Spinn og vinn gratisspinn!
Spinn og vinn gratisspinn!

Er du ny på CherryCasino? Strålende! Vi gir alle nye spillere en velkomstbonus som kan gi deg opp til 500 gratisspinn med en enkelt spinn. Klar til å få dine garanterte gratisspinn?


Spinn på menyen!
Spinn på menyen!

Si adjø til kjedelige lunsjer, og tygg i deg 40 gratisspinn fra vår buffet hos CherryCasino i dag. Bland og sett sammen disse smakfulle spinnene, og frisk opp pausene dine!

Glad for å være til hjelp!
Demo
Dette er en demo-versjon av kontoen din. Du vil ha tilgang til brukerdataene dine så snart du er innlogget.

Bruksvilkår

Versjon: 03-2018


Siste oppdatering: 31.07.2018

 

1.1. Definisjoner
PlayCherry Limited er et selskap behørig registrert i henhold til lovgivningen i Malta; Registrering C43059, lisensiert av MGA under følgende lisens: MGA/B2C/220/2012;


Registrert kontor: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta;
Begrepet «Selskapet» skal bety og henvise til PlayCherry Limited;
Malta Gaming Authority (MGA) blir heretter referert til som «Myndigheten», begrepet «Avtale» skal referere til reglene og retningslinjene som finnes i disse bruksvilkårene.
 
Begrepet «Gaming» skal ha samme betydning tilskrevet det som står i Ansvarserklæring 176 av 2004 og skal referere til enhver avtale, ordning eller avtale mellom oss og enhver annen part til å spille sammen på et sjansespill der en gevinst eller premie som består av penger eller annen vare av verdi, fordel eller mulighet tilbys eller kan vinnes og tilfaller vinneren under definerte vilkår fastsatt for formålet med spillet;


Spilleren skal bety enhver person som er over atten (18) år og som tar del i fjernstyrt spill som definert ovenfor;


Spillerens Konto skal bety en opptegnelse holdt av Selskapet, som skal være til enhver tid tilgjengelig for spilleren, som viser spillerens kreditt mot slik innehaver, ta hensyn til alle innsatser plassert og alle premier vunnet av spilleren og alle andre debetkort eller kreditter som kan tillates av denne forskriften og er godkjent av tilsynet;
Enhver referanse til Spill i denne avtalen skal referere til casino og andre spill som kan fra tid til tid bli tilgjengelig på nettstedet. Selskapet forbeholder seg retten til å legge til og fjerne spill fra nettsiden for egen diskresjon.
Ord som betegner entall skal inkludere flertall og vice versa;


Ord som angir noen kjønn skal omfatte alle kjønn;


Klausuloverskrifter er for enkel referanse og skal ikke påvirke byggingene eller tolkningene av denne avtalen.


1.2. Innledningen
Denne avtalen er utarbeidet på engelsk og kan oversettes til noe annet språk enn engelsk, forutsatt at alle versjonene reflekterer de samme prinsippene. Ved eventuelle uoverensstemmelser i fortolkningen skal den engelske teksten i alle tilfeller gjelde.
Denne avtalen erstatter alle tidligere virksomheter og ordninger som inngås mellom partene (enten uttrykt eller underforstått) og representerer hele avtalen mellom dem i forhold til sitt innhold.
I det tilfelle at noen av vilkårene eller bestemmelser i denne avtalen blir bestemt av enhver kompetent myndighet for å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i særlig grad, skal slikt begrep, tilstand eller bestemmelse i den grad være avskåret fra de øvrige vilkårene , forhold og bestemmelser som skal fortsette å være gyldig i den grad loven tillater. Selskapet samtykker herved å forsøke å erstatte enhver ugyldige bestemmelsen med en gyldig eller rettskraftig bestemmelse som oppnår i størst mulig grad de økonomiske, juridiske og kommersielle mål i den ugyldige bestemmelsen.
Eventuelle endringer i avtalen vil bli varslet til spilleren på forhånd. Dersom spilleren godtar slike endringer,må spilleren trykke på «Godta». Spilleren skal ha rett til å nekte å godta endringene og i så fall må varsle Selskapet via e-post til [email protected] i så tilfelle skal hans konto bli stengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.


1.3. Gjeldende lov
Denne avtalen er regulert etter lovgivningen i Malta.
Selskapet er lisensiert og regulert i Malta av Malta Gaming Authority. MGA er tilsynsorgan for alle former for spill på Malta. En spiller har rett til å bringe uløste tvister til MGA via [email protected] For ytterligere informasjon om MGA, gå til www.mga.org.mt.
Enhver juridisk tvist skal avgjøres i samsvar med gjeldende lov på Malta.


1.4. Endringer i spilleregler og vilkår
Endringer av vilkårene vil bli varslet til spillere på forhånd, som må bekrefte endringene for å opprettholde sin konto


1.5. Varighet
Denne avtalen er gyldig inntil videre.

2.1. Betingelser


Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte og/eller endre bonuser og kampanjer til enhver tid.
Selskapet forbeholder seg retten til å holde tilbake og fjerne eventuelle bonuser til spilleren hvis slike bonuser ikke har blitt brukt innen 3 måneder fra det tidspunktet de ble tildelt.

Alle bonuser utstedt av Selskapet kan bare brukes for å spille og kan ikke overføres eller utbetales uten at de oppgitte kravene innen bonuskampanjen er oppfylt.
Spilleren erkjenner og forstår at egne vilkår eksisterer med hensyn til kampanjer, bonuser og spesielle tilbud, og er i tillegg til denne avtalen. Disse begrepene er beskrevet i de relevante kampanjesidene.
Alle bonuser har en utløpsdato. Dersom bonuskravene ikke er oppfylt på utløpsdatoen, forbeholder selskapet seg retten til å kansellere eller belaste bonuskreditt fra konto.
Selskapet forbeholder seg retten til å avlyse/endre/stoppe markedsføringskampanjer når som helst uten forvarsel.
Spilleren kan motta bonus penger fra selskapet hvis han samtykker til å delta i en bonuskampanje. Bonuspenger gitt sammen med ekte penger som ble brukt som kvalifisering for bonuspengene bli merket som gjeldende for spill kun i forhold til den spesielle bonusen. Denne balansen kan bare brukes på produkter og spill som er nevnt i bonusdetaljene. Det er kun spill og innsats gjort med bonuspenger som bidrar til å nå omsetningskravene. Spill og innsats gjort med ekte penger vil ikke telle opp mot omsetningskravene.

Spilleren har rett til å kansellere bonustilbud fra hans/hennes konto. I slike tilfeller vil alle gevinstene som genereres av bonuspengene også bli kansellert.
Flere deltakelser til den samme bonuskampanje fra samme adresse/husstand/IP-adresse er ikke tillatt. I de tilfeller der det er registrert at det er misbruk av bonuser eller andre kampanjer, vil bonusen/oppgraderingen bli forkastet og eventuelle midler på spillerens konto vil bli fryst. Videre kan spillerkontoen bli stengt av Selskapet etter eget skjønn.
Kupongkoder distribuert av Selskapet utløser en bonuskampanjen til spillerkontoen hvor kupongen er brukt.

Selskapet forbeholder seg retten til å trekke alle bonusbeløp og VIP-poeng fra spillerens konto hvis spilleren ikke har logget på hans/hennes spillerkonto i løpet av de siste seks månedene.
Selskapet forbeholder seg retten til å tilbakekalle Bonus og de resulterende fortjenester hvis noen vilkår i tilbudet har blitt brutt, dessuten kan Selskapet også holde tilbake alle andre midler som holdes i spillerens konto til å gjøre opp for alle påløpte tap for Selskapet på grunn av brudd på de nevnte forhold.
Dersom vilkårene ovenfor er oversatt til flere språk og disse reflekterer de samme prinsipper, men i tilfelle det er uoverensstemmelser mellom de ulike språkversjonene, skal den engelske versjonen gjelde.

3.1. Systemfeil og feil


En spiller må informere Selskapet så snart han eller hun blir oppmerksom på eventuelle feil med hensyn til spillekontoen eller beregninger med hensyn til innsatser eller valutakurser.
I tilfelle systemsvikt eller feil på et spill (et avvik fra normal funksjon av spillet uansett grunn) som resulterer i feil i oddsberegning, avgifter, gebyrer, bonuser eller utbetaling, eller konversjon mellom aktuelle valutaer, ('Systemfeil’), vil Selskapet søke å plassere alle parter direkte berørt av slike systemfeil i den posisjon de var i før systemfeilen oppsto.
Selskapet forbeholder seg retten til å annulere alle spill som var gjenstand for slike systemfeil og å fjerne eventuelle utbetalinger gitt som et direkte resultat av systemfeilen. I alle tilfeller der Selskapet (etter eget skjønn) bestemmer at en systemfeil er utnyttet for å få en urettferdig fordel, forbeholder Selskapet seg retten til å vurdere denne aktiviteten å være urettmessig og å foreta inndragning av premier og lukking av konto i henhold til disse vilkårene.


3.2. Ufullstendige og avbrutte spill
Selskapet er ikke ansvarlig for nedetid, server forstyrrelser, lagging, eller teknisk eller politisk uro til spillet. Refusjon gis utelukkende på skjønn av Selskapet.
Selskapet påtar seg ingen ansvar for eventuelle skader eller tap som anses eller påstås å ha oppstått ut fra eller i forbindelse med nettstedet eller dets innhold, inkludert, uten begrensning, forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller skade på data, kommunikasjon eller linjefeil, som følge av enhver persons misbruk av nettstedet eller dets innhold eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet.
I tilfelle av systemfeil erklæres alle innsatser ugyldige. Skulle denne situasjonen oppstå, forbeholder Selskapet seg retten til å avslutte arrangementer og / eller spill.
I tilfeller hvor spillet har startet, men avbrytes på grunn av en svikt i systemet, skal Selskapet refundere beløpet satset i spillet til Spiller ved å kreditere det til Spillers konto eller hvis kontoen ikke lenger eksisterer, ved å betale det til Spiller på en godkjent måte. Hvis spilleren har en opptjent kreditt når spillet avbrytes, krediteres spillerens konto med pengeverdien av denne, eller hvis kontoen ikke lenger eksisterer, betales den til Spiller på en godkjent måte.


