avtalen er regulert etter lovgivningen i Malta.
Selskapet er lisensiert og regulert i Malta av Malta Gaming Authority. MGA er tilsynsorgan for alle former for spill på Malta. For ytterligere informasjon om MGA, gå til www.mga.org.mt. Enhver juridisk tvist skal avgjøres i samsvar med gjeldende lov på Malta av maltesisk domstol.


1.4. Endringer i spilleregler og vilkår
Endringer av vilkårene vil bli varslet til spillere på forhånd, som må bekrefte endringene for å opprettholde sin konto


1.5. Varighet
Denne avtalen er gyldig inntil videre.