Neuvonta
>Säännöt ja ehdot
1. Yleistä

Version: 12-2021
Päivitetty viimeksi: 04.05.2021

1. Yleistä

1.1. Määritelmät
PlayCherry Limited on Maltan lakien mukaisesti rekisteröity yhtiö; Rekisteröinti C43059; lisenssoitu MGA:n seuraavilla lisensseillä: MGA/CRP/178/2009


Rekisteröity toimisto: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta;
Termi “Yritys” viittaa aina PlayCherry Limitediin;


Malta Gaming Authorityyn (MGA) viitataan tästä lähtien aina termillä ”Viranomainen”; Termi ”Sopimus” viittaa näiden Sääntöjen ja Ehtojen määräämiin sääntöihin ja ehtoihin;


Termillä “Pelaaminen” tarkoitetaan samaa kun sen laillisessa ilmoituksessa numero 176 vuodelta 2004 ja tarkoittaa sopimusta, ohjelmaa tai järjestelyä meidän ja toisen osapuolen välillä pelatessa uhkapelejä, joissa palkinto tai palkkio koostuu rahasta tai jostakin muusta kohteen arvosta, ansiosta, etuoikeudesta joka tarjotaan tai voidaan voittaa ja tulla voittajan omaisuutta perustuen Pelin tarkoitusta määritteleviin ehtoihin;


Pelaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yli kahdeksantoista (18) vuotta, ja joka osallistuu peliviranomaisen edellä esitetyllä tavalla;
Pelitilillä tarkoitetaan Yrityksen pitämää arkistoa, jonka historia tulee olla aina pelaajan saatavilla, joka osoittaa pelaajan varat luvanhaltijaa kohtaan, ottaen huomioon kaikki sijoitetut panokset ja kaikki tämän pleaajan voittamat palkinnot ja muut maksut- ja hyvitykset jotka voidaan sallia näiden määräysten ja viranomaisten hyväksymänä;


Kaikki viittaukset Peleihin tässä sopimuksessa tarkoittaa Kasino- ja muita pelejä jotka voivat olla ajoittain saatavilla sivustolla. Yritys pidättää oikeuden lisätä ja poistaa pelejä sivustolta oman harkintansa mukaan.


Sanat jotka ilmaisevat numeron yksikössä sisältävät monikon ja päinvastoin;


Sanat jotka ilmaisevat mahdollisen sukupuolen sisältävät kaikki sukupuolet;


Lausekkeen otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne aina vaikuta rakenteeseen tai tämän sopimuksen tulkintaan.


1.2. Johdanto

Tämä sopimus on laadittu englannin kielellä ja voidaan kääntää muille kielille kuin englanti jossa kaikki versiot kuvastavat samoja periaatteita. Jos tulkinnasta löytyy poikkeamia, on englanninkielinen teksti joka tapauksessa vallitseva.


Tämä sopimus korvaa kaikki aiemmat sitoumukset ja järjestelyt, osapuolten välillä (joko esitetty tai annettu ymmärtää) ja edustaa sopimuksen kokonaisuudessaan niiden suhteessa sen asiaan.


Jos jokin ehdoista, määräyksistä tai säännöksistä tässä sopimuksessa määritetään toimivaltaisen viranomaisen toimesta virheelliseksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missään määrin, niin termi, ehto tai määräys voidaan tältä osin erottaa muista ehdoista ja määräyksistä, jotka pysyvät voimassa niin suurelta määrin kuin laki sallii. Yritys sitoutuu yrittämään korvata mitätöidyn säännöksen pätevällä säännöksellä, jossa saavutetaan mahdollisimman laajasti taloudelliset, oikeudelliset ja kaupalliset tavoitteet mitätöidystä säännöksestä.


Kaikki muutokset sopimukseen annetaan pelaajalle tiedoksi etukäteen. Jos pelaaja haluaa hyväksyä muutokset, hänen on klikattava “Hyväksy”. Pelaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä muutoksia ja tällaisessa tilanteessa on ilmoitettava Yritykselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] jolloin hänen pelitilinsä suljetaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.


1.3. Sovellettava laki ja tuomioistuimen valinta

Tätä sopimusta säännellään Maltan lakien mukaan.
Yritys on lisensoitu ja säännetty Maltalla ja lisenssi tulee Malta Gaming Authoritylta. MGA on sääntelyelin kaikkiin pelaamisen muotoihin Maltalla. Kaikki oikeudelliset kiistat ratkaistaan noudattaen Maltan lakeja Maltan tuomioistuimella.


1.4. Muutokset pelisäännöissä, Säännöt ja Ehdot

Muutokset Sääntöihin ja Ehtoihin ilmoitetaan pelaajalle etukäteen, ja hänen on hyväksyttävä muutokset säilyttääkseen pelitilin.


1.5. Kesto

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.