3.3. Andre ansvarsbegrensninger
Selskapet er ikke ansvarlig for
·         Støtte av programvare eller annet tilbehør, tilleggsutstyr, maskiner, systemer eller andre elementer;
·         Utbedring av tapte eller ødelagte data eller programmer som oppstår av hvilken som helst årsak;
·         Diagnose og/eller utbedring av potensielle funksjonsfeil eller faktiske feil;
·         Korreksjoner eller data korrupsjon forårsaket av tredjeparts programvare eller programvare skrevet av spilleren, dens agenter eller underleverandører.
Selskapet gir ingen garanti med hensyn til egnethet eller kvaliteten på varer eller tjenester som leveres, og spilleren erkjenner at han har eneansvaret for valget av dem. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, er alle forhold, representasjoner og garantier (direkte eller indirekte, lovfestet eller ikke) ekskludert i den utstrekning det er tillatt ved lov, inkludert uten begrensning eventuelle underforståtte garantier eller betingelser vedrørende kvalitet eller egnethet for formålet.
Selskapet skal ikke være ansvarlig for følgende tap eller skade uansett årsak, og selv om dette er forutsigbart:
·         Økonomisk tap som begrep skal omfatte tap av fortjeneste, tap av bruk av fortjeneste, forretningsmuligheter, inntekter, goodwill eller forventede besparelser;
·         Tap av, skade på eller kostnaden ved utskifting, gjenvinning eller rekonstruksjon av Spillerens eller en tredjeparts dokumenter, kassetter, plater, informasjon eller andre data på alle medier;
·         Spesifikke indirekte tap;
·         Tap som følge av ethvert krav mot spilleren av en tredjepart;
·         Tap eller skade som følge av spillerens unnlatelse av å oppfylle sitt ansvar eller hvilken som helst sak under kontroll av spilleren eller en tredjepart;
·         Tap eller skade som følge av Selskapet handlinger i samsvar med instruksene fra spilleren, agenter eller tredjeparter engasjert av spilleren.
Verken Selskapet eller spilleren skal være ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av forsinkelse eller unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, der slik forsinkelse eller unnlatelse skyldes forhold utenfor kontroll av partene, som tilfellet kan være, inkludert (uten begrensning) naturkatastrofer, krig eller krigslignende handlinger, opprør eller opptøyer, brann, storm, flom, eksplosjoner, jordskjelv, epidemier eller karantene restriksjoner, sabotasje, offentlige lidelser, prioriteringer eller forskrifter som berører materialer eller fasiliteter, rettskjennelser, restriksjoner som følge av vedtak eller riss av noe statlig organ eller lignende, streiker, faktiske eller varslede, problemer som forårsaker opphør, nedgang eller avbrudd i arbeidsforhold, manglende evne til å skaffe nødvendig godkjenning fra stat eller tilsynsmyndighet, forsinkelse eller kansellering av all kommersiell lufttrafikk , eller enhver annen årsak i den utstrekning det er utenfor partenes kontroll.
Hver spiller er personlig ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover og regler som er fastsatt av nasjonale eller lokale myndigheter fra tid til annen. Selskapet godtar ikke spill fra spillere bosatt i USA eller spillere innskudd med en amerikansk bank-tilknytning.

4.1. Registrering av spillekonto


Det er spillerens eget ansvar å forsikre at hun/han forstår reglene i jurisdiksjonen som gjelder i det landet de er bosatt i relasjon til å spille på Selskapet. Tilgang til nettsiden er som følge av spillerens eget initiativ og det er spillerens ansvar å følge lovene i området de er bosatt hvis og hvor de er gjeldende. Selskapet fremstiller ikke sine materialer eller tjenester på nettsiden som passende, lovlige eller tillatte i spillerens jurisdiksjon. Selskapet er ikke i stand til å tilby juridisk råd angående denne saken og Selskapet påtar seg ikke ansvar om en spiller skulle bryte noen lover eller regler i løpet av deres kontakt med Selskapet på en hvilken som helst måte. 
 
For å åpne en spillerkonto hos Selskapet er spilleren personlig ansvarlig for å fylle ut det elektroniske skjemaet og informere Selskapet om følgende:
·         Fullt navn;
·         Brukernavn;
·         Adresse;
·         Poststed;
·         Postnummer;
·         Land;
·         Kontakt e-post;
·         Telefonnummer;
·         Fødselsdato – for å bekrefte at spilleren er fylt 18 år.
Spilleren må holde Kontodetaljer oppdatert og kan gjøre det ved å endre "Min profil" under min konto fanen eller ved å sende en e-post til [email protected] for hjelp.
Selskapet godtar ikke spiller-registreringer og/eller innskudd og/eller spill fra følgende land: Amerikansk Samoa, Bonaire, Canada, Frankrike, Fransk Guyana, Polen, Fransk Polynesia, Guadeloupe, Guam, Martinique, Ny Caledonia, Reunion, Saint Barthelemy, St. Martin(Fransk), Saint Pierre og Miquelon, Øst-Timor, Ungarn, USA, Wallis og Futuna, Italia, Spania, Nederland, Danmark, Israel, Belgia, Storbritannia, Thailand, Portugal, Tyrkia, Østerrike og Tsjekkia.
Vellykket registrering betyr å forespørre om at Selskapet åpner en spillekonto for spilleren. Selskapet skal åpne en konto som forespurt så lenge Selskapets krav er oppfylt, og forbeholder seg retten til å avvise konto åpning av hvilken som helst grunn. Kontoen er beregnet for å administrere Spillerens midler, spill og avgifter, samt lodd i spill, refusjoner, og gevinstutbetalinger, cash-outs og eventuelle servicegebyr så lenge avtalen varer. Kontoen er kun for bruk av spilleren og kun en konto per spiller er tillatt. Det er ikke tillatt for Spillerne å selge/overføre og/eller innløsning av kontoer eller fond til/fra andre spillere.
Selskapet tillater kun to registrerte kontoer per hushold og en konto per spiller. Hvis Selskapet oppdager at din husholdning har mer enn to kontoer, så forbeholder Selskapet seg retten til å blokkere eller stenge en eller alle kontoene. Hvis tre eller flere spillere deler samme hushold, så er det spillerenes ansvar å informere Selskapet om dette.
I tilfeller ved en spillers død eller permanent uførhet, krever Selskapet en kopi av dødsattesten eller registrert medisinsk lege-erklæring og eventuelle andre dokumenter knyttet til forvaltning eller formynderskap av boet, som bevis på Spillerens arving eller verges (i fellesskap omtalt som "Støttemottakere") rett til å disponere Spillerens midler. I dette tilfellet kan Spillerens inntektsrettigheter og/eller verdien av spillekontoen bli sendt til den begunstigede.
Selskapet forbeholder seg retten til å overvåke aktiviteter på spillerkonto og varsle Spilleren hvis Selskapet mener at han eller hun kan ha pengespillproblemer. Men Selskapet gir ingen garantier om sin evne til å identifisere og hjelpe en spiller med pengespillproblemer. Spilleren kan be om å bli ekskludert fra å komme inn eller bruke Selskapets webapplikasjon for ulike grunner, og kan gjøre det når som helst ved å sende en forespørsel til [email protected]
Selskapet forbeholder seg retten til å avslå eller lukke enhver søknad om spillerkonto. Kontraktsmessige forpliktelser allerede avtalt vil bli innfridd.


4.2. Brukernavn og passord
Brukernavn og passord blir gitt som en del av registreringsprosessen. Ved registrering, velger spilleren et brukernavn og passord. (Den oppgitte e-postadressen blir brukernavnet.)
Disse detaljene skal bare aktiveres etter aksept av disse vilkårene og betingelsene av spilleren. Spilleren aksepterer at spilleren er selv ansvarlig for å opprettholde konfidensialitet av spillerens brukernavn og passord, og skal oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at utenforstående ikke kan få tilgang til dem.
Spilleren er ansvarlig for umiddelbart å kontakte kundeservice hvis det er fare for at spillerens brukernavn eller passord kan bli kompromittert på noen måte. Vennligst kontakt Selskapet ved å sende en melding til [email protected], hvis du mistenker noe.
Selskapet forbeholder seg retten til å midlertidig låse kontoen under slike forhold. Spilleren er fortsatt fullt ut ansvarlig for all spill basert på spillerens brukernavn og passord til slik låsing av spillerens konto er foretatt.
Selskapet forbeholder seg retten til å deaktivere en spillers brukernavn og passord når som helst.


4.3. Stenging av spillekonto
Spilleren kan lukke sin spillekonto ved å sende en forespørsel til [email protected] Kundeservice vil deretter sluttføre stenging av spillerkontoen. Spilleren vil kunne åpne hans/hennes konto igjen ved å sende en forespørsel til kundeservice.
Hvis en spiller lukker spillerens konto, vil alle midler utenom eventuelle bonuspenger, som ikke er innløsbare, overføres til bankkonto fra hvor midlene kommer fra.
Selskapet skal lagre all informasjon om spilleren for alle transaksjoner i henhold til relevante maltesisk lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, General Data Protection Regulation, the Prevention of Money Laundry Act og the MGA Regulations

5.1. Håndtering av og regnskap med innskudd


Registrerte spillere kan sette inn penger ved hjelp av VISA eller MasterCard, bankoverføringer eller via e-wallets som Moneybookers og Neteller. Minste innskudd er 200 kr. Når innskuddet er behandlet vil det være tilgjengelig på spillerens konto umiddelbart etter godkjenning. Bankoverføringer vil ikke bli kreditert til spillerens konto før midlene har nådd vår bank. Selskapet pålegger ikke noen avgifter på innskudd, men vi er ikke ansvarlig for eventuelle avgifter pålagt av spillerens bank for handel på internett. Informasjon vedrørende innskuddsgrenser og behandlingstid kan du også finne i utbetalingsseksjonen på «Min Konto» og i våre FAQ. Spilleren kan bli bedt av Selskapet å fremskaffe personlig dokumentasjon, for eksempel, men ikke begrenset til, kopier av identifikasjonspapirer, regninger, kredittkort, bankutskrifter osv.
Midler innskutt av spillere skal være regnskapsført separat. Selskapet skiller innskudd fra sine andre midler og holder spiller-innskudd i en egen bankkonto. Spilleren aksepterer herved at Selskapet lagrer innskutte midler sammen med andre spilleres penger, og at separasjon utføres ved elektroniske regnskapsmetoder. Aksept av spillerens innskudd forutsetter at spilleren har fullført Selskapets "Kjenn din klient" prosedyrer, som skal gjennomføres med alle spillere ved første innskudd.
Spillere har ikke lov til å gjøre innskudd med midler som har blitt innhentet på uærlig måte. Spilleren er også oppmerksom på at alle transaksjoner blir overvåket for uregelmessigheter og for å forhindre hvitvasking av penger og bedrageri. Selskapet har plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene.
Innskudd og uttak av penger til og fra spillkontoen din kan bare foretas med kredittkort og andre finansielle instrumenter som er gyldige og i følge loven tilhørende deg.
Selskapet vil ikke akseptere en innsats fra en spiller med mindre det finnes tilstrekkelige midler på spillerens konto til å dekke innsatsen. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte eller begrense innsatser.
Når midler på en spillerkonto blir brukt til innsats på spill, vil inskutte midler bli belastet først, deretter andre fond (som bonuser og gratis spinn).


5.1.1. Generelle vilkår for bruk av E-kuponger gjeldende for E-pro Solution
·         E-PRO er en betalingstjeneste levert av EMP Corp, en e-pengeforhandler basert på e-penger og e-lommebøker.
·         E-PRO er en elektronisk kupong levert av EMP Corp. Denne blir videresolgt av den finansielle institusjonen First Remit Limited (UK), med HM R & C-sertifikatnummer 12679642. EMP Corp er også fullt autorisert av det britiske UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalingsinstitusjon med referansenummer: 622935
·         E-Pro e-Vouchers resold by First Remit will show in your card statement as "Online Payment"
·         En e-kupong som inneholder elektroniske penger er laget av EMP Corp i den hensikt å betale for tjenester tilbudt i nettbutikkene.
·         Dersom betalingsformidleren er EMP Corp, vil transaksjonen resultere i opprettelsen og kjøpet av elektroniske penger levert av en e-penge-utsteder for å bli brukt til å kreditere en e-lommebok.


5.2. Renter på innskudd
Spilleren skal ikke behandle Selskapet som en finansiell institusjon og er ikke berettiget til noen renter på innsatte midler og vil ikke bli utbetalt noen rente på innskuddsbeløpet.


5.3. Spillerens tilgang til midler på spillekontoen
Selskapet skal behandle en overføring fra spillerens konto, en del eller alle Spillerens midler, med fradrag for eventuelle gebyr, bankavgifter etc til bankkontoen, kredittkort eller eWallet som spilleren sist registrerte hos Selskapet. Overføringer administreres kun i arbeidstiden til en hver tid fastsatt av Selskapet. Forespørsler om overføringer kan gjøres når som helst.


5.4. Ingen lån og ingen valutaspekulasjoner
Midler på en spillers konto kan ikke brukes som basis for å oppnå noen form for kreditt, det er heller ikke lov å benytte disse midlene for valutaspekulasjon. Selskapet forbeholder seg retten til å returnere midler til spilleren med opprinnelig valutakurs hvis Selskapet har rimelig mistanke om at hensikten med Spillerens transaksjoner har vært primært å spekulere på valutakurser eller til andre formål enn å delta i spillene.

6.1. Uttaksprosedyrer


Spilleren kan bli bedt om en liste med påkrevde dokumentene før et uttak kan utføres. Selskapet vil forsøke å behandle alle forespurte uttak innen 72 timer, forutsatt at de nødvendige verifiseringsdokumentene er mottatt. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte et uttak og be om ytterligere dokumenter via e-post. Det er ikke mulig å ta ut bonuspengene fra spillerens konto. Alle uttak kan være gjenstand for tilfeldige sikkerhetskontroller for å forhindre svindelforsøk og hvitvasking.
Selskapet forbeholder seg retten til å be om ytterlige verifiseringsdokumenter til enhver tid, og vi kan midlertidig suspendere kontoen din inntil vi mottar de nødvendige dokumentene. Spillere som har kumulative uttak som overstiger 23 300 kr vil bli bedt om å oppgi personlig dokumentasjon, for eksempel, men ikke begrenset til kopier av identifikasjonspapirer og strømregninger, kredittkort, kontoutskrifter etc. en spillers konto kan bli stengt permanent og/eller et uttak kan avvist dersom en spiller ikke gir Selskapet de nødvendige dokumentene og/eller hvis spilleren er funnet å ha levert falsk eller villedende informasjon.
Alle dokumenter som sendes til Selskapet er konfidensielle og vil bli behandlet under General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. Grunnen til at Selskapet krever disse dokumentene er å garantere sikkerheten for alle spillere og for å forhindre hvitvasking av penger.
Hvis spilleren avslutter sin konto, vil alle midler unntatt bonuspengene bli overført til bankkontoen hvor midlene kom fra.
Selskapet forsøker aktivt å bekjempe hvitvasking. Uttak fra en spillers konto til spillerens bankkonto vil bare bli gjort til den samme kontoen som innskuddet ble gjort fra.
I tilfeller hvor tilbakeføring av midler til den kontoen hvor det opprinnelige innskuddet stammer fra ikke er mulig, vil utbetaling bli gjort til en annen konto etter ønske fra spilleren, inkludert men ikke begrenset av, due dilligence kontroller, samt kontroller for å motvirke hvitvasking og svindel.
Det er spillerens ansvar å gi tilstrekkelig og nøyaktig informasjon så Selskapet kan fullføre transaksjonen. Hvis informasjonen ikke er tilstrekkelig og korrekt vil eventuelle ekstra avgifter og gebyrer bli ilagt spilleren.
Det minste beløp som kan tas ut er 200 kr. Kredittkort eller e-wallet overføringer er kostnadsfritt. Avgifter for bankoverføringer kan variere og vil bli trukket fra uttaksbeløp. Informasjon angående innskudd og uttaksgrenser, behandlingstider, kvalifikasjoner og gebyrer kan også bli funnet under Innskudd og bonuser-seksjonen når du logger inn på din spillekonto.
Innskudd og uttak av penger til og fra spillkontoen din kan bare foretas med kredittkort og andre finansielle instrumenter som er gyldige og i følge loven tilhørende deg. 
Selskapet er påkrevd å hente bevis på spillerens identitet for store uttak, i hvilket tilfelle Selskapet vil kontakte spilleren. Selskapet vil behandle uttaket når tilfredsstillende bevis er mottatt.
Hver spiller er selv ansvarlig for å rapportere og betale eventuelle skatter som kreves i bostedslandet.
Uttak av midler som ikke benyttes for veddemål/tipping er ikke tillatt.

7.1. Spillerens mulighet til å suspendere sin konto


Spilleren kan be om suspensjon av sin konto for en vilkårlig periode. Overdreven bruk av funksjonen, kan etter Selskapets skjønn føre til oppsigelse av kundeforholdet. Spilleren kan sette en grense/suspensjon på kontoen til enhver tid ved å gå til Min konto og restriksjoner (krever innlogging) Her kan spilleren angi en grense for hvor mye han/hun kan bruke per uke fram til en dato i fremtiden, dette vil tre i kraft umiddelbart.


7.2. Spillerens mulighet til å sperre sin konto
Spilleren kan be om at spillerens konto blir låst til enhver tid. Selskapet skal håndtere slike henvendelser i løpet av arbeidstiden som er fastsatt av Selskapet. Spilleren kan sperre kontoen når som helst ved å gå til Konto og restriksjoner (krever innlogging) for å angi et fremtidig tidspunkt når sperren skal utløpe, dette vil tre i kraft umiddelbart.


7.3. Tilbakekall eller endre en suspensjon eller lås på en spillerkonto
Spilleren kan kreve at en suspensjon eller en lås på en spillekonto skal endres eller tilbakekalles. En slik anmodning må sendes Selskapet skriftlig.
En anmodning om å redusere suspensjon eller tilbakekalling av låsen vil ikke tre i kraft før 7 dager etter at forespørselen ble sendt. Skulle en spiller anmode å øke utestengings perioden, vil dette tre i kraft umiddelbart.


7.4. Inaktive kontoer
Selskapet forbeholder seg retten til å belaste en inaktiv konto med en avgift på 50 NOK eller tilsvarende i andre valutaer. En inaktiv konto er en spillerkonto med en saldo med ekte penger som ikke har logget inn over en periode på 12 sammenhengende måneder. De administrative kostnadene vil bli pålagt spillerens konto. Den første avgiften for en inaktiv konto vil bli trukket etter 12 måneder med inaktivitet. Alle påfølgende avgifter for en inaktiv konto vil bli trukket på månedlig basis inntil spillerens saldo når null. Alle registrerte spillere vil bli varslet at den inaktive kontoavgiften kommer til å bli belastet minst 30 dager før eventuelle avgifter blir pådratt. Innehavere av inaktive kontoer kan umiddelbart aktivere kontoen ved å logge inn, eller ta ut saldoen innenfor tidsvinduet på 30 dager uten å pådra seg noen avgifter. Hvis du logger inn etter at kontoen har blitt inaktiv, kan NorgesSpill vurdere refusjon av avgiftene hvis du kan bevise at du ikke hadde tilgang til kontoen din på grunn av en rimelig årsak. Selskapet forbeholder seg retten til å øke gebyret for inaktive kontoer i tråd med MGA.
Om ingen transaksjon utføres på spillerkontoen i løpet av en periode på mer enn 30 måneder, vil den ses som å være «sovende». Om en konto har fått status som «sovende», vil saldoen på spillerkontoen, minus bonuspenger, bli utbetalt til spilleren. Om Selskapet ikke får tak i spilleren, vil midlene forkastes og utbetales til MGA.


7.5. Gjenoppretting av midler på spillekonto
For å gjenopprette midler på en spillekonto, må spilleren gjøre en forespørsel om uttak via den normale prosessen, eller om ikke en slik forespørsel er mulig, må spilleren kontakte kundeservice.

8.1. Sette begrensninger


For å sikre ansvarsfullt spill, har spilleren muligheten til å sette begrensninger på innsatser og innskudd. I Spill ansvarlig seksjonen under "Min konto" kan spilleren sette grenser for daglige, ukentlige og månedlige innskudd.
En endring av beløpsgrensen vil tre i kraft med umiddelbar virkning første gang den endres, eller hvis en tidligere grense senkes. Hvis beløpsgrensen økes eller avsluttes, vil en slik endring ha virkning etter en syv dagers nedkjølingsperiode. En grense satt av spilleren vil være i kraft inntil spilleren forandrer den.
Spilleren kan også etablere en økt grense hvor spilleren vil bli bedt om å logge ut eller fortsette å spille etter en fastsatt tid. Selvekskluderingsperioder er tilgjengelig under området "min konto" på nettstedet.
Spilleren kan stenge sin konto ved å sende en forespørsel til vår kundeservice. Vår kundeservice vil så stenge spillerens konto. Spilleren vil kunne åpne hans/hennes konto igjen ved å sende en forespørsel til vår kundeservice. Selskapet vil åpne spillerens konto igjen sju dager etter Selskapet har mottatt spillerens forespørsel.

9.1. Innsamling av personopplysninger
For mer informasjon om hvordan Selskapet bruker dine personlige opplysninger som du oppgir på vår hjemmeside, vennligst les personvern-siden vår.

10.1. Anti-hvitvaskingsprosedyrer
Selskapet retter seg etter forebygging av hvitvaskingsloven og forskrifter gitt i henhold til denne. Selskapet skal rapportere alle mistenkelige transaksjoner til relevante myndigheter i Malta.
Hvis spilleren blir oppmerksom på mistenkelig aktivitet knyttet til spillene på websiden, må spilleren melde dette til Selskapet umiddelbart.
Alle transaksjoner vil bli undersøkt av systemet av systemet og kontrolleres ved hjelp av anti svindel verktøy tilgjengelig for å forhindre hvitvasking / forsøk på hvitvasking.


10.2. Rettferdig spill
Selskapet forbyr spillersamarbeid og tar tiltak for å forby bruk av enheter, for eksempel roboter, som påvirker spillets gang.


10.3. Konsekvenser
Selskapet kan suspendere, blokkere eller stenge spillerens konto og tilbakeholde midler hvis bedt om det av de relevante myndigheter i samsvar med forebygging av hvitvaskingsloven eller i tilfelle Selskapet ser rimelig mistanke om at spilleren er i strid med Forebygging av Hvitvaskingsloven for Rettferdig Spills regler. Selskapet kan også suspendere, blokkere eller stenge spillerens konto i tilfelle brudd på noen av vilkårene i denne avtalen. Slik suspensjon/blokkering eller nedleggelse skal ikke berøre noen av spillerens rettigheter som er lovlig innhentet.

11.1 Uttaksforespørsler og begrensninger
Uttak kan etterlyses til enhver tid. Krav og forespørsler om å tilbakeføre en transaksjon skal skje innen tretti (30) dager fra den aktuelle transaksjonen. Unnlatelse av å søke eller tilbakeføre en transaksjon innen tretti (30) dager fører til at transaksjonen blir ansett gyldig og ugjenkallelig.


11.2 Klager og erstatning
Hvis en spiller har klager, krav eller tvister med hensyn til eventuelle konsekvenser vedrørende tjenestene eller annen aktivitet, med Selskapet, må han/hun sende klagen til Selskapet skriftlig så snart det er praktisk mulig etter datoen for det opprinnelige transaksjonen som kravet eller tvisten refererer til og innen fristen fastsatt i forrige avsnitt.
Klage kan sendes via epost til [email protected] Enhver tilbakemelding Selskapet gir spilleren vil bli sendt til e-postadressen oppgitt under registrering av kontoen. Det er spillerens ansvar å gi Selskapet varsel om endringer i adressen ved å kontakte [email protected] og å jevnlig sjekke e-postkontoen for e-post fra Selskapet.
En spiller har rett til å bringe uløste tvister til MGA via [email protected] For ytterligere informasjon om MGA, gå til www.mga.org.mt.
Spilleren er enig i at han eller hun bare bruker de tjenestene som tilbys av Selskapet i samsvar med bruksvilkårene fastsatt i denne planen. Brudd på disse forholdene som resulterer i at Selskapet pådrar seg tap eller kostnader vil gjøre spilleren ansvarlig for å kompensere Selskapet for alle tap og kostnader i sin helhet. 

Det er ingen chatterom tilgjengelig hos Selskapet.

 1. Kunder kan hverken avbryte eller endre et spill som allerede er blitt plassert og godkjent.
 2. Sportsbook («Oddsen») på CherryCasino.com er regulert i Malta og blir drevet av PlayCherry Limited, et firma registrert på Malta, med organisasjonsnummer C43059, som følger maltesisk lov; med lisens utstedt og regulert av MGA: MGA/B2C/220/2012.
 3. CherryCasino tillater spill som er gjort på internett. Spill godkjennes ikke i noen annen form (inkludert, men ikke begrenset til e-post, faks, osv.), og hvis dette mottas, anses spillet som ugyldig uavhengig av spillets resultat.
 4. CherryCasino forbeholder seg retten til å nekte/annullere ethvert spill eller deler av et spill før kampstart uten videre begrunnelse.
 5. CherryCasino forbeholder seg retten til å annullere ethvert spill plassert av en hvilken som helst person, eller gruppe av personer, med intensjoner om å svindle oss. Dersom det finnes beviser for en serie av plasserte spill som inneholder de samme valgene, og har blitt plassert av, eller for, de samme personene eller et syndikat av personer, vil CherryCasino forbeholde seg retten til både å annullere slike spill, og stenge involverte kontoer. Disse reglene gjelder for både spill som er avgjort, og uavgjort.
 6. Gevinster vil bli kreditert kundenes kontoer etter at det endelige resultatet er blitt bekreftet.
 7. På bakgrunn av de nåværende tyske lovene, vil vi trekke 5 % i tipping-skatt på alle gevinstene dine (dette gjelder kun for spillere som er registrert med en tysk postadresse). 
 8. CherryCasino forbeholder seg retten til å annullere ethvert spill som har blitt godkjent når kontoen ikke hadde tilstrekkelige midler til å dekke innsatsen. Dersom en konto ikke har tilstrekkelige midler på grunn av at et innskudd er kansellert av betalingsformidleren, vil CherryCasino forbeholde seg retten til å annullere ethvert spill som kan ha blitt godkjent, med tilbakevirkende kraft.
 9. CherryCasino forbeholder seg retten til å stenge kunders kontoer og annullere alle avgjorte og uavgjorte spill hvor kunder er i besittelse av mer enn én konto i den hensikt å manipulere systemet.
 10. Spill vil bli godkjent frem til annonsert starttidspunkt. Dersom et spill er feilaktig godkjent etter starttidspunktet, vil kampen/spillet bli ansett som ugyldig.
 11. Flere spill som kombinerer ulike valg på samme hendelse, hvor det ene valget blir påvirket av, eller påvirker et av de andre valgene, vil ikke bli akseptert. Dersom et slikt spill feilaktig blir godkjent, vil det spillet annulleres.
 12. CherryCasino fraskriver seg ethvert ansvar relatert til skrivefeil, menneskelige feil eller opplagte feil som fører til åpenbare feil på pris/odds. I slike tilfeller vil alle spill bli ansett som ugyldige.
 13. CherryCasino fraskriver seg ethvert ansvar som fører til ethvert tap eller enhver skade som enten påstås, eller anses for å ha oppstått som et resultat av nettsiden eller innholdet i den: det inkluderer, men er ikke begrenset til forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller skade av data, kommunikasjonssvikt eller problemer med linjen, enhver persons misbruk av nettsiden eller dets innhold, eller enhver feil eller mangler ved innholdet.
 14. Maksimal gevinst på én dag, på spill plassert i denne nettsiden, er 1 000 000 kr eller tilsvarende.
 15. Minste innsats på spill er 1 kr.
 16. Vi anbefaler at kortinnehaveren holder styr på alt av transaksjonsdetaljer, spilleregler, annulleringsregler, og betalingsmetoder, i den hensikt å forhindre eventuelle fremtidige misforståelser.
 17. Alle spill vil behandles så snart spillet er blitt plassert og bekreftet godkjent.
 18. Selv om vi forsøker å forsikre at informasjon om arrangementer/kamper vist på nettsiden er korrekt, er slik informasjon kun ment å bli ansett som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive ethvert ansvar vedrørende spesielle feilinformasjon (stillingsresultat, tid i kampen, osv.). Vennligst se til våre oddsregler for informasjon om hvordan vi behandler de individuelle markedene.
 19. Når et arrangement blir avlyst, vil alle tilknyttede spill automatisk bli ugyldige, og eventuelle midler vil bli refundert til de berørte kontoene.
 20. Ukorrekt prising: Der en opplagt feil blir identifisert før starten av et arrangement, i løpet av et arrangement, eller etter et arrangement, vil CherryCasino forbeholde seg retten til å annullere spillet, eller behandle og avgjøre ethvert uavgjorte spill med CherryCasinos oppdaterte pris.
 21. På grunn av at vi, CherryCasino, er opptatt av å levere rettferdig spilleopplevelse til våre kunder, har vi utviklet en effektiv og intern klageprosedyre for å løse alle mulige problemer. Imidlertid kan enhver sak i ettertid i tillegg bli eskalert til IBAS for en uavhengig behandling i saker hvor det er misnøye med CherryCasino sin offisielle konklusjon. Sjekk gjerne seksjonen «Ansvarlig spill» for en mer detaljert oversikt over vår interne klageprosedyre.
 22. CherryCasino anser disse reglene for å være rettferdige. Skulle du trenge mer informasjon angående disse reglene, ber vi deg vennligst om å kontakte oss på [email protected]
 23. Din konto må bli registrert i både ditt eget og korrekte navn, og dine egne og korrekte personlige detaljer, og dette kan kun sendes inn én gang for deg og kan ikke dupliseres gjennom noen andre personer, familiemedlemmer, husstand, adresse (postadresse og IP-adresse), e-postadresse, eller i noen andre omgivelser hvor datamaskiner deles (f.eks. skoler, arbeidsplasser, bibliotek osv.), datamaskiner (eller andre enheter med tilgangsfunksjon), og/eller konto i henhold til tjenestene. Enhver annen konto du enten åpner hos oss, eller som er fordelaktig kontrollert av deg, vil bli ansett som en duplisert konto. Vi kan komme til å stenge enhver duplisert konto (men er ikke forpliktet til å gjøre så). Dersom vi stenger en duplisert konto:
 24. Dupliserte kontoer som er registrert med bevisst manipulering av personlige detaljer, (hvis oppdaget) vil resultere i en irreversibel avslutning av kontotilgangen. CherryCasino forbeholder seg retten til å konfiskere alle oppsamlede gevinster/premier som er blitt kreditert brukerne på grunn av slike urettferdige registreringsmønstre, og kunden skal bli tilbakebetalt ethvert tilgjengelig innskudd (ekskludert enhver innskuddssum som allerede er brukt opp).
 25. CherryCasino forbeholder seg retten til å kreve at enhver kunde gir tilstrekkelig dokumentasjon som etter dets eget skjønn er tilfredsstillende i henhold til kundens identitet, før CherryCasino krediterer ethvert tilbud, kampanje, innsats, eller enhver utbetaling som er til fordel for kunden.
 26. Kunder som bruker kreditt-/debetkort kan være aktuelle for å bli verifisert ved å levere ID-kopi, kort-kopier & adressebevis, eller deler av de nevnte dokumentene.
 27. Alle bonuser, gratisspill og gevinster som er oppnådd fra dupliserte kontoer, vil bli annullert og ugyldiggjort.
 28. Vi kan etter eget skjønn annullere alle gevinster og refundere alle innskudd (mindre beløp ved annullerte gevinster) ved dupliserte kontoer. Og i tilfeller hvor summen som skal tilbakebetales oss ikke kan dekkes av den aktuelle dupliserte kontoen, kan denne summen bli dekket av en av dine andre kontoer (inkludert en annen duplisert konto).
 29. Vi kan etter eget skjønn tillate bruk av duplisert konto til å bli ansett som gyldig. I slike tilfeller vil alle tap og innsatser plassert av eller for deg gjennom den dupliserte kontoen beholdes av oss.
 30. I tilfeller med tvetydighet, er det alltid den engelske versjonen av bruksvilkårene som gjelder. 
 31. Alle spill vil bli bekreftet i henhold til våre Oddsen-regler som kan bli funnet her.

The lottery games are operated by Red Trading Curacao N.V., company registration number 130790 with registered address Dr. M.J. Hugenholtzweg z/n Curaçao, and are licensed and regulated in virtue of License No. 1668/JAZ authorized and regulated by the Government of Curaçao. CherryCasino.com is not connected to or approved by any of the companies, organisations, or any other bodies that related to any of the lottery games used.

1. Introduction

When the Operator is placing the Bets with the Bookmaker in Curacao, the Player acknowledges that the Operator is acting in the name and on behalf of the Player. The Bookmaker sets the odds of winning and pays the Winnings to the Operator on behalf of the Player for the eventual payout to the Player.

2. Definitions

“Bet” – a bet on the outcome of an event with a determinable outcome, for example the result of a lottery offered by the Website

“Bookmaker” – Kootac N.V., a company which is officially licensed by the Government of Curacao to accept Bets on lotteries (license number #8048/JAZ2013-014). The Bookmaker acts as a bookmaker by determining the odds, and is also responsible for the payment of Winnings to the Operator for distribution to Players. The Bookmaker’s registered company number is 129627.

“Booster Ball” – a function allowing players to place bets on matching the correct numbers with vastly improved odds to those normally offered.

“Boost-o-meter” – a slider where players can adjust their stake when playing the Booster Ball.

“DLTB” – members of the German lottery and pools who operate several lotteries, including the German lottery “Lotto 6 aus 49”.

“DLTB-Jackpot” – the aggregate amount payable by the DLTB in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 and/or 2 in respect of the relevant draw of the German lottery “Lotto 6 aus 49”, as announced by the DLTB or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the DLTB had there been a Winning Ticket in the relevant Prize Category/Categories and in respect of the relevant draw of the German “Lotto 6 aus 49”.

“DLTB Winning Ticket” – a winning ticket for each draw, organised by the DLTB ‘’Lotto 6 aus 49’’

“Euro Jackpot-Jackpot” – the aggregate amount payable by the DLTB or any co-organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in respect of the relevant draw of the lottery “Euro Jackpot”, as announced by the DLTB or any co-organiser or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the DLTB or any co-organiser had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Euro Jackpot Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the “Euro Jackpot” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Euro Millionen-Jackpot” – the aggregate amount payable by the LAE or any co-organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in respect of the relevant draw of the lottery “Euro Millionen”, as announced by the LAE or any co-organiser or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the LAE or any co-organiser had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Euro Millionen Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the “Euro Millionen” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Jackpot” – the maximum possible winning at the Operator in respect to the underlying draw of the relevant Prize Category/Prize Categories of the relevant lotteries or the sum thereof.

“Operator” –  EUROLOTTO

“Operator Winning Bet” – a winning Bet for a Bookmaker game, which was successfully submitted directly or indirectly, via Internet, telephone or other channels, and placed by Operator on behalf of the Player with Bookmaker, including possible winning Bets introduced through a third party to Operator and then placed by Operator on behalf of the Player with Bookmaker.

“Mega Millions-Jackpot” – the aggregate amount payable by the Mega Millions Consortium or MUSL or any (co-)organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in US dollars and in respect of the relevant draw of the US-lottery “Mega Millions”, paid out in 30 growing annual amounts according to the official rules (i.e. with 5%p.a.), or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the Mega Millions Consortium, MUSL or a (co-)organiser over 30 growing annual amounts (in case of the “annuity” option) had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Mega Millions Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the American “Mega Millions” lottery in respect of the relevant and official draw.

“MUSL” – the Multi-State Lottery Association, which organises shared lotteries including the “Powerball” and “Mega Millions” lotteries.

“Pay Out” – the amount, which the operator of a lottery underlying a Bookmaker game in respect to a correctly matched Bet of a relevant draw in a relevant Prize Category has to pay out or has already paid out.

“Powerball-Jackpot” – the aggregate amount payable by the MUSL or any (co-) organiser in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in US dollars and in respect of the relevant draw of the US-lottery “Powerball”, paid out in 30 growing annual amounts according to the official rules (i.e. with 4% p.a.), or, in a condition where no such Winning Tickets are announced, the amount that would have been payable by the MUSL or any (co-)organiser over 30 growing annual amounts (in case of the “annuity” option) had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Powerball Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the American “Powerball” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Superenalotto-Jackpot” – the amount payable by the organiser of Italian lottery (Sisal) under the name Superenalotto in respect of all Winning Tickets in Prize Category 1 in and in respect of the relevant draw of the “Superenalotto” lottery, as announced by the Italian lottery organizer, had there been a Winning Ticket in Prize Category 1 in respect of the relevant draw.

“Superenalotto Winning Ticket” – a successfully submitted and accepted Winning Ticket for the Italian “SuperEnaLotto” lottery in respect of the relevant and official draw.

“Prize Category” or “Prize Tier” – the category relates to the amount of numbers correctly matched (including Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs and/or Bonus Balls as applicable) and which result determines the Prize Category in respect of the relevant draw of a certain lottery or a related Bookmaker game.

 “Stake” – the sum of money the Player places on a bet in respect of a relevant game and for a certain Virtual Betting Ticket, including any service fees.

“Virtual Betting Ticket” – the electronic ticket displayer on the Website the compilation of which allows him to place bets on a lottery or lotteries of his choice.

“Website” – the Internet portal of the Operator, which is available at EuroLotto.com, and which may refer to other joint or mobile Websites, which are also operated by the Operator within the same or another domain or within the same or another brand, and any subdomains operated by the Operator.

3. Contractual Parties

When a Player participates in any game offered on the Website the Player is accepting to enter into two separate agreements as described below:

 1. When registering, and when placing an order for a bet, the Player is entering into a contract with the Operator for the following services: the use of the Website; the operation and management of the Player Account; the placing of Bets with the Bookmaker in Curacao on the Player’s behalf; the payment of the Player’s Stakes to the Bookmaker; and, the payout of any Winnings received from the Bookmaker to the Player.
 2. When the Operator places a bet with the Bookmaker on a Player’s behalf, the Player is directly entering into a contract with the Bookmaker which regulates the Terms and Conditions for all Bets placed; the rules of the games offered by the Bookmaker as well as the payout of any Winnings.

All references in these Terms and Conditions in relation to a Player placing a Bet or in relation to the placement of Bets refer to, unless otherwise regulated, the placing of a Bet by the Operator with the Bookmaker for and on behalf of the Player in Curacao.

4. Placing of Bets

4.1.

The Player effects an instruction to the Operator to place Bets with the Bookmaker on their behalf by filling out and submitting a Virtual Betting Ticket on the Website for their chosen Bookmaker Game/s.

To settle the Bet amount the Player may either use funds available in his Player Account or pay for the Bet/s by using the chosen payment method during check out.

4.2.

After the Player has filled out the Virtual Betting Ticket/s, the Bet/s transfer to the Player’s shopping cart. When the Player has finished placing bets he may then proceed to the Shopping Cart to effect payment.

4.3.

The Player then pays for their Bet/s by providing their payment details and by clicking on the applicable button in the shopping cart. Where the Player has a balance in his Account and chooses to settle the Bet from his balance, the bet amount is immediately deducted from the balance. The system will indicate to the Player if there are sufficient funds available in his Player Account and whether another payment method is required to be selected or not.

4.4.

The Operator does not offer credit betting and the player must either have funds in The Player Account or pay for the bet using the chosen payment method.

4.5.

Once any Bet has been submitted, it cannot be altered or cancelled.

4.6.

The Player will then receive an Order confirmation which would include details of the Bet placed. The Player may also review the full details of all bets placed by logging into their Player Account on the website and review Bet History or Active Bets as applicable.

4.7.

Depending on the selected Bookmaker game/s, the Player may bet for a certain duration (“Duration Bets”) and also extend the duration automatically. Stakes for Duration Bets will be debited by pre-payment at the beginning of the relevant duration for all relevant draws for the selected duration.

4.8.

The Player may automatically extend Bets by selecting the “Subscription” option which is available separately for each Bookmaker Game. Depending on the selected Bookmaker game the player may then select a period for the automated placing of Bets for a period ranging from 1 to 52 weeks. After this Subscription period has elapsed the Bets are once again renewed automatically for the selected period of Subscription, unless a notice of cancellation is received via the Player Account. The cancellation of a Subscription must be received by 23:59h of the day prior to the day the period for automated placing of Bets ends. Stakes for following Subscription Bets will be debited by pre-payment for every following period of the Subscription.

4.9.

The Operator is authorised to, in its sole discretion, instruct the Bookmaker to void any Bets, whether Active or Settled if

 1. the Operator was instructed to place a Bet/s after the relevant deadline or after the start of the relevant draw and/or if the Operator incorrectly accepted an instruction to place a Bet/s on the Website after the relevant deadline or after the start of the relevant draw
 2. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who has provided false, incomplete or expired information associated with their Player Account or otherwise related to the Website or any the services available through it
 3. the Operator becomes aware of a genuine mistake in relation to a Bet or draw and is not able to contact the Player to correct the error or confirm the Bet prior to the deadline
 4. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who is involved in any fraud-related activities relating to the placing of the Bet, the operation of the Player Account or relating to the Website or the services offered by the Operator
 5. the Operator was instructed to place a Bet by a Player who was, at the time of placing the Bet, less than 18 years old,
 6. the Player maintains more than one Player Account,
 7. in conjunction with any draw, fraud and/or technical and/or human error or unwarranted influence was found or
 8. the draw is declared by an organiser or co-organiser as being invalid.

5. Winnings

5.1.

Winnings on any Bookmaker Game/s shall be credited to a Player Account and the Player is able to view any such Winnings on their Player Account on the Website. The Winnings will be credited once these are received by the Operator from the Bookmaker. In addition, the Operator may decide, but is not obliged, to inform the Player with respect to Winnings by email, SMS/text message or other ways especially if there is a large win. Information about Winnings can be provided in euro (€), pound sterling (£) or U.S. dollars ($).

5.2.

The Operator will only transfer those Winnings to the Player, which have been paid out by the Bookmaker to the Operator. The Operator is required to only credit Winnings to a Player Account if the Operator received the Winnings from the Bookmaker and the Player is entitled to a Winning and, where applicable, the Insurers settle a claim for a Winning.

6. The Bookmakers Betting Rules

6.1.1 The Bookmaker will accept Bet/s placed by the Operator on behalf of the Player, where instructions to place the Bet/s have been submitted on the Website by the Player and the Bet/s has been subsequently placed with it by the Operator.

Any reference in this section of the Terms and Conditions of a Player shall mean a Player ordering a Bet with the Operator who is acting as the Player’s agent.

For avoidance of any doubt the Bookmaker is not an Underlying Lottery Operator. With the Bookmaker, the Player is placing Bets on the expected results of the drawings of certain lotteries, namely:

“SuperEnalotto”, operated by the Italian national lottery;
“Euro Millionen”, operated by the LAE;
“Euro Jackpot”, “Lotto 6 aus 49”, “Spiel 77”, “Super 6” and “Glücksspirale”, operated or co-operated by the German DLTB;
“Powerball” and “Mega Millions”, operated or co-operated by the US-American Mega Millions Consortium, MUSL or their co-organisers; and
“Lotería de Navidad”, operated by the Spanish Loterías y Apuestas del Estado.

6.1.2 Player acknowledge that the jackpot values displayed on the Website are approximate estimates of what the jackpot will be using certain assumptions, such as the current or future jackpot being won or rolled over. The displayed value is an estimate and is not legally binding. The Operator is not liable for any inaccuracies between the estimated jackpot and the actual jackpot.

6.1.3 The Bookmaker calculates the Winnings for each Bet. The calculation is different per Bookmaker Game and Prize Category.

6.1.4 By choosing the option “Jackpot Chaser” the Player may automatically choose to extend the Virtual Betting Ticket until the current Jackpot of the relevant Bookmaker Game’s highest Prize Category has been won. The period for withdrawal encloses only the next draw date.

6.1.5 The “When Jackpot” feature allows the Player to define the amount of Jackpot to be reached in the relevant Bookmaker Game in order to start his Bet participating in the Bookmaker Game.

6.1.6 The Player may select the “Boosterball” option. By selecting it, the Player is allowed to achieve Winnings that are much better when 3 numbers are matched than those achieved in the Bookmaker Game.

Winnings with the Boosterball option may reach up to a 1000-multiple of the amount of Stake selected using the Boost ' o' Meter Slider on the Website.

By selecting the Boosterball option, after having selected the numbers on a Virtual Betting Ticket, if three numbers selected in one Bet are matched to the winning numbers drawn in the respective Underlying Lottery, the Player will win the amount displayed when choosing the Stake amount using the Boost’o’meter, additionally to the Winning for an eventually reached Prize Category.

6.1.7 On one Virtual Betting Ticket, either the option DoubleJackpot or NumberShield can be played.

6.1.8 Winnings for Bets in the Prize Category 1 with NumberShield are calculated under the assumption that there had been no other Covered Bets and no Underlying Lottery Winning Tickets in that Prize Category for the particular draw. Winnings for Bets with NumberShield are therefore not shared.

6.1.9 If a Bet in the Prize Category 1 is with DoubleJackpot, the Winnings are doubled.

6.1.10 Every field displayed on the Virtual Betting Ticket, allowing the selection of the relevant number combination as described further below for each Bookmaker Game, represents one Bet. At least one Bet has to be selected on every Virtual Betting Ticket. The Stakes are displayed on each Virtual Betting Ticket.

6.1.11 Only the highest of the available Prize Categories achieved by and relevant to that Bet can be won on each Bet.

6.1.12 The Bet Deadline is displayed on the Website for each Bookmaker Game and the relevant available draw.

6.1.13 Payout of Prizes from Prize Categories to other Prize Categories. The below calculations apply assuming there was no Pay Out from Prize Category to other Prize Categories, due to no Underlying Lottery Winning Tickets in a Prize Category for one draw, due to no Underlying Lottery Winning Tickets in a Prize Category for a number of subsequent draws or due to a jackpot cap. Winnings are calculated as if there was no pay-out of Prizes to other Prize Categories.

6.1.14 Winnings in MegaMillions and PowerBall

As is common with the relevant Underlying Lottery Operator, the Operator may also pay out the Winnings in Prize Category 1 over 30 years (the “Annuity Option”). If the Operator chooses the Annuity Option, the first payment will be made as soon as possible after the draw, with the next 29 payments at one-year intervals. The level of payments is calculated such that the payments rise by 4% from year to year until the full amount of the Winning has been paid out. The option to pay out Winnings in one lump sum (“Cash Option”) is not available at the Operator at the time being.

Withholdings for Winnings in MegaMillions and PowerBall - The Operator retains withholdings of Winnings in the highest two Prize Categories in the amount of 35%, in order to put the Player in a similar economic position as if they had played the Underlying Lottery.

Lotto 6 aus 49

6.2.1.1 Lotto 6 aus 49 is a Bookmaker Game based on the German lottery “Lotto 6 aus 49” lottery operated by DLTB. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Wednesday and Saturday.

6.2.1.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game Lotto 6 aus 49, the Player selects six numbers (“Numbers”) from 1 to 49 in each Bet and one additional number (“Super Number”) from 0 to 9 applicable for all Bets on one Virtual Betting Ticket.

6.2.1.3 The Super Number is the last digit of the Play Slip Number (Ticket Number), displayed on the Virtual Betting Ticket. The Player may select a different than the preselected Super Number.

6.2.1.4 There are 9 different ways to win:

by matching 2 Numbers plus the Super Number (Prize Category 9)
by matching 3 Numbers (Prize Category 8)
by matching 3 Numbers plus the Super Number (Prize Category 7)
by matching 4 Numbers (Prize Category 6)
by matching 4 Numbers plus the Super Number (Prize Category 5)
by matching 5 Numbers (Prize Category 4)
by matching 5 Numbers plus the Super Number (Prize Category 3)
by matching, 6 Numbers (Prize Category 2)
by matching 6 Numbers plus the Super Number (Prize Category 1)

6.2.1.5 The Winnings to be paid out in respect of each Operator Winning Bet in Prize Category 9 are 5,00 Euro.

6.2.1.6 The Winnings to be paid out in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 3 to 8 are the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator in respect of an Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator has not announced a Pay Out in the respective Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated on the basis of the aggregate amounts paid in for the relevant draw as announced by the Underlying Lottery Operator and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.1.7 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 and 2 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate prize allocated for the Prize Category 2. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the Prize Category 1 and 2, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.1.8 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 and 2 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.1.9 In the Bookmaker Game Lotto 6 aus 49 the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

EuroJackpot

6.2.2.1 EuroJackpot is a Bookmaker Game based on the European lottery “Euro Jackpot” co-operated by DLTB. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Friday.

6.2.2.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroJackpot, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Euro Numbers”) from 1 to 10 in each Bet.

6.2.2.3 There are 12 ways to win:

by matching 2 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 12)
by matching 1 Winning Number and 2 Euro Numbers (Prize Category 11)
by matching 3 Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching 2 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 9)
by matching 3 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 8)
by matching 3 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 7)
by matching 4 Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching 4 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 5)
by matching 4 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 4)
by matching 5 Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching 5 Winning Numbers and 1 Euro Number (Prize Category 2)
by matching 5 Winning Numbers and 2 Euro Numbers (Prize Category 1)

6.2.2.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 12 are the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of an Underlying Lottery Winning Ticket in the respective Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the respective Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.2.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Categories 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or its co-operators for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate prize allocated for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the relevant Prize Category, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.2.6 The Bookmaker calculates the Winnings in Prize Category 1, 2 and 3 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.2.7 In the Bookmaker Game EuroJackpot the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

Euromillions

6.2.3.1 EuroMillions is a Bookmaker Game based on the European lottery “Euro Millionen” co-organised by the LAE. Draws of the Underlying Lottery take place usually on Tuesday and Friday.

6.2.3.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game EuroMillions, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Stars”) from 1 to 12 for each Bet.

6.2.3.3 There are 13 ways to win:

by matching two Winning Numbers (Prize Category 13)
by matching two Winning Numbers and a Star (Prize Category 12)
by matching one Winning Number and two Stars (Prize Category 11)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching three Winning Numbers and a Star (Prize Category 9)
by matching two Winning Numbers and two Stars (Prize Category 8)
by matching three Winning Numbers and two Stars (Prize Category 7)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching four Winning Numbers and a Star (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers and two Stars (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and a Star (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and two Stars (Prize Category 1)

6.2.3.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 13 shall be the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of each Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the relevant Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.3.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or its co-operators for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the aggregate allocated prize for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the aggregate allocated prize, as applicable for the relevant Prize Category, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.3.6 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1, 2 and 3 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.3.7 In the Bookmaker Game EuroMillions the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

Powerball

6.2.4.1 PowerBall is a Bookmaker Game based on the US lottery “Powerball” organised by MUSL. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Thursday and Sunday (UK Time).

6.2.4.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game PowerBall, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 69 and one supplementary number (“Powerball”) from 1 to 26 in each Bet.

6.2.4.3 There are 9 ways to win:

by matching the Powerball (Prize Category 9)
by matching a Winning Number and the Powerball (Prize Category 8)
by matching two Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 7)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching three Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching four Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and the Powerball (Prize Category 1)

6.2.4.4 If not defined by the Underlying Lottery Operator in a lower amount, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2 to 9 for the relevant draw shall be the fix amount as specified in this Section below for each respective Prize Category without the “PowerPlay” option:

$ 4,00 for Prize Category 9
$ 4,00 for Prize Category 8
$ 7,00 for Prize Category 7
$ 7,00 for Prize Category 6
$ 100,00 for Prize Category 5
$ 100,00 for Prize Category 4
$ 50.000,00 for Prize Category 3
$ 1.000.000,00 for Prize Category 2

6.2.4.5 When placing a Bet, the Player may select the “PowerPlay” option for Winnings in Prize Categories 2 to 9. With the “PowerPlay” option Winnings in Prize Category 2 can only be doubled. Winnings in Prize Categories 3 to 9 will be multiplied by the selected multiplier number from 2 to 10.

6.2.4.6 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in Prize Category 1 and Covered Bets in Prize Category 1 less withholdings. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1.

6.2.4.7 The Bookmaker calculates the Winnings in the Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.4.8 In the Bookmaker Game PowerBall the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

MegaMillions

6.2.5.1 MegaMillions is a Bookmaker Game based on the US lottery “Mega Millions” conducted by the Mega Millions Consortium and co-hosted by MUSL. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Wednesday and Saturday (UK Time).

6.2.5.2 When placing a Bet, the Player selects five numbers (“Winnings Numbers”) from 1 to 75 and one supplementary number (“MegaBall”) from 1 to 15 in each Bet.

6.2.5.3 There are 9 ways to win (9 Prize Categories):

by matching the Megaball (Prize Category 9)
by matching a Winning Number and the Megaball (Prize Category 8)
by matching two Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 7)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching three Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching four Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and the Megaball (Prize Category 1)

6.2.5.4 If not defined by the Underlying Lottery Operator in a lower amount, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2 to 9 for the relevant draw shall be the fix amount as specified in this Section below for each respective Prize Category without the “MegaPlier” option:

$ 1,00 for Prize Category 9
$ 2,00 for Prize Category 8
$ 5,00 for Prize Category 7
$ 5,00 for Prize Category 6
$ 50,00 for Prize Category 5
$ 500,00 for Prize Category 4
$ 5.000,00 for Prize Category 3
$ 1.000.000,00 for Prize Category 2

6.2.5.5 When placing a Bet the Player may select the "MegaPlier" option for Winnings in Prize Categories 2 to 9. The Winnings in the relevant Prize Category will be multiplied by the value applicable for each of the Megaplier numbers selected by the Underlying Lottery. With the MegaPlier option you can win up to 5 times the amount of all non-jackpot Prize Categories.

6.2.5.6 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Mega Millions Consortium, Underlying Lottery Operator, or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in Prize Category 1 and Covered Bets in Prize Category 1 less withholdings. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1.

6.2.5.7 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.5.8 In the Bookmaker Game MegaMillions the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

SuperEnalotto

6.2.6.1 SuperEnalotto is a Bookmaker Game based on the most popular national lottery game in Italy operated by Sisal. Draws of the Underlying Lottery take place usually every Tuesday, Thursday and Saturday 18:30 CET time.

6.2.6.2 When placing a Bet, the Player selects six numbers (“Winnings Numbers”) from 1 to 90. The Underlying Lottery draws six Winning Numbers and one Jolly number in each draw.

6.2.6.3 There are 5 ways to win (5 Prize Categories):

by matching three Winning Numbers (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and the Jolly number (Prize Category 2)
by matching six Winning Numbers (Prize Category 1)

6.2.6.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 2-5 shall be the amount of the Pay Out announced by the Underlying Lottery Operator or a co-operator in respect of each Underlying Lottery Winning Ticket in the relevant Prize Category. If the Underlying Lottery Operator or its co-operators have not announced a Pay Out in the relevant Prize Category for the relevant draw of the Underlying Lottery, the Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in that Prize Category will be calculated by the Bookmaker on the basis of the published aggregate amounts paid in for the relevant draw of the Underlying Lottery announced by the Underlying Lottery Operator or its co-operators and its allocation to the winning Prize Categories.

6.2.6.5 The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category, the payable Pay Out by the Underlying Lottery Operator or a co-organiser for the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and the amount of Jackpot. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

6.2.6.6 The Bookmaker calculates the Winnings in a Prize Category 1 on the basis of the amount of aggregate stakes published by the Underlying Lottery Operator as well as the distribution to the relevant Prize Category or on the basis of the Underlying Lottery Jackpot published on the website of the Underlying Lottery Operator for that Prize Category of the relevant draw of the Underlying Lottery. Winnings for non-jackpot Prize Categories are never higher than the Jackpot.

6.2.6.7 In the Bookmaker Game SuperEnaLotto the option NumberShield or DoubleJackpot can be selected only in respect of the Prize Category 1.

DinoLotto

6.2.7.1 DinoLotto is a Bookmaker Game, based on the European lottery “Euro Millionen” co-organised by the LAE, with a special Jackpot of an aggregate fix amount of € 50.000.000,00 for the Prize Category 1, a special aggregate fix prize amount of € 100.000,00 for Prize Category 2 and a special aggregate fix amount of € 50.000,00 for Prize Category 3. Draws of the Underlying Lottery usually take place on Tuesday and Friday.

6.2.7.2 When placing a Bet in the Bookmaker Game DinoLotto, the Player selects five numbers (“Winning Numbers”) from 1 to 50 and two additional numbers (“Dino Numbers”) from 1 to 12 for each Bet.

6.2.7.3 There are 13 ways to win:

by matching two Winning Numbers (Prize Category 13)
by matching two Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 12)
by matching one Winning Number and two Dino Numbers (Prize Category 11)
by matching three Winning Numbers (Prize Category 10)
by matching three Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 9)
by matching two Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 8)
by matching three Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 7)
by matching four Winning Numbers (Prize Category 6)
by matching four Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 5)
by matching four Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 4)
by matching five Winning Numbers (Prize Category 3)
by matching five Winning Numbers and one Dino Number (Prize Category 2)
by matching five Winning Numbers and two Dino Numbers (Prize Category 1)

6.2.7.4 The Winnings payable in respect of each Operator Winning Bet in Prize Categories 4 to 13 for the relevant draw shall be the fix amount as expressly specified in this Section below for each respective Prize Category:

€ 5,00 for Prize Category 13
€ 7,00 for Prize Category 12
€ 10,00 for Prize Category 11
€ 12,00 for Prize Category 10
€ 15,00 for Prize Category 9
€ 25,00 for Prize Category 8
€ 80,00 for Prize Category 7
€ 150,00 for Prize Category 6
€ 1000,00 for Prize Category 5
€ 10.000,00 for Prize Category 4

6.2.7.5 The Winnings to be paid out in respect of each Covered Bet in Prize Category 1, 2 and 3 depend on the number of the Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category, the number of Covered Bets in the relevant Prize Category as well as the amount of Jackpot for Prize Category 1 or the prize amount for the Prize Category 2 or 3, as applicable. The Winnings for a Covered Bet are calculated by dividing the amount of Jackpot or the prize amount for Prize Category 2 or 3, as applicable, by the sum of Underlying Lottery Winning Tickets in the relevant Prize Category and Covered Bets in the relevant Prize Category. The result represents the amount of Winning payable in respect of each Covered Bet in the relevant Prize Category.

Examples for Winning calculation

6.3.1 Lotto 6 aus 49, EuroJackpot, EuroMillions, SuperEnalotto

Example 1
Prize Category 1: There is one Covered Bet in Prize Category 1 and no Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery-Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 would be € 10.000.000,00.

Example 2
Prize Category 1: There is one Covered Bet in Prize Category 1 and two Underlying Lottery Winning Tickets have been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 amount to € 3.333.333,33.

Example 3
Prize Category 1: There are two Covered Bets in Prize Category 1 and one Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of € 10.000.000,00. The Winnings payable in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 amount to € 3.333.333,33.

Not all Prize Category examples are applicable for some of the Bookmaker Games.

6.3.2 Powerball and MegaMillions

Example 1
There is only one Covered Bet in Prize Category 1 and no Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 is $ 195.000.000,00.

Example 2
There is only one Covered Bet in Prize Category 1 and two Underlying Lottery Winning Tickets Bets have been announced in Prize Category 1 in respect of an Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of that single Covered Bet in Prize Category 1 would be $ 65.000.000,00.

Example 3
There are two Covered Bets in Prize Category 1 and one Underlying Lottery Winning Ticket has been announced in Prize Category 1 in respect of a Underlying Lottery Jackpot of $ 300.000.000,00. The Winnings payable after withholdings in respect of each Covered Bet in Prize Category 1 would be $ 65.000.000,00.

6.3.3 DinoLotto

Example 1
If there is one Covered Bet and one Underlying Lottery Winning Ticket in Prize Category 1 for the relevant draw, then the Winnings payable in respect of the Covered Bet in Prize Category 1 of the DinoLotto game would be € 25.000.000,00.

6.4 BoosterBall

6.4.1

Boosterball is designed to provide the Player with the option to generate winnings that are much better than those generated by the Bookmaker game when 3 numbers are matched.

6.4.2

Prizes offered range from €1000 to €10,000 and the Winnings would depend on the Stake amount selected using the Boost ‘o’ Meter Slider on the website.

6.4.3.

By selecting the Boosterball option, after having selected the numbers on a Virtual Betting Ticket, if three numbers are matched to the numbers drawn in the respective Lottery, the Player will win the amount displayed when choosing the stake amount using the Boost’o’meter, additionally to the normal payout for that prize category.

7.1 General Betting Rules

7.1.1.

The Bookmaker strives to ensure that all the jackpot values for all lotteries offered on the Website are correct, but assumes no responsibility for errors contained in such information. The Bookmaker estimates the amount of future jackpots using certain assumptions, such as the current or future jackpot being won or rolled over, but is not liable for false assumptions, calculations or forecasts.

7.1.2

By choosing the option “Jackpot Chaser” the Player may automatically choose to extend the Virtual Betting Ticket until the current jackpot of the highest Prize Category in respect to the underlying lottery of the relevant Bookmaker game has been won. The period for withdrawal encloses only the next draw date.

7.1.3

Valid Bets will be placed on the next relevant draw that takes place, provided that they are placed before the respective deadline and provided that the Player has not selected something else on purpose. The deadline will be displayed on the Website. It is up to the Player to make sure that the instructions are given to place the Bet before the relevant deadline. For the avoidance of doubt, instructions to place or the apparent placement of a Bet after the start of a specific draw or a draw that has actually occurred will not be valid, irrespective of any automatic confirmation, that may be generated via email or the Website, or irrespective of a wrong deadline displayed on the Website.

7.1.4

The “When Jackpot” feature will set Bets to enter/play a particular lottery only after the official lottery Prize Category 1 has exceeded the specified “When Jackpot” amount for the relevant draw.

7.1.5

If a lottery makes multiple draws on the same date, then unless otherwise specified by the Bookmaker, a Player's Bet will apply only to the main draw taking place on that date (or, where no main draw takes place, the first draw), under exclusion of any other draw made by the lottery in question.

7.1.6

If a lottery draw does not take place or no draw result is published or officially announced, all valid Bets on that draw will stand for the rescheduled draw (or, if there is none, the next available relevant draw).

7.1.7

The Operator shall pay out winnings up to 50 million units (Euro, $, etc) as one lump sum, any winnings over this amount shall be paid to the winner/s in equal yearly installments over a period of thirty (30 years).

8 Rights of the Bookmaker

8.1

A Player cannot claim any Winnings or payout from the Bookmaker and/or Bookmaker may at its discretion decide about the validity of a Bet or a Player's entitlement to Winnings or void a Bet if

 1. Bets were placed after the relevant deadline or after the start of the relevant draw;
 2. Bets were erroneously accepted after the relevant deadline or if the relevant draw had already begun or taken place;
 3. The Bookmaker becomes aware of an error in relation to that Bet or draw and is not able to contact the Player to correct the error or confirm the bet before the deadline;
 4. the Bet was placed on behalf of a Player who has provided false information in connection with their Player Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;
 5. the Bet was placed on behalf of a Player who has been involved in any fraud-related activities in relation to the placing of the bet, the operation of the Player Account or otherwise in connection with the Website or the services available through it;
 6. the Bet was placed on behalf of a Player who was less than 18 years old or was a director, officer, or employee (or their spouse or dependent) of the Bookmaker or of one of the Operator Group companies;
 7. the Player maintains more than one Player Account;
 8. in conjunction with any draw, fraud, technical and/or human error or unwarranted influence was found or
 9. the draw is declared by an organiser or co-organiser as being invalid.

Furthermore the Bookmaker may void a Bet if the Operator authorises or instructs it to do so.

8.2

When deciding if Winnings are to be paid out due to 12.1., Bookmaker may base its decision on information that is researched and/or held by Operator and forwarded to the Bookmaker. The Bookmaker is not obliged to carry out investigation on its own.

8.3

If any Bet is voided in accordance with Condition 12.1. (i), (ii), or (iii), the Bookmaker will offer the Operator, on behalf of the Player, the option of placing any such Bet on the next relevant draw or crediting the Player's Player Account with the relevant sum. If any Bet is otherwise voided by the Operator in accordance with these terms, the relevant sum associated with that bet may be forfeited to the Bookmaker, or except where the Bet was placed by a Player who is under the age of 18. In this case, the relevant sum will be repaid to the Operator on behalf of the Player.

8.4

The Bookmaker reserves the right:

 1. a) to set off the amounts of any unpaid Bets for Bets owed by that Player against a Player's Winnings;
 2. b) to terminate, vary or suspend any product offered on the Website, immediately and without prior notice, for any reason and at the Bookmaker’s sole discretion; and
 3. c) to require that, but shall not be obliged, the relevant Player provide identification documents in order to enable the Bookmaker to satisfy itself as to the validity of Player Account details and the Player's entitlement to the Winnings in accordance with these Terms and Conditions. The Bookmaker may withhold payment of Winnings until any such matter has been fully resolved.

8.5

The Bookmaker decides about acceptance of a Player’s Bet prior to the beginning of the draw. If the Bookmaker does not accept a Bet, the Player will be reimbursed accordingly.

8.6

The Operator has the right to hedge against placed Bets by purchasing tickets in its own name or its representatives names in corresponding lotteries in which Players would have placed bets, irrespective of whether the Prizes on offer are insured or not.

9. Commitment to Decisions

9.1

In the event of a dispute in respect of a Bet or the payment or awarding of any Winnings, the Bookmaker may withhold payment of the Winnings until any dispute has been fully concluded.

9.2

Where the Bookmaker makes a final decision or exercises any discretion referred to above, the Bookmaker may, solely at its discretion and notwithstanding Condition 13, reimburse the sum paid by the Player for the relevant Bet or offer a new Bet to the Player.

10. Liability of Bookmaker

10.1.

The Bookmaker shall not be liable for any loss or damage that may arise from the insolvency of third parties, including the Operator or any bank, including (without limitation) any bank with which the Bookmaker maintains its accounts.

10.2.

The Bookmaker’s liability to the Player and/or in regards to the Player’s Winnings is fully discharged upon payment being made by the Bookmaker to the Operator. For clarification: the Bookmaker is, under no circumstances, obliged to pay Winnings directly to Players, or to any party other than the Operator. The Bookmaker is furthermore not obliged to payout Winnings, if the Player has no such claim according to these Terms and Conditions.

10.3.

Any liability that the Bookmaker has towards a Player other than an obligation to pay Winnings to the Operator on behalf of the Player for successful and valid Bets placed by the Operator on behalf of the Player and submitted and accepted according to these Terms and Conditions is limited:

 • in the case that the liability refers to a Bet: to the total amount of the Player’s Stake in regards to that specific Bet
 • in all other cases: to the amount of Euro 5.000,00 (five thousand Euros).

Ansvarlig spill

Her på CherryCasino er vi opptatt av å skape et morsomt og ansvarlig spillmiljø. Spill kan både være underholdende og lønnsomt, men du kan ikke alltid vinne. Å tape er en del av spillet, og du må være forberedt på dette. Derfor bør du spille ansvarlig, og ikke risikere penger som du ikke har råd til å tape. Spilling kan være vanedannende, og du kan miste perspektivet på tid og penger. Vi ønsker at spillopplevelsene skal være så positive som mulig, selv om du taper. Derfor jobber vi hardt for å hjelpe deg å kontrollere din egen spilling.

en ny spilleopplevelse for alle

Erfaringer og lærdom, satt i system. Etter å ha jobbet med nettspill i over 10 år har vi bestemt oss for å lage et helt nytt, annerledes og ikke minst bedre nettkasino. Vi har høstet erfaringer både som spillere, ansatte og eiere, og vi har lært hva som fungerer bra - og hva som kan gjøres bedre. Resultatet er CherryCasino!

Hos CherryCasino skal det vær enkelt å registrere seg, enkelt å spille, enkelt å få hjelp når dette trengs, enkelt å sette inn eller ta ut penger. Og det skal skje i et tempo som du som spiller er fornøyd med.

CherryCasino tilbyr et meget bredt utvalg av de beste nettspillene som tilbys. Er ikke spillene bra nok, ja da publiserer vi dem ikke. Vi har også bonusordninger som vi tør påstå er i verdenstoppen. Hos CherryCasino vil du finne funksjoner som du ikke finner andre steder, fordi vi har funnet på dem selv, slik at du skal få en best mulig nettspillopplevelse.

Vi ønsker deg en flott spillopplevelse!

Operatøren for denne hjemmesiden www.cherrycasino.com er PlayCherry LTD., med det maltesiske registreringsnummeret C-43059 og følgende adresse 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta. Denne hjemmesiden blir drevet av PlayCherry Limited er et selskap behørig registrert i henhold til lovgivningen i Malta; Registrering C43059, lisensiert av MGA under følgende lisens: MGA/B2C/220/2012.

Spilling kan være avhengighetsskapende. Spill ansvarlig.

Red Trading Curacao N.V. med organisasjonsnummer 130790, og Dr. M.J. Hugenholtzweg z/n Curaçao som registrert adresse, er operatøren for lotteriene og kasinospillene fra Betsoft og Reel Time Gaming. Red Trading Curacao N.V. er lisensiert og regulert i kraft av lisensnummer 1668/JAZ, autorisert og regulert av myndighetene i Curaçao. CherryCasino er ikke tilknyttet eller akseptert av noen andre selskaper, organisasjoner eller andre instanser som er relatert til lotterispillene på siden.